Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Studijní pobyt v Madridu (program COMENIUS) – ohlédnutí účastníků projektu

Akce se konala: 1. září 201030. června 2011
Hlavní kategorie: 
Španělský jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
1. září 2010
30. června 2011

Ve spolupráci s partnerskou školou v Madridu IES Marqués de Suanzes se naše škola zapojila do projektu COMENIUS – Individuální mobilita žáků. Na základě konkurzu byli na jaře roku 2010 vybráni čtyři studenti, kteří ve školním roce 2010/2011 na partnerské škole v Madridu absolvovali . Projektu se zúčastnili tito studenti:

PODZIM 2010:

Veronika Čeňková (4.B)
Dominik Pejchar (4.A)

JARO 2011:

Anna Šmiřáková (3.A)
Ondřej Paul (septima A)

Všichni studenti navštěvovali na hostitelské školy stejný ročník jako na Biskupském gymnáziu. Veronika a Dominik tedy byli i ve Španělsku ve třídě maturitní, Ondřej a Anna o ročník níž. Každý ze studentů si na před začátkem mobility zvolil jedno ze tří studijních zaměření, která partnerská škola nabízí. Ondřej Paul si zvolil zaměření společenskovědní, v rámci kterého studoval například ekonomii, filosofii, vědy současného světa. Veronika, Dominik a Anna si vybrali větev humanitní, jejíž součástí byly například dějiny umění, historie Španělska nebo literatura. Zároveň se účastnili exkurzí a výletů pořádaných hostitelskou školou.
Studenti byli ubytováni v rodinách a měli tedy možnost zapojit se do běžného života Madriďanů, blíže se seznámit se španělskou kulturou a zvyky a v neposlední řadě také poznat nejrůznější španělské pamětihodnosti. Zároveň se setkali i se svými vrstevníky z různých evropských zemí, kteří se na různých školách po celém Španělsku účastnili téhož projektu. Nejlépe však pobyt a své zážitky z něj mohou popsat sami účastníci, a proto si jejich dojmy můžete přečíst v následujících přílohách: