Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

E-twinning

Akce se konala: 1. září 200730. června 2008
Hlavní kategorie: 
Anglický jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
1. září 2007
30. června 2008

E-twinning je hlavní aktivitou programu e-Learning Evropské unie. Jejím cílem je podporovat spolupráci evropských škol pomocí informačních a komunikačních technologií (ICT) a poskytovat školám podporu, technologické nástroje a služby, aby mohly v rámci jakéhokoli předmětu navázat krátkodobou či dlouhodobou spolupráci.

Žáci sekundy B pod vedením jejich učitelky angličtiny Mgr. Moniky Galuškové se uvedeného projektu zúčastnili ve školním roce 2007/2008. Jejich partnerem byli žáci stejného věku, 12 až 13-letí, z Rawlett School ve městě Tamworth v Anglii. Projekt byl nazván: Local History and culture.

Tato forma kontaktů na mezinárodní úrovni je velmi dobrým přínosem jak pro studenty, tak i pedagogy a vytváří v zahraničí dobré povědomí o naší škole, městě, ale i České republice.