Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Německý jazyk – zahraniční spolupráce

Předmětová komise: 
Německý jazyk
Kategorie: 
Zahraniční spolupráce

Mezinárodní studentské výměny

V průběhu studia mohou studenti uplatnit získané znalosti němčiny i v praxi v rámci mezinárodních studentských výměn. Již několikaletou tradici má partnerství s Albertus-Magnus-gymnáziem ve Stuttgartu. O organizaci těchto výměn se starají prof. Hana Hrochová a prof. T. Vaněk (Stuttgart) nebo prof. P. Kubíček a prof. P. Koutný.

Akce probíhá v dvouletých cyklech. Po dvou letech se získávají vždy noví studenti. Každý nový cyklus začíná návštěvou německých studentů, kteří jsou ubytováni v rodinách našich studentů. Další rok se uskuteční návštěva u německých partnerů. Veškeré náklady během pobytu zajišťují na obou stranách hostitelské rodiny. Program zajišťují z velké části organizátoři a je vždy pestrý a zajímavý. Naši studenti mají tak možnost poznat reálie současného Německa a navazovat krásná a někdy i trvalá přátelství.

STIFTSGYMNASIUM MELK

Již léta gymnázium v Melku nabízí možnost třem našim studentkám, či studentům, strávit druhé pololetí školního roku v jeho lavicích. Je to obrovská příležitost vyzkoušet si samostatný život v zemi, v níž se zpočátku není lehké domluvit. Jak tento pobyt probíhá a co všechno obnáší?

Nejprve je nutné se přihlásit (během podzimu – termíny jsou vždy aktuálně upřesněny).

Je-li více zájemců, než je možné vyslat, koná se pohovor před komisí, která sestává minimálně ze dvou vyučujících němčiny.

Kritéria výběru: především co nejlepší znalost německého jazyka, výborný prospěch i v ostatních předmětech, celková motivace

Vybraní zájemci pak co nejdříve napíší "Steckbrief", v němž uvedou informace o sobě a proč by se chtěli pobytu v Melku účastnit. Ten je následně zaslán styčné osobě do Melku – tou je pan Tomas Kubelik.

Na základě těchto dopisů se pak na gymnáziu pokouší najít hostitelskou rodinu. To se ale bohužel v poslední době nedaří vždy, to znamená, že se vybraní studenti a studentky snaží najít si ubytování v Melku sami. Od toho se také odvíjí náklady na celý pobyt.
V hostitelských rodinách se platí kolem 200 EUR měsíčně, v čemž je zpravidla jídlo (obědy je možné zakoupit ve škole za zvýhodněnou cenu). K dalším výdajům patří doprava a kapesné, učebnice jsou většinou zapůjčeny školou.

Komu je pobyt určen: především studentům/studentkám 3. ročníků a septim nebo mladším, pokročilým a hlavně německy mluvícím.

Zařazeno do kategorií: