Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti přátel Bigy

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

POZVÁNKA

občanské sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně Vás srdečně zve na

VALNOU HROMADU

která se koná v úterý dne 21. února 2017 v 17 hodin ve sborovně gymnázia

Program:

1. Zahájení – prezence

2. Zpráva o činnosti sdružení v r. 2016, zpráva o hospodaření v r. 2016, zpráva revizní komise za r. 2016

3. Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2017

4. Projednání změny názvu

5. Projednání nových stanov

6. Diskuse

7. Schválení změny názvu, stanov,  předložených  zpráv za r 2016 a návrhu rozpočtu na r. 2017

8. Volba členů výboru a revizní komise

Návrh kandidátů do výboru a revizní komise sdružení je možno podávat písemně u pí. Jany Kozlíčkové v účtárně školy, na mailové adrese jana [dot] kozlickova [at] bigy [dot] cz nebo osobně na valné hromadě  nejpozději však do zahájení  volby členů výboru a revizní komise.

Před zahájením valné hromady bude možné zaplatit členské příspěvky, případně poskytnout peněžité dary!

Na valné hromadě uvítáme návrhy, na co mohou být  finanční příspěvky využity stejně jako Vaše náměty a připomínky, co by se mělo ve škole změnit, vybudovat, zlepšit..

Za výbor sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně

Jana Vrbacká v.r., předsedkyně výboru

V Brně dne 30. 1. 2017

Zařazeno do kategorií: