Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

MELK – půlroční pobyt na gymnáziu v Rakousku – POHOVOR

Hlavní kategorie: 
Německý jazyk
Vedlejší kategorie: 
Zahraniční spolupráce

POHOVOR SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ 8. 10., TŘETÍ VYUČOVACÍ HODINU V KABINETĚ Č. 163

Něco zažít se v zahraničí dá o to více, o co déle v něm budete dlít. Od února do června mají 3 studenti/studentky možnost pobývat a aktivně se účastnit výuky na "Stiftsgymnasium" v rakouském Melku. Nemusí platit školné, jen dopravu a náklady spojené s pobytem. Tzn. stravu a podnájem, popřípadě pobyt v hostitelské rodině.

Zařazeno do kategorií: