Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Třídenní výjezdové semináře osobnostní a sociální výchovy v 1. pololetí školního roku 2015/2016

Akce se konala: 1. září 201530. června 2016
Hlavní kategorie: 
Poradenské služby
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
1. září 2015
30. června 2016

Třídenní výjezdový seminář osobnostní a sociální výchovy

3.B: 21.10. – 23.10.2015

Septima B: 04.11. – 06.11.2015

3.A: 18.11. – 20.11.2015

3.C: 25.11. – 27.11.2015

Septima A: 02.12. – 04.12.2015


 

Téma:

Uvědomění si vlastních cílů

Objevení růstového potenciálu

Hledání cesty k dosažení vlastních cílů


 

Studenti se seznámí se způsobem práce, který jim může být nápomocný při stanovování vlastních cílů, při plánování cesty k těmto cílům a jejich dosahování. Získané dovednosti jsou konkrétně využitelné jak při stanovování a dosahování cílů v rámci studia (např. cesta k maturitě, volba dalšího studia po absolvování gymnázia), tak i v soukromém a později v profesním životě.

Využíváme principů a modelů používaných v koučinku (přístup ve vzdělávání při profesním i osobnostním rozvoji). Jednou z důležitých zásad koučinku, která  vede k efektivnímu dosahování cílů, je práce ve výsledkovém, nikoliv problémovém rámci. Stručně řečeno to znamená, že pozornost studenta nezaměřujeme na analýzu toho, co se nedaří (ve smyslu odkrývání příčin možného neúspěchu, hledání slabých stránek), ale vedeme jej k orientaci na výsledek – na představu toho, čeho by chtěl dosáhnout a na hledání cesty k tomuto cíli.

Tento seminář má také za cíl povzbudit v důvěře ve vlastní schopnosti, v objevování vlastního růstového potenciálu a k otevřenosti k možnostem, které přinášejí konkrétní životní situace.

Program probíhá především v místnosti, využíváme také zážitkové pedagogiky, některé aktivity tak probíhají i venku.

 

 

Program (orientačně):

středa:   11:45 – 12:30       úvodní blok

                oběd

               13:00 – 15:00      I. odpolední blok (venku)    

               15:20 – 18:00      II. odpolední blok

               večeře

               19:00 – 20:00      večerní blok 

čtvrtek:        snídaně

                    9:00 – 12:00      dopolední blok

                   oběd

                  13:30 – 15:00      I. odpolední blok (venku)      

                  15:20 – 18:00      II. odpolední blok

                   večeře

                  19:00 – 20:00      večerní blok

pátek:         snídaně

                   9:00 – 11:30       závěrečný blok

                  

Doprava: autobusem-spoj Brno-Křižanov a zpět, od zastávky cca. 2 km pěšky.

Ubytování: rekreační středisko Drak, třílůžkové pokoje s ložním prádlem, sociální zařízení na chodbě.

S sebou: oblečení a obuv na aktivní pohyb, dvoje pro případ zmoknutí, šátek, hygienické potřeby, přezuvky, psací potřeby, blok nebo sešit na psaní. Vše lépe v batohu, ne v tašce. Na srazu předá student třídní profesorce potvrzení o bezinfekčnosti s popisem případných zdravotních obtíží.


 

Program realizuje Mgr. Petr Vaněk (školní psycholog Bigy) , případné dotazy: petr [dot] vanek [at] bigy [dot] cz