Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Podzimní maturitní zkoušky

Vedlejší kategorie: 
Maturita

Nepovinná zkouška Matematika+

Matematika+ není součástí maturitní zkoušky. Její výsledek nesouvisí s výsledkem mat. zkoušky. Žáci se na ni přihlašují individuálně v termínu 2.-15. 1. 2019 prostřednictvím tzv. Výsledkového portálu žáka. Je dobré, aby se na něm žáci registrovali i v případě, že Matematiku+ nebudou konat. Usnadní jim to získávání výsledků.
(https://vpz.cermat.cz)

Katalog požadavků je zde http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html

Pravidla pro volbu předmětů profilové části

Počet stanovených zkoušek: 2
Další ustanovení:

Žáci, kteří si ve společné části zvolí zkoušku z matematiky, jsou povinni si ve školní části zvolit zkoušku z cizího jazyka.
Předmět, z něhož žáci konali zkoušku ve společné části, si již nemohou volit v části školní. Výjimku tvoří předměty, z nichž žáci konají zkoušku nepovinnou (viz nabídka ve společné i profilové části).

Předměty nabízené ve školní části zkoušky:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Latina
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika a výpočetní technika
 • Deskriptivní geometrie
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Náboženská výchova

Uvedená pravidla jsou obsahem interní směrnice školy č. 2/2015 a dodatku ke směrnici.

Maturitní témata z předmětů profilové části maturitní zkoušky 2018/2019 se nacházejí v příloze. Podrobnější informace o maturitní zkoušce  je možné získat na stránkách předmětových komisí.

 

 

 

Přílohy: 
application/pdf ikonaAnglický jazyk (pdf, 183.4 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaNěmecký jazyk (pdf, 185.1 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaFrancouzský jazyk (pdf, 180.8 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaŠpanělský jazyk (pdf, 178.9 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaLatina (pdf, 182.3 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/pdf ikonaDějepis (pdf, 183.9 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaZeměpis (pdf, 182.7 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaMatematika (pdf, 183.6 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaFyzika (pdf, 181.5 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaChemie (pdf, 189.6 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaBiologie (pdf, 181.1 kB)
Přílohy: 
Přílohy: 
application/pdf ikonaDeskriptivní geometrie (pdf, 181.7 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaHudební výchova (pdf, 185.2 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaVýtvarná výchova (pdf, 183.2 kB)
Přílohy: 
application/pdf ikonaNáboženská výchova (pdf, 183.2 kB)
Zařazeno do kategorií: