Informace o maturitách ve školním roce 2020/2021

Vydáno: 15. září 2010 6.23

 | 

Autor: Jiří Vondra

Termíny

Písemné práce:

7. 4. 2021     9.00     CJL

8. 4. 2021     9.00     ANJ        13.00    FRJ

9. 4. 2021     9.00     NEJ        13.00   SPJ

Didaktické testy: 3.–7. 5. 2021 – upřesní CERMAT

Profilová část:

17.–20. 5. 2021: 4. A, OkA, OkB

24.–27. 5. 2021: 4. B, 4. C

Společná část

Žák povinně koná didaktický test z CJL a povinně si vybere didaktický test z jednoho cizího jazyka, nebo z matematiky. Žák si může zvolit max. dva další nepovinné testy. Součástí volby ve společné části je i nepovinná zkouška „Matematika rozšiřující“ v délce 150 min.

Didaktický test z CJL75 min 
Didaktický test z cizího jazyka100 min40 min poslech
60 min čtení
Didaktický test z matematiky120 min 

Profilová část

V profilové části žák koná povinně zkoušku z CJL (písemná práce a ústní zkouška).

Pokud si ve společné části zvolil žák didaktický test z cizího jazyka, koná právě z tohoto cizího jazyka profilovou zkoušku (písemná práce a ústní zkouška). K tomu si povinně zvolí ještě dva další různé předměty. Profilová část se tedy v tomto případě skládá ze čtyř různých předmětů: CJL, cizí jazyk, ze kterého konal didaktický test, a dva další různé předměty.

Pokud si ve společné části zvolil žák didaktický test z matematiky, koná žák povinně zkoušku z cizího jazyka a jednoho dalšího různého předmětu. Profilová část se tedy v tomto případě skládá ze tří různých předmětů: CJL, cizí jazyk a jeden další předmět (ne matematika).

Žák si může zvolit max. dvě další nepovinné ústní zkoušky profilové části.

Parametry zkoušek profilové části

Český jazyk a literaturaPPnejméně 250 slov
120 min
výběr z 6 zadání
ÚZvýběr z 60 děl kánonu
příprava 15 min
Cizí jazykPPnejméně 200 slov
60 min
výběr z 3 zadání
ÚZ20 témat
příprava 15 min
Ostatní předmětyÚZ20–30 témat
příprava 15 min (DEG 30 min)

Poznámky

·         Stanovená doba psaní písemné práce z CJL a cizího jazyka zahrnuje i čas na výběr zadání.

·         Profilová zkouška z cizích jazyků (s výjimkou latiny) se vždy koná formou písemné práce a ústní zkoušky. Nezávisí na tom, jestli žák z tohoto cizího jazyka ve společné části psal nebo nepsal didaktický test.

·         Žák si pro ústní zkoušku z CJL vybírá 20 děl z kánonu podle stanovených kritérií (budou umístěna samostatně).

·         Doba přípravy na ústní zkoušku z cizího jazyka se liší podle toho, jestli žák konal didaktický test a psal písemnou práci (20 min) nebo nekonal (15 min).

·         Při ústní zkoušce z cizího jazyka žák losuje z 20 témat.

Předměty nabízené ve školní části zkoušky:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Latina
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika a výpočetní technika
 • Deskriptivní geometrie
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Náboženská výchova

Uvedená pravidla jsou obsahem interní směrnice školy č. 2/2015 a dodatku ke směrnici.

Zařazeno v kategoriích:
Maturita
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno