Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Seminář COMENIUS – Individuální mobilita žáků

Akce se konala: 9. listopadu 2011
Hlavní kategorie: 
Španělský jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
9. listopadu 2011
9. listopadu 2011

Ve středu 9. listopadu se na Biskupském gymnáziu uskutečnil seminář Národní agentury určený budoucím žadatelům o projekt COMENIUS – Individuální mobilita žáků. Naše škola se projektu zúčastnila v loňském školním roce, kdy celkem čtyři studenti vyjeli na tříměsíční studijní pobyt do Madridu. Projekt je určen pro školy, které již v minulosti spolupracovaly se zahraničními školami v rámci projektů COMENIUS – Partnerství škol. Semináře se zúčastnilo přibližně dvanáct pedagogů z moravských škol a také několik zájemců z řad studentů. Program semináře byl následující:

1. Představení škály projektů, jež nabízí Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (www.naep.cz) – např: Comenius, Erasmus, Leonardo, Partnerství škol

2. Prezentace studentky naší školy Anny Šmiřákové (4.A) – účastnice projektu COMENIUS – Individuální mobilita žáků v loňském školním roce

3. COMENIUS – Individuální mobilita žáků – formální náležitosti, instrukce ke zpracování žádosti o projekt, hrubý nástin průběhu projektu

Zvláštní pozornost vzbudila velice pěkná prezentace Anny Šmiřákové s fotografiemi a její cenné osobní zkušenosti ze studijního pobytu, které vyvolaly celou řadu dotazů, jejichž objasnění bylo velice užitečné pro všechny zúčastněné.