Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Nové příspěvky

Mateřská škola – napsali o nás

Hlavní kategorie: 
Mateřská škola
Přílohy: 
application/pdf ikonaZ hospitační praxe (pdf, 141.3 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaVzkaz učitelkám (pdf, 62.8 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaPoděkování (pdf, 67.2 kB)

Jednací řád Školské rady Biskupského gymnázia Brno

Členství ve Školské radě

1.

Školská rada při Biskupském gymnáziu v Brně (dále jen Rada) se skládá z jednotlivých členů, jejichž počet je dán zřizovací listinou Rady nebo její platnou přílohou. Členství v Radě je čestné.

2.

Zápis z jednání Školské rady 14. 4. 2008

Akce se konala: 14. dubna 2008
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
14. dubna 2008
14. dubna 2008

Přítomni

Mgr. Milan Haminger,
MUDr. Pavel Klaška,
P. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.,
PhDr. Irena Nekvindová (částečně),
Ing. Pavel Rotschein,
RNDr. Jana Stará,
Josef Valenta,
Ing. Petr Zelenka,
Ing. Luděk Záleský

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy,
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsal

Ing. Rotschein

Schválil

Ing. Zelenka

Zápis z jednání Školské rady 20. 10. 2009

Akce se konala: 20. října 2009
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
20. října 2009
20. října 2009

Přítomni

Ing. Josef Babák
Mgr. Marie Plevová
Petr Kříž
Ing. Petr Zelenka
RNDr. Jana Stará
Mgr. Milan Haminger
PhDr. Irena Nekvindová

Nepřítomni

Martin Večeřa

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsala

PhDr. Irena Nekvindová

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Hlavní kategorie: 
Přijímací řízení

Všechny přihlášky ke studiu jsou zaregistrovány. V současné době začínáme rozesílat pozvánky k přijímacím zkouškám. Pokud do 12.dubna nedostanete pozvánku,dotazník a leták společnosti SCIO, kontaktujte, prosím, svou doručovací poštu a školu (telefonicky, nebo mailem). Rádi vás ubezpečíme o tom, že je vaše přihláška v pořádku.

Přijímací zkoušky – výsledky

Hlavní kategorie: 
Přijímací řízení

V přiložených souborech jsou výsledky přijímacích zkoušek. V levém sloupci jsou výsledky podle pořadí.

Pro rychlejší orientaci jsou v pravém sloupci výsledky seřazeny podle identifikačního čísla (ID).

Všem zákonným zástupcům, kteří si vyzvedli rozhodnutí osobně, děkujeme.

Rozhodnutí vydáváme ještě v pátek 27.4. do 16. hod.

Těm, kteří si je nevyzvedli, zasíláme rozhodnutí poštou v pátek 27.4. odpoledne.

Žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby nám co nejdříve dodali zápisový list.

Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 

Výsledky přijímacího řízení

Hlavní kategorie: 
Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení byly přesunuty do odkazu přijímací řízení (odkazy v levém sloupci)

Zápis z jednání Školské rady 21. 10. 2008

Akce se konala: 21. října 2008
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
21. října 2008
21. října 2008

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Petr Zelenka
Ing. Josef Babák
Petr Kříž
Mgr. Marie Plevová
Martin Večeřa
Mgr. Milan Haminger
PhDr. Irena Nekvindová

Omluveni

RNDr. Jana Stará

Hosté

Mgr Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsala

PhDr. Irena Nekvindová

Zápis z jednání Školské rady 25. 3. 2009

Akce se konala: 25. března 2009
Hlavní kategorie: 
O škole
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
25. března 2009
25. března 2009

Přítomni

Ing. Josef Babák
Mgr. Marie Plevová
Petr Kříž
Ing. Petr Zelenka
RNDr. Jana Stará
Mgr. Milan Haminger
PhDr. Irena Nekvindová

Omluveni

Martin Večeřa

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsala

PhDr. Irena Nekvindová

Zápis z jednání Školské rady 29. 3. 2010

Akce se konala: 29. března 2010
Hlavní kategorie: 
O škole
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
29. března 2010
29. března 2010

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Mgr. Marie Plevová
Ing. Petr Zelenka
RNDr. Jana Stará
Mgr. Milan Haminger
PhDr. Irena Nekvindová
Anežka Víšková

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsala

PhDr. Irena Nekvindová

Zápis z jednání Školské rady 25. 10. 2010

Akce se konala: 25. října 2010
Hlavní kategorie: 
O škole
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
25. října 2010
25. října 2010

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Mgr. Marie Plevová
Petr Kříž
RNDr. Jana Stará
Mgr. Milan Haminger
PhDr. Irena Nekvindová

Nepřítomni

Ing. Petr Zelenka
Anežka Víšková

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsala

PhDr. Irena Nekvindová

Zápis z jednání Školské rady 18. 10. 2011

Akce se konala: 18. října 2011
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
18. října 2011
18. října 2011

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Ing. Petr Zelenka
Ing. Jiří Brothánek
Ing. Tomáš Vichr
Jakub Chini
Ing. Věra Helceletová
Mgr. Michal Kubíček

Omluven

Mgr. Michal Javora

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsal

Ing. Josef Babák

Zápis z jednání Školské rady 2. 4. 2012

Akce se konala: 2. dubna 2012
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
2. dubna 2012
2. dubna 2012

Zasedání Rady školy proběhlo v pondělí 2. 4. 2012 od 17.00 ve sborovně.

Účast

p. Mikula, ředitel školy,
p. Konzbul, spirituál školy,
p. Onuca, ekonom školy,
Jakub Chini (za studenty),
p. Zelenka (za biskupství),
a p. Kubíček,
Javora
a Helceletová (za vyučující).

Omluven byl předseda p. Babák.

Pod vedením p. Javory se projednávaly tyto body:

Zápis z jednání Školské rady 15. 11. 2012

Akce se konala: 15. listopadu 2012
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
15. listopadu 2012
15. listopadu 2012

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Ing. Petr Zelenka
Ing. Jiří Brothánek
Ing. Tomáš Vichr
Ing. Věra Helceletová
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Michal Javora
Zdeněk Odehnal

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy

Zapsal

Ing. Josef Babák

Výsledky přijímacích zkoušek

Hlavní kategorie: 
O škole
Přijímací řízení

Seznamy přijatých (nepřijatých) uchazečů najdete v přílohách v odkazu přijímací řízení.

Zápisový lístek  můžete odevzdat každý den na sekretariátu školy od 8:00 do 15:00.

Žádáme rodiče uchazečů, kteří byli přijati i na jinou školu a nebudou nám dávat zápisový lístek, aby nám to co nejdříve oznámili. Umožníte tím obsazení volného místa dalšími uchazeči, kteří jsou na řadě podle výsledku zkoušky.