Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Partnerské školy a zahraniční spolupráce

Vedlejší kategorie: 
Zahraniční spolupráce

Belgie

  • Lycée Saint-Francois Xavier, Verviers. Se školou dlouhodobě spolupracujeme a organizujeme výměnné pobyty studentů. O škole se více dozvíte na jejích webových stránkách.

Itálie

Německo

Polsko

Rakousko

Slovensko

Španělsko

  • IES Marqués de Suanzes, Madrid. Výměnné pobyty v rámci programu COMENIUS, Individuální mobilita žáků. Studenti jsou ubytováni v rodinách a navštěvují v hostitelské škole maturitní ročník se zaměřením na humanitní vědy.
    O škole více na jejích webových stránkách.

USA

  • Naši studenti každý rok studují ve Spojených státech v rámci programu Global Outreach.

Partnerské školy v ČR

  • Masarykova univerzita. Studenti mají možnost účastnit se různých projektů a akcí na jednotlivých fakultách, které jsou určeny speciálně pro ně. Mohou být zapojeni v tzv. SOČ (středoškolské odborné činnosti), jsou možné přednášky v rámci jednotlivých fakult a kateder (např. v lednu 2010 nám  přednášela doc. Relichová o genetice člověka).
    Garantkou partnerství a kontaktní osobou je PhDr. Yveta Reiterová.
    Více na webových stránkách Masarykovy univerzity.
Zařazeno do kategorií:

Global Outreach – studijní pobyt v USA 2007/2008

Akce se konala: 1. září 200730. června 2008
Hlavní kategorie: 
Anglický jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
1. září 2007
30. června 2008

Letos v únoru proběhly na naší škole přijímací pohovory s uchazeči o studium ve Spojených
státech. Tuto možnost nabízí našim studentům katolická organizace Global Outreach, která
spolupracuje s církevními školami v pěti státech střce Global Outreach, která spolupracuje s
církevními školami v pěti státech střední a východní Evropy. Každoročně zve také několik
studentů Biskupského gymnázia, aby strávili celý školní rok v hostitelských rodinách a na
středních školách v Nebrasce, Wisconsinu nebo Minnesotě. Při letošních pohovorech

Global Outreach – studijní pobyt v USA 2008/2009

Akce se konala: 1. září 200830. června 2009
Hlavní kategorie: 
Anglický jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
1. září 2008
30. června 2009

V minulých letech se Biskupské gymnázium Brno stalo jedinou školou v České republice, na které každý rok probíhají pohovory s uchazeči o studium v USA v programu Global Outreach. Pokračujeme tak v dlouholeté spolupráci s touto americkou katolickou organizací, během níž se několik desítek studentů naší školy zúčastnilo ročního studijního pobytu na středních školách v Nebrasce, Minnesotě nebo Wisconsinu.

Brno – Hamburk

Akce se konala: 1. května 20109. května 2010
Hlavní kategorie: 
Anglický jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
1. května 2010
9. května 2010

Projekt s názvem „ Setkání se sousedy, podobnosti a odlišnosti mezi Brnem a Hamburkem“
(Meeting neighbours, Similarities and Diversities between Brno and Hamburg) se uskuteční
v rámci výměny studentů ze třídy kvarta B a tercie A našeho gymnázia a katolické střední školy Sankt-Ansgar-Schule, v německém přístavním městě Hamburk.

Výměnný pobyt v Belgii (Vervier)

Akce se konala: 25. října 200930. října 2009
Hlavní kategorie: 
Francouzský jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
25. října 2009
30. října 2009

Od 25. do 30. října 2009 bylo 45 studentů na výměnném pobytu v belgickém Verviers.

Projekt Comenius aneb svítili jsme zeleně

Akce se konala: 3. května 20099. května 2009
Hlavní kategorie: 
Biologie
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
3. května 2009
9. května 2009

Ve dnech 3. až 9. května 2009  jsem spolu se skupinkou 8 studentů našeho gymnázia a profesorkami Krumpholcovou a Helceletovou jela do Hamburku. Jednalo se o mezinárodní projekt Comenius, kterého se zúčastnili studenti a profesoři ze Španělska, Maďarska, Slovenska, Lotyšska, České republiky a samozřejmě Německa.

Přílohy: 

E-twinning

Akce se konala: 1. září 200730. června 2008
Hlavní kategorie: 
Anglický jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
1. září 2007
30. června 2008

E-twinning je hlavní aktivitou programu e-Learning Evropské unie. Jejím cílem je podporovat spolupráci evropských škol pomocí informačních a komunikačních technologií (ICT) a poskytovat školám podporu, technologické nástroje a služby, aby mohly v rámci jakéhokoli předmětu navázat krátkodobou či dlouhodobou spolupráci.

Projektový týden – Pforzheim, listopad 2008

Akce se konala: 11. listopadu 200817. listopadu 2008
Hlavní kategorie: 
Biologie
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
11. listopadu 2008
17. listopadu 2008

Ve dnech 11. – 17. listopadu 2008 se v německém Pforzheimu uskutečnil druhý ročník mezinárodního projektu středních škol European challenges in modern biotechnology education pod záštitou evropského vzdělávacího programu LLP – Comenius. Českou republiku zde reprezentovala skupina osmi studentů našeho gymnázia (M. Frodl, J. Bareš, D. Kubíček, Z. Matyášová, J. Drlíková, M. Zaoralová, M. Gimunová, M. Šteflíčková) pod vedením prof. Helceletové. Z ostatních zemí se zúčastnily týmy Lotyšska, Slovenska, Maďarska, Chorvatska, Německa a Španělska.

Výměnný program Brno – Leeds

Akce se konala: 1. dubna 20081. května 2008
Hlavní kategorie: 
Anglický jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
1. dubna 2008
1. května 2008

Anglické univerzitní město Leeds je partnerským městem města Brna.

Naše škola dostala od Magistrátu města Brna nabídku zúčastnit se na jaře 2008 každoročního Breeze festivalu v Leedsu. Hostitelskou školou byla pro nás v Anglii katolická střední škola Corpus Christi Catholic College Leeds. Biskupské gymnázium na Breeze festivalu reprezentovali studenti tehdejší kvarty B společně s jejich učitelkami angličtiny Mgr. Daňkovou a Mgr. Galuškovou. Zároveň se nám tím podařilo zahájit partnerskou spolupráci s naší hostitelskou školou.