Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Vánoční přání

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

                  

Vážení rodiče, milí přátelé Bigy,


            dovolte, abychom Vám na závěr roku roku 2016 poděkovali za Vaši přízeň a zároveň Vás seznámili s činností občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně.

            V roce 2016 jsme v souladu s naším posláním finančně pomáhali sociálně znevýhodněným studentům a odměňovali studenty úspěšně reprezentující školu. Naše další činnost byla zaměřena na zabezpečení provozu farní budovy v Opatově, na  úhrady nákladů spojených s provozem studentské kopírky a nákladů na cestovní výdaje studentů reprezentujících školu. V  prosinci jsme gymnáziu věnovali finanční prostředky ve výši jednostočtyřicettisíc korun na nákup školních lavic.

            Potěšující je pro nás  skutečnost, že stále máte zájem o členství v našem občanském sdružení. Obdrželi jsme od Vás téměř padesát nových přihlášek. Děkujeme za ně i za členské příspěvky.

            Vážení rodiče a přátelé Bigy, jsme Vám vděčni za poskytnuté finanční dary. Vaší přízně a náklonnosti si velice vážíme a věříme, že si ji zachováme i do budoucna.


            Vážení rodiče, milí přátelé, přejeme Vám krásné a požehnané Vánoce a vše dobré v novém roce 2017.
 

 

                                                                                              Jana Vrbacká
                                                                                              předsedkyně výboru  

Brno, prosinec 2016

Zařazeno do kategorií: