Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Výměnný program Brno – Leeds

Akce se konala: 1. dubna 20081. května 2008
Hlavní kategorie: 
Anglický jazyk
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Zahraniční spolupráce
1. dubna 2008
1. května 2008

Anglické univerzitní město Leeds je partnerským městem města Brna.

Naše škola dostala od Magistrátu města Brna nabídku zúčastnit se na jaře 2008 každoročního Breeze festivalu v Leedsu. Hostitelskou školou byla pro nás v Anglii katolická střední škola Corpus Christi Catholic College Leeds. Biskupské gymnázium na Breeze festivalu reprezentovali studenti tehdejší kvarty B společně s jejich učitelkami angličtiny Mgr. Daňkovou a Mgr. Galuškovou. Zároveň se nám tím podařilo zahájit partnerskou spolupráci s naší hostitelskou školou.

Následovala příprava návštěvy anglických studentů a jejich učitelů v Brně v květnu 2009. Studenti BiGy reprezentovali školu velmi úspěšně a celý bohatý program provázeli sami jako průvodci v angličtině. Představitelé Corpus Christi Catholic College ocenili jejich kvalitní výkony, náročnou přípravu i aktivitu všech účastníků.

Součástí programu bylo poznávání našeho regionu, prohlídka města Brna, program na Hvězdárně M. Koperníka.

Významnou část programu tvořila návštěva Biskupského gymnázia, prohlídka školy, společné aktivity ve škole – umělecká výtvarná dílna pod vedením Mgr.B. Hruškové, diskusní skupiny, kulturní a sportovní program.

Angličané velmi ocenili výlet do poutního místa Velehrad a Archeoskanzenu Modrá, kde nám Doc.PhDr. Luděk Galuška, CSc. poskytl odborný poutavý výklad.

Cestou na Velehrad jsme také navštívili hrad Buchlov. Naši hosté byli nadšeni prohlídkou Punkevních jeskyní v rámci výletu do Moravského krasu a poutního místa Křtiny.

Zajímavá byla pro anglické partnery také návštěva Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni, kde jsme jim představili unikátní program pro mládež, vybavení střediska a možnosti jeho využití.
Představitelé Corpus Christi Catholic College projevili zájem o dlouhodobé partnerství mezi jejich školou a našim gymnáziem.

Letos pokračuje partnerský program korespondenčním projektem „Culture in a box“, v němž si studenti obou škol sdělují zvyky a vlastní zkušenosti se slavením tradičních svátků v obou zemích. Na projektu pracuje letošní kvarta B. Věříme, že se v příštím roce podaří uskutečnit i další výměnné pobyty studentů.