Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Slovo ředitele

Milí přátelé!

Když před dvaceti lety zahájilo Biskupské gymnázium svou obnovenou činnost, málokdo asi myslel na to, jakou školou bude za dvacet let. Dvacet let uplynulo a – tempora mutantur et nos mutamur in illis – tedy časy se mění a my se měníme s nimi, jak říká latinské přísloví. Srovnáme-li gymnázium v jeho počátcích a po dvaceti letech, můžeme říci, že se toho změnilo opravdu hodně. Skromné materiální zázemí školy v jejích počátcích nahradilo kvalitní technické vybavení, které umožňuje aplikovat moderní výukové metody a postupy.

Ve škole studuje téměř 840 studentů, v 16 třídách osmiletého a ve 12 třídách čtyřletého cyklu, a tak je kapacita školy zcela naplněna. Každý rok se nám daří přijímat 150 nových studentů a jako jedna z mála brněnských škol si stále můžeme mezi zájemci o studium vybírat. Koncepce výuky a zejména výchovy je dlouhodobě stabilní. Ve škole působí 74 pedagogů včetně spirituála. Výuku všech čtyř cizích jazyků, které se vyučují povinně, tedy angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny zajišťují i zahraniční lektoři. Svou pomoc při řešení problémů nabízejí dva stálí psychologové, kteří se rovněž podílejí na vytváření programu osobnostní výchovy, která si klade za cíl pomoci mladému člověku orientovat se v různých životních situacích a vytvářet si postoje a názory v tak obtížném stadiu života, jakým je dospívání. Tento program prostupuje v různých formách, nejčastěji formou kurzů, celým studiem. Biskupské gymnázium má rovněž bohaté zkušenosti v oblasti zahraniční spolupráce. Partnerské školy máme v Belgii (Lycée Saint-Francois Xavier ve Verviers), v Německu (Albertus Magnus Gymnasium ve Stuttgartu a Reginogymnasium v Prumu), v Polsku (Lyceum Seweryna Goszczynskiego v Novém Targu) i v Itálii (Liceo scientifi co Galileo Galilei v Paole). Naši studenti každý rok studují ve Spojených státech v rámci programu Global Outreach, v rakouském Melku v krásném prostředí tamního Stiftsgymnasia a nejnověji vysíláme čtyři studenty na půlroční studium do Madridu.

Není možné zde vyjmenovat všechny zahraniční aktivity a projekty, stejně jako aktivity v rámci odborných předmětů. Zde si dovolím odkázat na texty svých kolegyň a kolegů na těchto webových stránkách, což činím o to raději, oč více jsem si vědom jejich obětavosti, s jakou se svému oboru a svých studentům věnují. Chci proto poděkovat především jim, protože školu tvoří především učitelé a žáci, chci však poděkovat i všem ostatním zaměstnancům, ochotným účetním, paní sekretářce, obětavým údržbářům, milým paním uklízečkám a kuchařkám, usměvavým vrátným, všem těm, kteří jsou možná méně nápadnou součástí naší velké školy, bez nichž by však škola nemohla dýchat.

Chci poděkovat i těm, kteří byli po léta našimi kolegy a kteří jsou nadále takříkajíc v magnetickém poli naší almy mater.Dík patří i těm, kteří se dvacátého výročí nedožili. Jsou a budou přítomni v paměti nás, kterým se nezaslouženě dostalo více času. Děkuji i všem našim studentům – absolventům, kteří dělají svými úspěchy jménu školy čest. Mnozí z nich působí na Bigy jako učitelé, mnozí přicházejí jen tak, popovídat si, zavzpomínat a poděkovat.

Vážení a milí přátelé, dvacet let v dějinách školy není tak dlouhá doba, dějiny této země však
paradoxně dvacetiletá období poznamenala víc, ať už znamenala konec nadějím v roce
1938 či 1968 nebo naopak konec totalitní moci, jako tomu bylo v roce 1989. Proto i my
chceme toto výročí slavit s vděčností za dar svobody a s pocitem odpovědnosti za naši
budoucnost. A kde jinde než ve škole lze toto přání naplňovat, přání žít i nadále
v demokratické a svobodné zemi. Budoucnost závisí na těch, kteří ji budou tvořit,
na generaci, která již nemusela ve svém rozhodování činit kompromisy. Na generaci,
která si ovšem bude této svobody vážit a bude ji ostražitě chránit. I proto
ve znaku naší školy stojí latinské motto Ad optima intenti, Usilujeme o to nejlepší.

Přál bych si, aby vám tyto webové stránky daly alespoň částečně nahlédnout
do života Biskupského gymnázia, školy, která si za dvacet let získala dobré jméno
a které osobně přeji mnoho dalších šťastných let.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!

 

Mgr. Karel Mikula
ředitel školy

Zařazeno do kategorií: