Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Brno – Hamburk

Akce se konala: 1. května 20109. května 2010
Hlavní kategorie: 
Anglický jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
1. května 2010
9. května 2010

Projekt s názvem „ Setkání se sousedy, podobnosti a odlišnosti mezi Brnem a Hamburkem“
(Meeting neighbours, Similarities and Diversities between Brno and Hamburg) se uskuteční
v rámci výměny studentů ze třídy kvarta B a tercie A našeho gymnázia a katolické střední školy Sankt-Ansgar-Schule, v německém přístavním městě Hamburk.

Projekt nám nabídla Ingrid Ziegler – učitelka angličtiny na uvedené německé škole. K tomuto kroku ji inspirovala výborná angličtina našich studentů, kteří v rámci projektu Sokrates-Comenius pod vedením naši učitelky biologie, Mgr. K. Krumpholcové, navštívili Sankt-Ansgar-Schule. Celý projekt bude v angličtině, přičemž tento jazyk se stane i dorozumívacím jazykem obou partnerů.

Patnáct žáků a žákyň z Hamburku přijede i s pedagogickým doprovodem dne 1. 5. 2010, ubytuje se u svých hostitelů a následující tři dny se zúčastní připraveného programu v Brně a okolí. Naši studenti je seznámí s pamětihodnostmi Brna, budou provedeni prostorami naší školy a kromě dalších zajímavostí regionu uvidí i Punkevní jeskyni v Moravském krasu. Dne 5. 5. 2010 se všichni společně přepravíme vlakem do německého Hamburku, kde bude pro našich patnáct studentů a pedagogický doprovod připraven program německými partnery. Z Hamburku se vrátíme 9. 5. 2010.

Po skončení celé akce vypracují obě strany závěrečné zprávy, do nichž shrnou všechny své poznatky a zkušenosti získané při návštěvě svých partnerů.