Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Maturitní zkoušky

Vedlejší kategorie: 
Maturita

Přihlášky k maturitní zkoušce

V těchto dnech předávají třídní učitelé žákům přihlášky k maturitní zkoušce. Žáci ji musí vyplněnou odevzdat nejpozději do 1. 12. 2017. Pokud žádají o uzpůsobení podmínek, musí současně odevzdat doporučení školského poradenského zařízení. Nejpozději do 20. 12. 2017 žáci dostanou výpis z přihlášky.

Termíny maturitní zkoušky

11. 4. 2018 žáci budou psát písemnou práci z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si cizí jazyk zvolí ve společné (státní) části maturity jako povinný předmět.

V období 2. – 9. 5. 2018 proběhnou didaktické testy (případně písemná práce z cizího jazyka, pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části jako nepovinný). V tomto termínu se uskuteční také zkouška Matematika+. Tato zkouška není součástí maturity a žáci se k ní přihlašují individuálně prostřednictvím tzv. Výsledkového portálu žáka https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx v první polovině ledna 2018. Pro konání zkoušky budou stanoveny tzv. spádové školy.

V termínu 16. – 21. 5. 2018 budou vykonávat profilovou část maturitní zkoušky žáci tříd 4. A a OKA.

V termínu 22. – 25. 5. 2018 budou vykonávat profilovou část maturitní zkoušky žáci tříd 4. B, 4. C a OKB.

Podrobné informace o podobě maturitní zkoušky v roce 2017/2018 najdete na stránce http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404037101. Časový harmonogram najdete na stránce http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404037604

Pravidla pro volbu předmětů profilové části

 1. Počet stanovených zkoušek: 2
 2. Další ustanovení:
  • Žáci, kteří si ve společné části zvolí zkoušku z matematiky, jsou povinni si ve školní části zvolit zkoušku z cizího jazyka.
  • Předmět, z něhož žáci konali zkoušku ve společné části, si již nemohou volit v části školní. Výjimku tvoří předměty, z nichž žáci konají zkoušku nepovinnou (viz nabídka ve společné i profilové části).
 3. Předměty nabízené ve školní části zkoušky:
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Španělský jazyk
  • Latina
  • Základy společenských věd
  • Dějepis
  • Zeměpis
  • Matematika
  • Fyzika
  • Chemie
  • Biologie
  • Informatika a výpočetní technika
  • Deskriptivní geometrie
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova

Uvedené body jsou obsahem interní směrnice školy. Maturitní témata z předmětů profilové části maturitní zkoušky 2017/2018 naleznete v příloze. Podrobnější informace o maturitní zkoušce  je možné získat na stránkách předmětových komisí.

Přílohy: 
application/pdf ikonaAnglický jazyk (pdf, 181.4 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaNěmecký jazyk (pdf, 185 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaFrancouzský jazyk (pdf, 180 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaŠpanělský jazyk (pdf, 178.9 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaLatina (pdf, 196.7 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/pdf ikonaDějepis (pdf, 182.7 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaZeměpis (pdf, 190.2 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaMatematika (pdf, 184.1 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaFyzika (pdf, 181.3 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaChemie (pdf, 182.2 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaBiologie (pdf, 183.1 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/pdf ikonaDeskriptivní geometrie (pdf, 184.3 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaHudební výchova (pdf, 191.4 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaVýtvarná výchova (pdf, 184.1 kB)
Zařazeno do kategorií: