Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Maturita 2019

Vedlejší kategorie: 
Maturita

Registrace do Výsledkového portálu žáka a Matematika+

Od 2. 1. 2020 je možné se registrovat do Výsledkového portálu žáka na stránkách Cermatu (https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx), což umožní komunikaci mezi žákem a Cermatem. Je to dobrovolné. Současně je to ale podmínka k přihlášení se ke zkoušce Matematika+. Přihlášení k Matematice+ je možné do 31. 1. 2020.

Termíny státní části maturitních zkoušek

8. 4. a 30. 4. 2020 – písemné práce

4.–6. 5. 2020 – didaktické testy

Termíny profilové části maturitních zkoušek

1. týden: 18.–21. 5. 2020

4. A, 4. C, OkA

2. týden: 25.–28. 5. 2020

4. B, OkB

Pravidla pro volbu předmětů profilové části

Počet stanovených zkoušek: 2
Další ustanovení:

Žáci, kteří si ve společné části zvolí zkoušku z matematiky, jsou povinni si ve školní části zvolit zkoušku z cizího jazyka.
Předmět, z něhož žáci konali zkoušku ve společné části, si již nemohou volit v části školní. Výjimku tvoří předměty, z nichž žáci konají zkoušku nepovinnou (viz nabídka ve společné i profilové části).

Předměty nabízené ve školní části zkoušky:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Latina
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika a výpočetní technika
 • Deskriptivní geometrie
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Náboženská výchova

Uvedená pravidla jsou obsahem interní směrnice školy č. 2/2015 a dodatku ke směrnici.

Přílohy: 
application/pdf ikonaAnglický jazyk (pdf, 369.4 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaNěmecký jazyk (pdf, 344.7 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaFrancouzský jazyk (pdf, 380.1 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaŠpanělský jazyk (pdf, 352.6 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaLatina (pdf, 374.3 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/pdf ikonaDějepis (pdf, 434.5 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaZeměpis (pdf, 389.6 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaMatematika (pdf, 419.2 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaFyzika (pdf, 401.5 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaChemie (pdf, 182.3 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaBiologie (pdf, 183 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/pdf ikonaDeskriptivní geometrie (pdf, 181.5 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaHudební výchova (pdf, 185.2 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaVýtvarná výchova (pdf, 183.2 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaNáboženská výchova (pdf, 182.9 kB)
Přílohy: 
Zařazeno do kategorií: