Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

Hlavní kategorie: 
Přijímací řízení

Předpokládaný počet přijímaných studentů
Pro školní rok 2017/18 bude otevřeno celkem 5 tříd (v každé třídě maximálně 30 studentů):

  • dvě třídy v osmiletém studijním oboru (79-41-K/81) se všeobecným zaměřením. 
  • tři třídy ve čtyřletém studijním oboru (79-41-K/41), z toho předpokládáme:
    • 1 třídu se všeobecným zaměřením
    • 1 třídu  s přírodovědným zaměřením
    • 1 třídu s humanitním zaměřením

  Všechny výše uvedené typy studia budou vyučovány denní formou.

Termíny přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium
Řádné termíny:
12. dubna 2017 (středa)
19. dubna 2017 (středa)

Termíny přijímacích zkoušek pro osmileté studium
Řádné termíny:
18. dubna 2017 (úterý)
20. dubna 2017 (čtvrtek)

Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium
11. května 2017 (čtvrtek)
12. května 2017 (pátek)

Obsah přijímacích zkoušek
Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium studium budou skládat 3 písemné testy v jednom dni:
MAT, ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT),  základy křesťanské kultury (vytváří BIGY)

Vliv na přijetí  uchazeče v osmiletém i čtyřletém studijním oboru má také prospěch ze základní školy, body se připočítávají i za účast v soutěžích a olympiádách ve vybraných naukových předmětech (viz kritéria).

Studijní materiály k testům ze základů křesťanské kultury je možné zakoupit na sekretariátu naší školy.
Informace o podobě, obsahu a náročnosti státních testů z MAT a ČJ  můžete získat na internetových stránkách www.cermat.cz.

Kritéria přijímacího řízení
Konkrétní kritéria pro osmileté a čtyřleté studium najdete v přílohách tohoto článku.

Přehled důležitých termínů
najdete ve stejnojmenné příloze tohoto článku.
Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 1. 3. 2017 na sekretariátu naší školy nebo ji poslat doporučeně poštou.

Organizace zkoušek
Podrobné informace k organizaci zkoušek naleznete na webových stránkách společnosti CERMAT:
http://www.cermat.cz/organizace-jednotne-prijimaci-zkousky-1404035401.html

Přípravný kurz
Pro zájemce budeme na jaře 2017 pořádat bezplatně přípravný kurz ze základů křesťanské kultury. V minulých letech se na něj přihlásilo téměř 100 % uchazečů o studium.  Kurz se bude konat v budově našeho gymnázia.

Termíny konání kurzu:
pro osmileté studium –  středa 22. března 2017 v době od 16 do 18 hodin.
pro čtyřleté studium – středa 29. března 2017 v době od 16 do 18 hodin.

Na kurz je možné se  přihlásit elektronicky prostřednictvím následujících odkazů:

Elektronická přihláška na přípravný kurz pro osmileté studium

Elektronická přihláška do přípravného kurzu pro čtyřleté studium

Uzávěrka přihlášek do přípravných kurzů je:
15. 3. 2017 pro osmileté studium
22.3. 2017 pro čtyřleté studium

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte občas případné změny!!!

 

Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Zařazeno do kategorií: