Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Francouzský jazyk – volitelné předměty a kroužky

Předmětová komise: 
Francouzský jazyk
Kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů pro školní rok 2020/2021 – FRANCOUZŠTINA

NÁZEV PŘEDMĚTU:

KONVERZACE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE – KFJ, VČETNĚ PŔÍPRAVY NA ZKOUŠKY DELF SCOLAIRE A MATURITU

URČENO PRO ROČNÍK:

 IV. ročník, septima, oktáva – 2hod/týdně                

PŘEDMĚT JE:   nepovinný, volitelný

VYUČUJÍCÍ: rodilý mluvčí

NÁZEV PŘEDMĚTU: KONVERZACE VE FRANCOUZSkÉM JAZYCE

URČENO PRO:  tercie (1hod), kvarta (1hod), kvinta (1hod), II. ročník (1hod), III. ročník (2hod- volitelný, 1hod – nepovinný), sexta (1hod), septima (2hod – volitelný, 1hod – nepovinný)

NÁPLŇ PŘEDMĚTU: V hodinách konverzace bude probíhat mimo jiné odborná příprava na mezinárodní zkoušky DELF scolaire, které se konají každoročně na našem gymnáziu. Pro oktávy a IV. ročníky bude připraven prostor pro přípravu maturitních témat. Pro nematuritní ročníky bude realizován projekt ERASMUS + (spolupráce škol z Francie, Španělska, Itálie a Slovenska), kdy společným jazykem bude francouzština. Vybraní studenti budou mít možnost v rámci projektu navštívit jednotlivé země a reprezentovat naši školu. Téma projektu: BOUGER, MANGER, PARTAGER.

VYUŽITÍ FRJ V PRAXI: Studenti s DIPLOMEM B1 nemusejí skládat zkoušku z francouzštiny na Pedagogickou fakultu MU v Brně na obor francouzština. Studenti s diplomem DELF B2 mohou žádat o přijetí na vysokých školách ve Francii. Studenti se mohou účastnit programu "Rok ve Francii" již s diplomem A2.  Francouzský jazyk studenti využijí nejen při studiu na vysoké škole (program Erasmus+), ale především při hledání zaměstnání, kdy jim znalost tohoto jazyka umožňuje širší nabídku na trhu práce (IBM, YVES ROCHER apod.), dále při cestování a rozmanitých studentských pracovních programech (např. INEX, Evropská dobrovolná služba).

 

NÁZEV PŘEDMĚTU: Příprava na povinný druhý jazyk

URČENO PRO : sekunda (pouze při rozhodnutí celé skupiny), předmět je nepovinný, 2hod týdně

NÁPLŇ PŘEDMĚTU: Pomocí her, písniček a různorodých aktivit umožníme studentům snadnější vstup do cizího jazyka. Osvojí si základy fonetiky, první fráze, objeví nový frankofonní svět. Učebnice: Amis et compagnie 1, se kterou budou pokračovat dále v tercii.