Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Partnerské školy a zahraniční spolupráce

Vedlejší kategorie: 
Zahraniční spolupráce

Belgie

  • Lycée Saint-Francois Xavier, Verviers. Se školou dlouhodobě spolupracujeme a organizujeme výměnné pobyty studentů. O škole se více dozvíte na jejích webových stránkách.

Itálie

Německo

Polsko

Rakousko

Slovensko

Španělsko

  • IES Marqués de Suanzes, Madrid. Výměnné pobyty v rámci programu COMENIUS, Individuální mobilita žáků. Studenti jsou ubytováni v rodinách a navštěvují v hostitelské škole maturitní ročník se zaměřením na humanitní vědy.
    O škole více na jejích webových stránkách.

USA

  • Naši studenti každý rok studují ve Spojených státech v rámci programu Global Outreach.

Partnerské školy v ČR

  • Masarykova univerzita. Studenti mají možnost účastnit se různých projektů a akcí na jednotlivých fakultách, které jsou určeny speciálně pro ně. Mohou být zapojeni v tzv. SOČ (středoškolské odborné činnosti), jsou možné přednášky v rámci jednotlivých fakult a kateder (např. v lednu 2010 nám  přednášela doc. Relichová o genetice člověka).
    Garantkou partnerství a kontaktní osobou je PhDr. Yveta Reiterová.
    Více na webových stránkách Masarykovy univerzity.
Zařazeno do kategorií:

MELK – půlroční pobyt na gymnáziu v Rakousku – POHOVOR

Hlavní kategorie: 
Německý jazyk
Vedlejší kategorie: 
Zahraniční spolupráce

POHOVOR SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ 8. 10., TŘETÍ VYUČOVACÍ HODINU V KABINETĚ Č. 163

Něco zažít se v zahraničí dá o to více, o co déle v něm budete dlít. Od února do června mají 3 studenti/studentky možnost pobývat a aktivně se účastnit výuky na "Stiftsgymnasium" v rakouském Melku. Nemusí platit školné, jen dopravu a náklady spojené s pobytem. Tzn. stravu a podnájem, popřípadě pobyt v hostitelské rodině.

Comenius – Game of Proteins – projektové setkání v Granadě – duben 2012

Akce se konala: 16. dubna 201221. dubna 2012
Hlavní kategorie: 
Biologie
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
16. dubna 2012
21. dubna 2012

V týdnu od 16. – 21. 4. 2012 skupina studentů ve složení David Máchal (OkB), Ondřej Vymazal (4.C), Tereza Madaraszová (3.C), Adam Vejmělek (SxA), Monika Štětková (SxA) a Barbora Jeřábková (SxA) pod vedením profesorek Kateřiny Krumpholcové a Věry Helceletové absolvovala závěrečné setkání studentů a učitelů v rámci evropského biologického projektu Comenius: Game of Proteins ve španělské Granadě.

Konference AFS v Istanbulu – ohlasy

Akce se konala: 23. listopadu 201126. listopadu 2011
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
23. listopadu 2011
26. listopadu 2011

Na webových stránkách organizace AFS, v sekci Ze světa AFS, můžete nalézt zprávu o účasti zástupců ČR a Biskupského gymnázia na mezinárodní konferenci Spectrum of Education.

Výměnný pobyt v Prümu

Nad jindy slunečným městečkem se šedala mračna
Nad jindy slunečným městečkem se šedala mračna
Akce se konala: 21. dubna 2012, 23.00 h – 29. dubna 2012, 11.00 h
Hlavní kategorie: 
Německý jazyk
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
21. dubna 2012
Čas začátku: 
23.00
29. dubna 2012
Čas konce: 
11.00

VÝMĚNNÝ POBYT – PRÜM – JAK TO VŠECHNO BYLO?

PRAVDIVÝ PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA ČTYŘ TŘÍD A DVOU VYUČUJÍCÍCH – VIZ FOTOGRAFIE

Dle aktuální informace jsme obdrželi grant z Jihomoravského kraje, čímž se předpokládané náklady odhadují na cca 1050 Kč. Konečný obnos bude ještě upřesněn po návratu. Tento grant jsme obdrželi především díky iniciativě Pavla Niedermayera ze septimy B, který vyplnil a doručil všechny nutné doklady na JMK. Tímto mu velmi děkuji.

Přílohy: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ikonaPROGRAMM (docx, 21.2 kB)

Spectrum of Education – konference AFS v Istanbulu

Přednáška prof. Dr. Roberta Ruffina (Itálie)
Přednáška prof. Dr. Roberta Ruffina (Itálie)
Akce se konala: 23. listopadu 201126. listopadu 2011
Hlavní kategorie: 
Fotogalerie
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
23. listopadu 2011
26. listopadu 2011

Ve dnech 23. až 26. listopadu 2011 se ředitel školy Mgr. Karel Mikula a Mgr. Vojtěch Maša (kolega vyučující informatiku) zúčastnili mezinárodní konference v Istanbulu, kterou pořádala tamní pobočka agentury AFS. Tématem přednášek byly inovace výuky v čase, kdy jsou učitelé konfrontováni s generací studentů, jejichž hlavním zdrojem informací je internet a digitální média vůbec („teaching digital natives“), viz např. webová stránka Marca Prenskyho z USA.

Seminář COMENIUS – Individuální mobilita žáků

Akce se konala: 9. listopadu 2011
Hlavní kategorie: 
Španělský jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
9. listopadu 2011
9. listopadu 2011

Ve středu 9. listopadu se na Biskupském gymnáziu uskutečnil seminář Národní agentury určený budoucím žadatelům o projekt COMENIUS – Individuální mobilita žáků. Naše škola se projektu zúčastnila v loňském školním roce, kdy celkem čtyři studenti vyjeli na tříměsíční studijní pobyt do Madridu. Projekt je určen pro školy, které již v minulosti spolupracovaly se zahraničními školami v rámci projektů COMENIUS – Partnerství škol. Semináře se zúčastnilo přibližně dvanáct pedagogů z moravských škol a také několik zájemců z řad studentů. Program semináře byl následující:

Výměnný pobyt v Belgii – Verviers

1 – Pohled na Namur z pevnosti
1 – Pohled na Namur z pevnosti
Akce se konala: 31. října 20115. listopadu 2011
Hlavní kategorie: 
Francouzský jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
31. října 2011
5. listopadu 2011

Den prvý

Slunce, modrá obloha, Namur.

Citadelle de Namur – Namurská pevnost, která bez úhony přečkala 22 obležení. Radnice s moderním jednacím sálem a Purkmistrovou zahradou, kterou zdobí tzv. Valonská freska opěvující historii, umění a um Valonů. Rychlá prohlídka historické části města…
Slunce a volný večer.

Fotografie 1 až 3

Den druhý

Slunce, trochu mlhy a pak znovu slunce.

Gymnázium sv. Františka v Malackách – nová družební škola BiGy

Akce se konala: 31. května 2011
Hlavní kategorie: 
Náboženství
Vedlejší kategorie: 
Zahraniční spolupráce
Akce (exkurze, projekty...)
31. května 2011
31. května 2011

V úterý 31. května 2011 navštívila třída Sexta B naši novou spřátelenou školu, církevní gymnázium sv. Františka v Malackách na Slovensku. Všichni jsme byli neobyčejně přátelsky přijati paní ředitelkou. Studenti statečně hájili barvy naší školy i ve sportovních kláních. Hostitelé nás provedli školou a ukázali jejich město. Možná poprvé v historii obce kvůli nám zastavil na místní stanice rychlík EC. Celý den byl naplněn množstvím pěkných zážitků, za které vděčíme také hostiteli. V příštím školním roce zase na oplátku bude naše gymnázium hostit studenty ze slovenského gymnázia.

Studijní pobyt v Madridu (program COMENIUS) – ohlédnutí účastníků projektu

Akce se konala: 1. září 201030. června 2011
Hlavní kategorie: 
Španělský jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
1. září 2010
30. června 2011

Ve spolupráci s partnerskou školou v Madridu IES Marqués de Suanzes se naše škola zapojila do projektu COMENIUS – Individuální mobilita žáků. Na základě konkurzu byli na jaře roku 2010 vybráni čtyři studenti, kteří ve školním roce 2010/2011 na partnerské škole v Madridu absolvovali . Projektu se zúčastnili tito studenti:

PODZIM 2010:

Veronika Čeňková (4.B)
Dominik Pejchar (4.A)

JARO 2011:

Anna Šmiřáková (3.A)
Ondřej Paul (septima A)

Cestou ze školy – sobotní koncert v kavárně Trojka

Akce se konala: 11. června 2011, 20.00 h
Hlavní kategorie: 
Francouzský jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
11. června 2011
Čas začátku: 
20.00
11. června 2011

Na naší škole právě probíhá mezinárodní projekt "Cestou ze školy".

Jeho autorem je francozský učitel (dějepis-zeměpis) a zároveň textař, hudebník a zpěvák François Audrain.
Na projektu se podílí také novinář a autor dokumentárních filmů Stéphane Grammont.

Oba pořádají každé odpoledne work-shopy pro studenty kvarty A, ve kterých se zamýšlejí nad chvílemi volna a svobody, které každý prožívá nebo prožíval cestou ze školy.