Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Poradenské služby školy – základní informace

Hlavní kategorie: 
Poradenské služby
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

Poradenské služby poskytuje škola především žákům, zákonným zástupcům a učitelům školy.  

Systém školního poradenství zajišťují:

Mgr. Lenka Valasová poskytuje poradenství v oblasti kariérového poradenství, specifických poruch učení, rizikových projevů sebepoškozování, sexuálního zneužívání, koordinuje péči o nadané děti, poskytuje poradenství v oblasti prevence záškoláctví, násilí, vandalismu, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování a dalších sociálně patologických jevů.

RNDr. Jan Taraba, Ph.D. poskytuje poradenství v oblasti prevence závislosti.

Poradenské služby zajišťuje Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola  na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízením v platném znění.

Zařazeno do kategorií: