Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Zápisy jednání Školské rady Biskupského gymnázia Brno

Zápis z jednání Školské rady 20. 10. 2009

Akce se konala: 20. října 2009
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
20. října 2009
20. října 2009

Přítomni

Ing. Josef Babák
Mgr. Marie Plevová
Petr Kříž
Ing. Petr Zelenka
RNDr. Jana Stará
Mgr. Milan Haminger
PhDr. Irena Nekvindová

Nepřítomni

Martin Večeřa

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsala

PhDr. Irena Nekvindová

Zápis z jednání Školské rady 21. 10. 2008

Akce se konala: 21. října 2008
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
21. října 2008
21. října 2008

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Petr Zelenka
Ing. Josef Babák
Petr Kříž
Mgr. Marie Plevová
Martin Večeřa
Mgr. Milan Haminger
PhDr. Irena Nekvindová

Omluveni

RNDr. Jana Stará

Hosté

Mgr Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsala

PhDr. Irena Nekvindová

Zápis z jednání Školské rady 25. 3. 2009

Akce se konala: 25. března 2009
Hlavní kategorie: 
O škole
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
25. března 2009
25. března 2009

Přítomni

Ing. Josef Babák
Mgr. Marie Plevová
Petr Kříž
Ing. Petr Zelenka
RNDr. Jana Stará
Mgr. Milan Haminger
PhDr. Irena Nekvindová

Omluveni

Martin Večeřa

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsala

PhDr. Irena Nekvindová

Zápis z jednání Školské rady 29. 3. 2010

Akce se konala: 29. března 2010
Hlavní kategorie: 
O škole
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
29. března 2010
29. března 2010

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Mgr. Marie Plevová
Ing. Petr Zelenka
RNDr. Jana Stará
Mgr. Milan Haminger
PhDr. Irena Nekvindová
Anežka Víšková

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsala

PhDr. Irena Nekvindová

Zápis z jednání Školské rady 25. 10. 2010

Akce se konala: 25. října 2010
Hlavní kategorie: 
O škole
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
25. října 2010
25. října 2010

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Mgr. Marie Plevová
Petr Kříž
RNDr. Jana Stará
Mgr. Milan Haminger
PhDr. Irena Nekvindová

Nepřítomni

Ing. Petr Zelenka
Anežka Víšková

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsala

PhDr. Irena Nekvindová

Zápis z jednání Školské rady 18. 10. 2011

Akce se konala: 18. října 2011
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
18. října 2011
18. října 2011

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Ing. Petr Zelenka
Ing. Jiří Brothánek
Ing. Tomáš Vichr
Jakub Chini
Ing. Věra Helceletová
Mgr. Michal Kubíček

Omluven

Mgr. Michal Javora

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsal

Ing. Josef Babák

Zápis z jednání Školské rady 2. 4. 2012

Akce se konala: 2. dubna 2012
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
2. dubna 2012
2. dubna 2012

Zasedání Rady školy proběhlo v pondělí 2. 4. 2012 od 17.00 ve sborovně.

Účast

p. Mikula, ředitel školy,
p. Konzbul, spirituál školy,
p. Onuca, ekonom školy,
Jakub Chini (za studenty),
p. Zelenka (za biskupství),
a p. Kubíček,
Javora
a Helceletová (za vyučující).

Omluven byl předseda p. Babák.

Pod vedením p. Javory se projednávaly tyto body:

Zápis z jednání Školské rady 15. 11. 2012

Akce se konala: 15. listopadu 2012
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
15. listopadu 2012
15. listopadu 2012

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Ing. Petr Zelenka
Ing. Jiří Brothánek
Ing. Tomáš Vichr
Ing. Věra Helceletová
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Michal Javora
Zdeněk Odehnal

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy

Zapsal

Ing. Josef Babák

Zápis z jednání Školské rady 26. 3. 2013

Akce se konala: 26. března 2013
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
26. března 2013
26. března 2013

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Ing. Petr Zelenka
Ing. Jiří Brothánek
Ing. Tomáš Vichr
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Michal Javora
Zdeněk Odehnal

Omluvena

Ing. Věra Helceletová

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy

Zapsal

Ing. Josef Babák

Zápis z jednání Školské rady 4. 11. 2013

Akce se konala: 4. listopadu 2013
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
4. listopadu 2013
4. listopadu 2013

Přítomni

Ing. Josef Babák
Ing. Jiří Brothánek
Ing. Tomáš Vichr
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Michal Javora
Ing. Věra Helceletová
P. Blažej Hejtmánek

Omluven

Ing. Petr Zelenka

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy

Zapsala

Ing. Věra Helceletová