Maturita 2020

Vydáno: 15. září 2010 6.23

 | 

Autor: Jiří Vondra

Ústní zkoušky

Do příloh byly vloženy nové dokumenty: aktualizovaná složení zkušebních komisí a rozpisy zkoušení žáků.

Nové informace

V souvislosti s uzavřením škol došlo ke změně jednotného zkušebního schematu maturitní zkoušky, a to podle zákona 135/2020 Sb. 

01.06.20208.00DT Matematika
 13.00DT Anglický jazyk
02.06.20208.00DT Český jazyk a literatura
 13.00DT Německý jazyk
03.06.20209.00Matematika+

Ústní zkoušky společné části a profilové části maturity proběhnou takto:

10.–16. 6. 2020třídy 4. A, 4. C a OkA
17.–23. 6. 2020třídy 4. B a OkB

Během maturitních zkoušek (didaktické testy i ústní zkoušky) budou dodržována bezpečnostní hygienická opatření, takže se například nepočítá se slavnostním zahájením ani se slavnostním předáváním vysvědčení.

Na konkrétních rozpisech se pracuje.

Pravidla pro volbu předmětů profilové části

Počet stanovených zkoušek: 2
Další ustanovení:

Žáci, kteří si ve společné části zvolí zkoušku z matematiky, jsou povinni si ve školní části zvolit zkoušku z cizího jazyka.
Předmět, z něhož žáci konali zkoušku ve společné části, si již nemohou volit v části školní. Výjimku tvoří předměty, z nichž žáci konají zkoušku nepovinnou (viz nabídka ve společné i profilové části).

Předměty nabízené ve školní části zkoušky:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Latina
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika a výpočetní technika
 • Deskriptivní geometrie
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Náboženská výchova

Uvedená pravidla jsou obsahem interní směrnice školy č. 2/2015 a dodatku ke směrnici.

Zařazeno v kategoriích:
Maturita
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno