Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Zápisy jednání Školské rady Biskupského gymnázia Brno

Zápis z jednání Školské rady 14. 11. 2016

Akce se konala: 14. listopadu 2016
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
14. listopadu 2016
14. listopadu 2016

Zápisy ze školských rad 20. 10. 2009 – 30. 3. 2016

Akce se konala: 24. března 2015
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
24. března 2015
24. března 2015

Skeny zápisů jednání školské rady od 20. 10. 2009 do 24. 3. 2015 a od  najdete v příloze.

Zápis z jednání Školské rady 24. 3. 2014

Akce se konala: 24. března 2014
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
24. března 2014
24. března 2014

Přítomni

Ing. Josef Babák
Ing. Petr Zelenka
Ing. Tomáš Vichr
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Michal Javora
Ing. Věra Helceletová
Zdeněk Odehnal
P. Blažej Hejtmánek

Omluven

Ing. Jiří Brothánek

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom

Zapsala

Ing. Věra Helceletová

Zápis z jednání Školské rady 4. 11. 2013

Akce se konala: 4. listopadu 2013
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
4. listopadu 2013
4. listopadu 2013

Přítomni

Ing. Josef Babák
Ing. Jiří Brothánek
Ing. Tomáš Vichr
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Michal Javora
Ing. Věra Helceletová
P. Blažej Hejtmánek

Omluven

Ing. Petr Zelenka

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy

Zapsala

Ing. Věra Helceletová

Zápis z jednání Školské rady 26. 3. 2013

Akce se konala: 26. března 2013
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
26. března 2013
26. března 2013

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Ing. Petr Zelenka
Ing. Jiří Brothánek
Ing. Tomáš Vichr
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Michal Javora
Zdeněk Odehnal

Omluvena

Ing. Věra Helceletová

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy

Zapsal

Ing. Josef Babák

Zápis z jednání Školské rady 15. 11. 2012

Akce se konala: 15. listopadu 2012
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
15. listopadu 2012
15. listopadu 2012

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Ing. Petr Zelenka
Ing. Jiří Brothánek
Ing. Tomáš Vichr
Ing. Věra Helceletová
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Michal Javora
Zdeněk Odehnal

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy

Zapsal

Ing. Josef Babák

Zápis z jednání Školské rady 2. 4. 2012

Akce se konala: 2. dubna 2012
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
2. dubna 2012
2. dubna 2012

Zasedání Rady školy proběhlo v pondělí 2. 4. 2012 od 17.00 ve sborovně.

Účast

p. Mikula, ředitel školy,
p. Konzbul, spirituál školy,
p. Onuca, ekonom školy,
Jakub Chini (za studenty),
p. Zelenka (za biskupství),
a p. Kubíček,
Javora
a Helceletová (za vyučující).

Omluven byl předseda p. Babák.

Pod vedením p. Javory se projednávaly tyto body:

Zápis z jednání Školské rady 18. 10. 2011

Akce se konala: 18. října 2011
Hlavní kategorie: 
Školská rada
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zápisy jednání
18. října 2011
18. října 2011

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Ing. Petr Zelenka
Ing. Jiří Brothánek
Ing. Tomáš Vichr
Jakub Chini
Ing. Věra Helceletová
Mgr. Michal Kubíček

Omluven

Mgr. Michal Javora

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsal

Ing. Josef Babák