Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Vybavenost školy

Čtete? Čtěte francouzsky!

nos nouveaux livres
nos nouveaux livres
Hlavní kategorie: 
Knihovna a infocentrum
Francouzský jazyk
Vedlejší kategorie: 
Základní informace
Vybavenost

Informace pro všechny čtenáře, a hlavně ty frankomilné. Školní knihovna se rozrostla o několik desítek francouzských titulů. Jedná se o díla klasická i moderní nejrůznějších žánrů. A aby se všem četlo lépe, jsou převedena do zjednodušené francouzštiny čtyř různých úrovní.

K dispozici absenčně i prezenčně. A neváhejte, je o ně zájem!!!

Školní výtah

Akce se konala: 19. září 2011
Vedlejší kategorie: 
Vybavenost
Akce (exkurze, projekty...)
19. září 2011
19. září 2011

Na podzim roku 2011 byl na našem gymnáziu vybudován školní výtah. Škola se tak stala bezbariérovou pro trvale i dočasně handicapované studenty a zaměstnance.

Chemie – vybavenost

Interaktivní tabule
Interaktivní tabule
Předmětová komise: 
Chemie

V rámci výuky chemie na BiGy jsou pro studenty k dispozici dvě specializované učebny:

 • Učebna chemie (dv. 335), která je vybavena mimo dnes již běžných audiovizuálních technik (video, DVD, PC + dataprojektor) také i nejnovější technologií pro interaktivní výuku (Interaktivní tabule a elektronické verze učebnic).

Informatika – vybavenost

Předmětová komise: 
Informatika

Ve škole jsou k dispozici 3 moderně vybavené počítačové učebny po 17 počítačích. Protože se informatika vyučuje ve skupinách tvořených půlkami tříd, má každý student při práci k dispozici „svůj“ počítač. Všechny učebny mohou být využívány i učiteli ostatních předmětů, zejména zde probíhá výuka jazyků, biologie, chemie, fyziky, matematiky a deskriptivní geometrie.

Fyzika – vybavenost

Učebna fyziky
Učebna fyziky
Předmětová komise: 
Fyzika

Pro výuku fyziky máme k dispozici jednu odbornou učebnu, přípravnu pomůcek a laboratoř. Všechny místnosti se nám podařilo vybavit novým nábytkem a vytvořit tak příjemné prostředí. Nyní se soustředíme na vybavení kabinetu pomůckami pro zkvalitnění výuky. Učebna je vybavena standartní didaktickou technikou (zpětný projektor, dataprojektor, videorekorder, PC). Videotéka obsahuje kolem 30 titulů pořadů pro výuku.

Výtvarná výchova – vybavenost

Předmětová komise: 
Výtvarná výchova

Oddělení VV má svoje odborné učebny v bočním křídle školy, které je klidným místem pro tvorbu studentů. Dvě učebny jsou vybaveny prostorným nábytkem a naší snahou je vytvořit tvůrčí prostředí. Studenti mohou využívat bohaté knihovny umístěné v kabinetě, dále je zde vybavení pro práci s keramikou včetně keramické pece. Studentům slouží i velmi dobře vybavená fotokomora.

Učebna španělštiny (č. 166)

Hlavní kategorie: 
Španělský jazyk
Vedlejší kategorie: 
Vybavenost

K vybavení učebny patří:

 • dataprojektor
 • multifunkční přehrávač CD, DVD, USB
 • notebook, který lze připojit k internetu
 • nástěnná mapa Španělska

Tělesná výchova – vybavenost

Tělocvična
Tělocvična
Předmětová komise: 
Tělesná výchova
 • Tělocvičny
 • Gymnastický sál
 • Posilovna
 • Sál na stolní tenis
 • Venkovní multifunkční hřiště
 • Atletický ovál a futsalové hřiště

Hudební výchova – vybavenost

Předmětová komise: 
Hudební výchova

Hudební oddělení se nachází ve druhém podlaží bočního traktu budovy školy (nad oddělením VYV). Žáci se učí ve dvou odborných učebnách, obě jsou vybaveny klavíry – křídly, sdělovací technikou ( přehrávače MC, CD, videa), tabule ve třídách jsou renovované, magnetické, bílé s použitím fix. V kabinetě HUV je další klavír – křídlo, keyboard, dále 3 kytary, 3 sopránové zfl., 1 altová zfl., rytmické nástroje Dětského Orffova instrumentáře, bonga, bicí souprava se nachází v improvizované zkušebně bočního traktu nad tělocvičnou školy.