Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Maturita 2019

Vedlejší kategorie: 
Maturita

Jednotné zkušební schéma

Najdete na tomto odkaze: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/jednotne-zku...

Stručně:

10. 4.: písemná práce CJL

11. 4.: písemné práce z cizích jazyků

2. 5.: didaktický test z matematiky a z ANJ

3. 5.: didaktický test z CJL a zbylých cizích jazyků

6. 5.: MAT+

Maturitní termíny

Všichni žáci odevzdali přihlášky k maturitě. Nejpozději do 19. 12. 2018 ředitel školy předá žákům výpisy z přihlášky.

2. 1. 2019 se maturanti mohou začít registrovat na výsledkovém portálu žáka.

15. 1. 2019 bude zveřejněno jednotné maturitní schéma.

1. 3. 2019 ředitel školy nejdříve předá pozvánku k písemným maturitním zkouškám.

10.–11. 4. 2019 se budou psát písemné práce společné části maturity.

2.–10. 5. 2019 se budou psát didaktické testy společné části maturity.

20.–23. 5. 2019 konají ústní zkoušky třídy 4. A, 4. B a 4. C.

27.–30. 5. 2019 konají ústní zkoušky třídy OkA  OkB.

Změny

 1. Didaktický test z českého jazyka trvá 75 minut (původně 60 minut).
 2. Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá 110 minut (původně 20 + 90 minut). Zadání písemné práce si žáci vybírají v rámci tohoto časového limitu (zkouška není rozdělena na výběr zadání a samotnou zkoušku).
 3. U písemné práce z českého jazyka a literatury lze v průběhu zkoušky měnit volbu zadání. Tuto změnu žák zaznamená do záznamového archu. (Žák do záznamového archu zapisuje kromě čísla zadání rovněž jeho název.)
 4. Didaktický test z matematiky trvá 120 minut (původně 105 minut).

Nepovinná zkouška Matematika+

Matematika+ není součástí maturitní zkoušky. Její výsledek nesouvisí s výsledkem mat. zkoušky. Žáci se na ni přihlašují individuálně v termínu 2.- 31 1. 2019 prostřednictvím tzv. Výsledkového portálu žáka. Je dobré, aby se na něm žáci registrovali i v případě, že Matematiku+ nebudou konat. Usnadní jim to získávání výsledků.
(https://vpz.cermat.cz)

Katalog požadavků je zde http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html

Pravidla pro volbu předmětů profilové části

Počet stanovených zkoušek: 2
Další ustanovení:

Žáci, kteří si ve společné části zvolí zkoušku z matematiky, jsou povinni si ve školní části zvolit zkoušku z cizího jazyka.
Předmět, z něhož žáci konali zkoušku ve společné části, si již nemohou volit v části školní. Výjimku tvoří předměty, z nichž žáci konají zkoušku nepovinnou (viz nabídka ve společné i profilové části).

Předměty nabízené ve školní části zkoušky:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Latina
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika a výpočetní technika
 • Deskriptivní geometrie
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Náboženská výchova

Uvedená pravidla jsou obsahem interní směrnice školy č. 2/2015 a dodatku ke směrnici.

Maturitní témata z předmětů profilové části maturitní zkoušky 2018/2019 se nacházejí v příloze. Podrobnější informace o maturitní zkoušce  je možné získat na stránkách předmětových komisí.

 

 

 

Přílohy: 
application/pdf ikonaAnglický jazyk (pdf, 183.4 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaNěmecký jazyk (pdf, 185.1 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaFrancouzský jazyk (pdf, 180.8 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaŠpanělský jazyk (pdf, 178.9 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaLatina (pdf, 182.3 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/pdf ikonaDějepis (pdf, 183.9 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaZeměpis (pdf, 182.7 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaMatematika (pdf, 183.6 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaFyzika (pdf, 181.5 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaChemie (pdf, 189.6 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaBiologie (pdf, 181.1 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/pdf ikonaDeskriptivní geometrie (pdf, 181.7 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaHudební výchova (pdf, 185.1 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaVýtvarná výchova (pdf, 183.2 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaNáboženská výchova (pdf, 183.2 kB)
Zařazeno do kategorií: