Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Vybavenost školy

Informatika – vybavenost

Předmětová komise: 
Informatika

Ve škole jsou k dispozici 3 moderně vybavené počítačové učebny po 17 počítačích. Protože se informatika vyučuje ve skupinách tvořených půlkami tříd, má každý student při práci k dispozici „svůj“ počítač. Všechny učebny mohou být využívány i učiteli ostatních předmětů, zejména zde probíhá výuka jazyků, biologie, chemie, fyziky, matematiky a deskriptivní geometrie.

Literární novinky v knihovně

Hlavní kategorie: 
Knihovna a infocentrum
Vedlejší kategorie: 
Vybavenost

Vážení kolegové, milí studenti,

níže v příloze naleznete seznam literárních novinek v naší školní knihovně za období listopad 2016 – duben 2017.

M. Pavlasová – knihovna Bigy

 

Přílohy: 

Chemie a světlo – nová didaktická pomůcka pro BIGY

proces chemiluminiscence
proces chemiluminiscence
Hlavní kategorie: 
Chemie
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Vybavenost
Úspěchy

Předmětové komisi chemie se v nedávné době podařilo pro výuku a objasnění energetických pochodů v chemických reakcích získat formou sponzorského daru unikátní didaktickou pomůcku – Chemie a světlo.

PK Chemie děkuje společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. za sponzorskou podporu ve výši více jak 35 tis. Kč.

ELMI-BIGY informuje

Hlavní kategorie: 
Fyzika
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Vybavenost
Elektronový mikroskop
Úspěchy

PACHATEL BYL USVĚDČEN!

Jak jsme vás posledně informovali, naším největším hitem v poslední době bylo pozorování chlupů ledního medvěda. Zjistili jsme, že jsou něčím napadené. Po delším pátrání jsme nalezli odborný článek, který popisoval přesně to, co jsme viděli na našich snímcích. Oslovili jsme zahraniční autory a poslali jsme jim naše fotografie. Zde máte jejich odpovědi:

Nová literatura k zapůjčení v kabinetě bio/geo/tev č. 274

Hlavní kategorie: 
Biologie
Vedlejší kategorie: 
Vybavenost

Biologickou knihovnu nyní rozšířily tyto publikace:

Nye, Bill: NEPOPIRATELNÉ, Evoluce a věda o stvoření, Dobrovský, Praha 2016

Flegr, Jaroslav: Evoluční tání aneb O původu rodů, Academia, Praha 2015

Dawkins, Richard: Záhadám vstříc aneb Jak jsem se stal vědcem – paměti I, dybbuk, Praha 2015

Nentwig, Wolfgang: Nevítaní vetřelci – Invazní rostliny a živočichové v Evropě, Academia, Praha 2014

Nové počítače v knihovně

Hlavní kategorie: 
Knihovna a infocentrum
Vedlejší kategorie: 
Vybavenost
Služby

Vážení kolegové, milí studenti,

do knihovny (učebny č. 268 – 270) bylo nainstalováno celkem 11 nových počítačů. Všechny jsou s připojením na internet; studenti mohou využít také textový editor word. Přihlašovací jméno a heslo je totožné, jaké mají studenti v informatice. Přihlašovat se nyní mohou i studenti prim a 1. ročníků.

Nová tělocvična na BIGY

Hlavní kategorie: 
Tělesná výchova
Vedlejší kategorie: 
Základní informace
Vybavenost

Od 1.10. 2015 je plně zprovozněna nová tělocvična na úpolové sporty (sebeobrana). Nachází se ve 2. patře v prostorách tělocvičny na stolní tenis (tzv. „pinecárna“).

„Úpolovku“ se podařilo vybudovat díky SPOLEČNOSTI PŘÁTEL BISKUPSKÉHO GYMNÁZIA V BRNĚ, která věnovala částku 93 000 Kč na nákup speciální podlahy (tatami), obložení stěn a žíněnek.

Biologie – vybavenost

Předmětová komise: 
Biologie

Na gymnáziu naleznete 2 specializované učebny pro výuku biologie (učebnu biologie a mikroskopickou pracovnu).

V konkrétním výčtu technických pomůcek lze zmínit:

Tablety na BIGY – informace o projektu a VŘ

Hlavní kategorie: 
Chemie
Vedlejší kategorie: 
Vybavenost
Úspěchy

V závěru měsíce ledna 2015 proběhlo v rámci projektu EU „Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce“ výběrové řízení na nákup tabletů pro vyučující.

Přílohy: 

Představujeme vám novinku na Bigy – elektronový mikroskop

Hlavní kategorie: 
Fyzika
Vedlejší kategorie: 
Základní informace
Volitelné předměty a kroužky
Vybavenost

Kabinetu fyziky se podařilo získat v soutěži elektronový mikroskop od firmy FEI, který bude ve školním roce 2014 – 2015 k dispozici studentům. Současně bude otevřen kroužek Elektronová mikroskopie. Na obrázku představujeme jeden z prvních snímků. Jedná se o pylové zrníčko tulipánu.