Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

Hlavní kategorie: 
Přijímací řízení

 

Předpokládaný počet přijímaných studentů
Pro školní rok 2018/19 bude otevřeno celkem 5 tříd (v každé třídě maximálně 30 studentů):

  • dvě třídy v osmiletém studijním oboru (79-41-K/81) se všeobecným zaměřením. 
  • tři třídy ve čtyřletém studijním oboru (79-41-K/41), z toho předpokládáme:
    • 1 třídu se všeobecným zaměřením
    • 1 třídu  s přírodovědným zaměřením
    • 1 třídu s humanitním zaměřením

  Všechny výše uvedené typy studia budou vyučovány denní formou.

Termíny přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium
Řádné termíny:
12. dubna 2018 (čtvrtek)
16. dubna 2018 (pondělí)

Termíny přijímacích zkoušek pro osmileté studium
Řádné termíny:
13. dubna 2018 (pátek)
17. dubna 2018 (úterý)

Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium
10. května 2018 (čtvrtek)
11. května 2018 (pátek)

Obsah přijímacích zkoušek
Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium studium budou skládat 3 písemné testy v jednom dni:
MAT, ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT),  základy křesťanské kultury (vytváří BIGY)

Vliv na přijetí  uchazeče v osmiletém i čtyřletém studijním oboru má také prospěch ze základní školy, body se připočítávají i za účast v soutěžích a olympiádách ve vybraných naukových předmětech (viz kritéria).

Studijní materiály k testům ze základů křesťanské kultury je možné zakoupit na sekretariátu naší školy.
Informace o podobě, obsahu a náročnosti státních testů z MAT a ČJ  můžete získat na internetových stránkách www.cermat.cz.

Kritéria přijímacího řízení
Konkrétní kritéria pro osmileté a čtyřleté studium budou zveřejněna nejpozději v lednu 2018.

Ovzdání přihlášky
Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 1. 3. 2018 na sekretariátu naší školy nebo ji poslat doporučeně poštou.

Organizace zkoušek
Podrobné informace k organizaci zkoušek naleznete na webových stránkách společnosti CERMAT:
http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html

Přípravný kurz
Pro zájemce budeme na jaře 2018 pořádat bezplatně přípravný kurz ze základů křesťanské kultury. V minulých letech se na něj přihlásilo téměř 100 % uchazečů o studium.  Kurz se bude konat v budově našeho gymnázia.

Termíny konání kurzu:
pro osmileté studium –  středa 14. března 2018 v době od 16 do 18 hodin.
pro čtyřleté studium – středa 21. března 2018 v době od 16 do 18 hodin.

Na kurz je možné se  přihlásit elektronicky prostřednictvím následujících odkazů:

Elektronická přihláška na přípravný kurz pro osmileté studium

Elektronická přihláška do přípravného kurzu pro čtyřleté studium

Uzávěrka přihlášek do přípravných kurzů je vždy týden před konáním příslušného kurzu:
7. 3. 2018 pro osmileté studium
14. 3. 2018 pro čtyřleté studium

Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: 
Zařazeno do kategorií: