Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Maturita 2019

Vedlejší kategorie: 
Maturita

Rozpisy maturit

Najdete je v příloze.

Jmenování maturitních komisí

V příloze najdete jmenování maturitních komisí jednotlivých tříd.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

se uskuteční v aule 6. června 2019 v 16.30.

Změny

 1. Didaktický test z českého jazyka trvá 75 minut (původně 60 minut).
 2. Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá 110 minut (původně 20 + 90 minut). Zadání písemné práce si žáci vybírají v rámci tohoto časového limitu (zkouška není rozdělena na výběr zadání a samotnou zkoušku).
 3. U písemné práce z českého jazyka a literatury lze v průběhu zkoušky měnit volbu zadání. Tuto změnu žák zaznamená do záznamového archu. (Žák do záznamového archu zapisuje kromě čísla zadání rovněž jeho název.)
 4. Didaktický test z matematiky trvá 120 minut (původně 105 minut).

Nepovinná zkouška Matematika+

Matematika+ není součástí maturitní zkoušky. Její výsledek nesouvisí s výsledkem mat. zkoušky. Žáci se na ni přihlašují individuálně v termínu 2.- 31 1. 2019 prostřednictvím tzv. Výsledkového portálu žáka. Je dobré, aby se na něm žáci registrovali i v případě, že Matematiku+ nebudou konat. Usnadní jim to získávání výsledků.
(https://vpz.cermat.cz)

Katalog požadavků je zde http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html

Pravidla pro volbu předmětů profilové části

Počet stanovených zkoušek: 2
Další ustanovení:

Žáci, kteří si ve společné části zvolí zkoušku z matematiky, jsou povinni si ve školní části zvolit zkoušku z cizího jazyka.
Předmět, z něhož žáci konali zkoušku ve společné části, si již nemohou volit v části školní. Výjimku tvoří předměty, z nichž žáci konají zkoušku nepovinnou (viz nabídka ve společné i profilové části).

Předměty nabízené ve školní části zkoušky:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Latina
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika a výpočetní technika
 • Deskriptivní geometrie
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Náboženská výchova

Uvedená pravidla jsou obsahem interní směrnice školy č. 2/2015 a dodatku ke směrnici.

Maturitní témata z předmětů profilové části maturitní zkoušky 2018/2019 se nacházejí v příloze. Podrobnější informace o maturitní zkoušce  je možné získat na stránkách předmětových komisí.

 

 

 

Přílohy: 
application/pdf ikonaAnglický jazyk (pdf, 183.4 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaNěmecký jazyk (pdf, 185.1 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaFrancouzský jazyk (pdf, 180.8 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaŠpanělský jazyk (pdf, 178.9 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaLatina (pdf, 182.3 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/pdf ikonaDějepis (pdf, 183.9 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaZeměpis (pdf, 182.7 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaMatematika (pdf, 183.6 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaFyzika (pdf, 181.5 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaChemie (pdf, 189.6 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaBiologie (pdf, 181.1 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/pdf ikonaDeskriptivní geometrie (pdf, 181.7 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaHudební výchova (pdf, 185.1 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaVýtvarná výchova (pdf, 183.2 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaNáboženská výchova (pdf, 184 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/pdf ikonaRozpis maturit 4. A (pdf, 45.8 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaRozpis maturit 4. B (pdf, 41.8 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaRozpis maturit 4. C (pdf, 42.3 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaRozpis maturit OKA (pdf, 41.3 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaRozpis maturit OKB (pdf, 42.2 kB)
Zařazeno do kategorií: