Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Hudební výchova – vybavenost

Předmětová komise: 
Hudební výchova
Kategorie: 
Vybavenost

Hudební oddělení se nachází ve druhém podlaží bočního traktu budovy školy (nad oddělením VYV). Žáci se učí ve dvou odborných učebnách, obě jsou vybaveny klavíry – křídly, sdělovací technikou ( přehrávače MC, CD, videa), tabule ve třídách jsou renovované, magnetické, bílé s použitím fix. V kabinetě HUV je další klavír – křídlo, keyboard, dále 3 kytary, 3 sopránové zfl., 1 altová zfl., rytmické nástroje Dětského Orffova instrumentáře, bonga, bicí souprava se nachází v improvizované zkušebně bočního traktu nad tělocvičnou školy.

Žáci využívají tzv. cvičných hodin – ve svém volnu mohou hrávat na přístupné klavíry, kytary v učebnách, a na bicí.

Z kabinetu si mohou zájemci půjčovat odborné knihy, časopisy (odebíráme měsíčníky Harmonie a Hudební rozhledy), zpěvníky, xerované písně a školní CD.

Zařazeno do kategorií: