Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Nové příspěvky

Přírodovědná cvičení – plán alternace na II. pololetí

Hlavní kategorie: 
Chemie
Vedlejší kategorie: 
Základní informace
Volitelné předměty a kroužky

Vážené studentky, vážení studenti,

v přiloženém dokumentu najdete plán alternace PŘC pro II. pololetí 2017/2018.

Tento plán je platný do doby uveřejnění novější verze (případné změny z důvodu pořádání předem neičekávaných akcí).

Přílohy: 

Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině

Hlavní kategorie: 
Anglický jazyk
Vedlejší kategorie: 
Úspěchy

V okresním kole konverzační soutěže v angličtině se Emma Von Sanger Vališová z kvarty A umístila na 3.místě.

Blahopřejeme a i ostatním ůčastníkům děkujeme za reprezentaci školy.

English Department

Přípravný kurz ze Základů křesťanské kultury

Hlavní kategorie: 
Přijímací řízení

Všem uchazečům o studium připomínáme možnost přihlásit se do přípravného kurzu základů křesťanské kultury. Kurz je bezplatný a potrvá asi 2 hodiny. Elektronická přihláška je dostupná v záložce Přijímací řízení na webu naší školy.

Seminář z hudební výchovy pro školní rok 2018/2019

Hlavní kategorie: 
Hudební výchova
Vedlejší kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

Název předmětu: Seminář z hudební výchovy (zkratka předmětu SHV)

Určeno pro ročníky: septimy a 3. ročníky, s výukou dále pokračují oktávy a 4. ročníky (škol. rok 2018/2019), předmět SHV je určen studentům, kteří absolvovali v 1. a 2. ročníku či v kvintě a sextě předmět hudební výchova

Předmět je: povinně volitelný (na 2 roky)

Prosba o pomoc

Hlavní kategorie: 
Hudební výchova

Vážení přátelé Biskupského gymnázia,

v současné době akutně potřebujeme pro výuku hudební výchovy už jen jeden klavír (křídlo). Aby mohla výuka hudební výchovy pokračovat, prosíme tímto veřejnost o sponzorský dar ve formě finančního příspěvku nebo přímo 1 klavírního křídla. 

Pozvánka na valnou hromadu

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Spolek přátel Bigy Brno Vás srdečně zve na

VALNOU HROMADU

která se koná ve středu dne 21. února 2018 v 17 hodin v ředitelně gymnázia

Program:

1. Zahájení – prezence

2. Zpráva o činnosti spolku v r. 2017, zpráva o hospodaření v r. 2017, zpráva revizní komise

3. Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2018

4. Diskuse

Berušky

Akce se konala: 12. února 2018
Hlavní kategorie: 
Mateřská škola
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
12. února 2018
12. února 2018

Oslavili jsme

narozeniny Justýnky

Španělsko 2018

Akce se koná: 26. září 2018, 16.30 h – 10. října 2018
Hlavní kategorie: 
Španělský jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
26. září 2018
Čas začátku: 
16.30
10. října 2018

Na přelomu září a října 2018 se bude konat další, již tradiční studijně-poznávací zájezd do Španělska

Přílohy: 
Přílohy: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ikonaZávazná přihláška (docx, 14.3 kB)

Španělský jazyk – studijní literatura a materiály

Španělský jazyk – studijní literatura a materiály

Předmětová komise: 
Španělský jazyk

 

Učebnicové řady


  • Aula Internacional (Difusión) – osmileté a čtyřleté gymnázium

  • Aula Internacional Nueva Edición (Difusión) - osmileté a čtyřleté gymnázium

  •  

Učebnice pro 1. ročník:

Studijní materiály: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ikonaNacionalidades (docx, 12.5 kB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ikonaDotazník k projektu KA2 (docx, 13.3 kB)

Recitační soutěž – nižší gymnázium

Akce se konala: 15. února 201821. února 2018
Hlavní kategorie: 
Český jazyk a literatura
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
15. února 2018
21. února 2018

Milí studenti,

připomínáme, že v úterý 20. února se ve studovně od 14 hodin uskuteční recitační soutěž pro studenty nižšího gymnázia.

Přihlasit se můžete u vašich vyučujících českého jazyka, příp. v knihovně u prof. Pavlasové.

Texty k recitaci přineste, prosím, s sebou.

 

Obory vzdělání a učební plány

Obory vzdělání

  • Osmileté studium pro absolventy 5. tříd
  • Všeobecné čtyřleté studium pro absolventy ZŠ
  • Humanitní čtyřleté studium pro absolventy ZŠ
  • Přírodověné čtyřleté studium pro absolventy ZŠ

Od 1. 9.

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy konané dne 24. 1. 2018

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze Spolku přátel Bigy Brno konané dne 24. 1. 2018

Přítomni: Mgr. David Ambrož, Mgr. Jana Krejzová, Jana Kozlíčková, Mgr. Karel Mikula, PhDr. Alena Nováková, Mgr. Martin Večeřa, Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler

Mgr. Karel Mikula provedl vyhodnocení dárcovské akce z konce roku 2017. Dary, které gymnázium i Spolek přátel Bigy Brno v součtu představovaly částku cca 500 tis. Kč.

Přílohy: 

XX. Akademické triduum

Akce se konala: 19. února 2018, 9.00 h – 22. února 2018, 15.30 h
Hlavní kategorie: 
Základy společenských věd
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
19. února 2018
Čas začátku: 
9.00
22. února 2018
Čas konce: 
15.30

Příští týden se na naší škole uskuteční tradiční akce - akademické triduum (19. 2 - 22.2). Letos to bude už dvacátý ročník, proto jsme se rozhodli triduum trochu rozšířit: