Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Comenius – Game of Proteins – pracovní setkání učitelů ve Vídni

Akce se konala: 11. května 201114. května 2011
Hlavní kategorie: 
Biologie
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
11. května 2011
14. května 2011

Ve dnech 11.5.2011 až 14.5.2011 se účastnily prof. Krumpholcová a Helceletová pracovního setkání učitelů 11 škol z 10 zemí (Česká republika, Slovenská republika, Litevsko, Lotryšsko, Chorvatsko, Francie, 325Německo, Maďarsko, Německo, Rakousko), které proběhlo ve Vídni na gymnáziu Kalksburg.

Setkání sloužilo přípravě podzimního výjezdu do Hamburku, kde budou studenti spolu s učiteli pracovat v laboratořích. Budou provádět experimenty zahrnující in-vitro genovou expresi GFP a proteinovou analýzu pomocí SDS-PAGE v různých variacích. Studenti Bigy, kteří by se chtěli tohoto projektu zúčastnit, ať se hlásí v kabinetu BIO a TEv (274) u prof. Krumpholcové. Výběr bude proveden na základě předem vyhlášených kritérií.