Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Plán práce 2017/2018

Hlavní kategorie: 
Studium

Září

4. 9.

 • 8:30 Mše svatá na Petrově
 • 10:30 Třídnická hodina
 • 11:30 Provozní porada

4. – 7. 9.

 • Adaptační kurzy prvních ročníků a primy B

5.  9.

 • 8:00 – 9:40 Třídnické hodiny v kmenových učebnách
 • Třídnický den Primy A

7. – 10. 9.

 • Adaptační kurz primy A

8. 9.

 • Třídnický den Primy B
 • 8:00 – 9:40 Třídnické hodiny prvních ročníků v kmen. učebnách

11 .9.

 • Podzimní maturitní zkoušky – MZ2017P

12. 9.

 • 16:30 Sál B5 – Slavnostní imatrikulace Primy A, B

13. 9.

 • 16:30 Sál B5 – Slavnostní imatrikulace 1. A, B, C

15. 9.

 • Kontrola TK

18. -21. 9.

 • Projektový týden kvart

20. 9.

 • Den církevních škol

21. 9.

 • 12:30 Školení BOZP

22. 9.

 • Prezentace projektového týdne – Kvarty
 • Tématické plány PK

29. 9.

 • Ředitelské volno

 

Říjen

9. – 12. 10.

 • Projektový týden 2. ročníků a sext

26. a 27.10.

 • Podzimní prázdniny

 

Listopad

3. 11.

 • Prezentace projektového týdne 2. ročníků a sext

14. 11.

 • 14:30 Čtvrtletní konference
 • 17:00 Třídní schůzky

24. – 25.11.

 • Veletrh středních škol

30. 11.

 • Den otevřených dveří

 

Prosinec

21. 12.

 • Vánoční besídka

22. 12.

 • Ředitelské volno

23. 12. – 2. 1. 2018

 • Vánoční prázdniny

24.  12.

 • 23:00 Mše svatá v kostele U sv. Michala

Leden

3. 1.

 • Zahájení vyučování po Vánocích

13. 1.

 • 26. reprezentační ples Bigy – sál Semilasso

24. 1.

 • Zapsání známek do výkazů a SASu do 12 hodin

25. 1.

 • 14:30 Klasifikační porada

30. 1.

 • Den otevřených dveří

31. 1.

 • Vydání vysvědčení 5. a 6. hodinu


Únor

1. 2.

 • Divadelní představení

2. 2.

 • Pololetní prázdniny

5. 2. – 11. 2

 • Jarní prázdniny

19. 2. – 21. 2.

 • Akademické triduum

Březen

29. 3. – 30. 3.

 • Velikonoční prázdniny

Duben

Přijímací zkoušky – bude upřesněno

2. 4. 

 • Velikonoční pondělí

10. 4.

 • 14:30 Čtvrtletní konference
 • 17:00 Třídní schůzky

11. 4.

 • Písemná maturitní práce z ČJL

12. 4., 16. 4.

 • Přijímací zkoušky – čtyřleté studium

13. 4., 17. 4.

 • Přijímací zkoušky - osmileté studium

23. 4.

 • 12.00 Uzavření známek maturitních ročníků a zápis do SASu

24. 4.

 • Klasifikační porada maturitních ročníků o velké přestávce

27. 4.

 • Maturanti – Poslední zvonění

Květen

2.–4. 5.

 • Písemné maturitní práce a didaktické testy

9. 5.

 • Matematika+

10., 11. 5.

 • Přijímací zkoušky - náhradní termín – čtyřleté i osmileté studium

16.–21. 5.

 • Ústní maturitní zkoušky 4. A a OKA

22.–25. 5.

 • Ústní maturitní zkoušky 4. B, 4. C a OKB

31. 5.

 • Vydání maturitních vysvědčení v aule

Červen
 

13. 6.

 • 17:00 Schůzka s rodiči budoucích prim a 1. ročníků

21. 6.

 • Zapsání známek do výkazů a SASu do 12 hodin

22. 6.

 • 8.00 – 12.00 Vybírání a předávání učebnic – nižší gymnázium
 • 12:30 Klasifikační porada

25. 6.

 • 8:00 – 8:45 Třídnická hodina budoucích 1. ročníků
 • Burza učebnic, předávání učebnic – nižší gymnázium

26. a 27. 6.

 • Sportovní hry, úklid skříněk a tříd

28. 6.

 • Den Bigy

29. 6.

 • 8:30 Mše sv. v katedrále na Petrově
 • 10:30 Vydání vysvědčení
 • 11:30 Závěrečná porada
Zařazeno do kategorií: