Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Spolek přátel Bigy Brno

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Vážení rodiče, milí přátelé Bigy,

            dovolte, abychom Vás v krátkosti seznámili s činností  Společnosti přátel Biskupského gymnázia v Brně v letošním roce.  Zásadní změnou v  uvedené společnosti je změna  vyvolaná legislativními úpravami v novele Občanského zákoníku. Z někdejších občanských sdružení se staly spolky s povinností změnit název a přijmout nové stanovy. Nově spolek nese název Spolek přátel Bigy Brno.  Jeho účely, tedy duchovní, finanční a hmotná podpora školních a mimoškolních aktivit Biskupského gymnázia Brno a výpomoc sociálně znevýhodněným studentům, zůstaly  zachovány.  Dále dovolte, abychom Vás informovali o činnostech, které v letošním roce Spolek přátel Bigy Brno uskutečňuje. Jak bylo uvedeno, spolek  finančně podporuje sociálně znevýhodněné studenty, odměňuje studenty úspěšně reprezentující školu, zabezpečuje provoz fary v Opatově, hradí pojistné za školní automobil a náklady spojené s provozem studentských kopírek.   Na podporu školních aktivit byla pro rok 2017 vyčleněna částka jednostotisíckorun, která bude využita na vybavení dvou tříd gymnázia novými lavicemi.   

Těší nás, že stále máte zájem o členství ve spolku. Děkujeme Vám za přihlášky i za členské příspěvky, které jsme od Vás obdrželi. Nové zájemce srdečně zveme do našich řad.  Přihlášku ke členství najdete na našich webových stránkách.

            Vážení rodiče a přátelé Bigy, jsme Vám velmi vděčni za podporu a za poskytnuté finanční dary. Vaší přízně a náklonnosti si velice vážíme a věříme, že si ji zachováme i do budoucna.

           

 

 

                                                                                   
                                                                     Jana Vrbacká, předsedkyně  výboru

                                                                                                             

Zařazeno do kategorií: