Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

WISA – Wise and Inventive ScreenAgers

Hlavní kategorie: 
Evropské projekty
Vedlejší kategorie: 
Základní informace

číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA229-048019

Obecné informace

WISE AND INVENTIVE SCREENAGERS – WISA

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola získalo grant na projekt v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 2 – Strategická partnerství ve Výzvě 2018. Projekt WISE AND INVENTIVE SCREENAGERS je zaměřen na mediální a digitální gramotnost a mediální výchovu.

Projekt budeme realizovat od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 společně s partnerskými školami Colegiul Dobrogean "Spiru Haret" z Rumunska, Gymnaseio Lykeiakes Taxeis Makrychoriou (Highschool) z Řecka a Manavgat IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi z Turecka.

Cílem projektu je podpořit a rozšířit výuku mediální výchovy na partnerských školách, rozvíjet kritické myšlení studentů ve vztahu k mediálnímu obsahu a podpořit jejich schopnost tento obsah zodpovědně vytvářet.

Projektové aktivity budou zahrnovat jak společná mezinárodní setkání na všech čtyřech zúčastněných školách, tak rozmanitou přípravnou, studijní, tvůrčí a propagační činnost v období mezi nimi. Každého výjezdu se z naší školy zúčastní 2 učitelé 10 studentů, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení, jehož konání a kritéria budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Mezinárodní setkání budou zahájena Konferencí na téma mediální výchovy v listopadu 2018 v Brně. Ve školním roce 2018/19 se budou konat dvě mezinárodní setkání – v řecké Larisse a v rumunské Tulcei, následující školní rok bude v Brně a v tureckém Manavgatu.

Akce


Výběrové řízení na účastníky mezinárodního setkání v Turecku v rámci projektu WISA

Studenti vyššího gymnázia, kteří mají zájem zúčastnit se 4. mezinárodního setkání projektu Erasmus+ WISA (Wise and Inventive Screenagers), se od dnešního dne mohou registrovat do výběrového řízení vyplněním online přihlášky:

https://forms.gle/KCKw8empKtJuM5to6 

Výjezd do Turecka (Manvgat, Side) se uskuteční v termínu 21. 3. – 28. 3. 2020. Ve výběrovém řízení bude vybráno 8 studentů vyššího gymnázia (1.-3. roč., kvinty – septimy). Projektové setkání je financováno z peněz programu Erasmus+. Z projektových peněz je hrazena doprava, pojištění, exkurze a vstupné na projektové akce v rámci doprovodného programu, ubytování v hotelu i strava, není hrazeno kapesné. Nezapomeňte, že na výjezd do Turecka potřebujete platný pas (musí platit nejméně 5 měsíců od vstupu do země).

Výběrové řízení se bude konat po 17. 1. 2020 a uzávěrka přihlášek je 17. 1. 2020. 

Kritéria výběrového řízení:

Napsat motivační dopis (česky, požadavky na obsah viz níže).

Natočit krátké video anebo podcast (2-3 minuty) v angličtině anebo připravit prezentaci (ppt, Prezi, Google slides) v angličtině na jedno z následujících témat a do 17. 1. ho poslat či sdílet s prof. Dembickou na emailu: simoneta [dot] dembicka [at] gmail [dot] com a prof. Vondrou na emailu jiri [dot] j [dot] vondra [at] gmail [dot] com:

● Internet Safety Guide
● Cyberbullying

V případě potřeby si za tímto účelem založíte účet Google a Gmail. (https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=cs)

Výběr provádí komise, jejímiž členy jsou koordinátorka projektu Simoneta Dembická, zástupce vedení školy, zástupci oddělení anglického jazyka a zástupce studentského parlamentu.

Kritéria výběru:

 • Dobré studijní výsledky,  řádné plnění studijních povinností, nepříliš vysoká absence ve výuce a aktivita během studia.
 • Aktivní zájem o projekt.
 • Znalost angličtiny na úrovni B1 a schopnost bez problémů komunikovat anglicky.
 • Digitální dovednosti; kreativita a originalita.
 • Osobnostní kvality: vůdcovské kvality a komunikativní dovednosti, spolehlivost, bezproblémovost a samostatnost.
 • Motivace k výjezdu do zahraničí a ochota pracovat i na lokálních aktivitách před výjezdem a dále i po něm.

Za účelem zjištění znalostí angličtiny a osobnostních kvalit budou osloveni Vaši vyučující a třídní profesoři.

Všichni přihlášení budou seznámeni s výsledky výběrového řízení emailem nejpozději do konce ledna 2020. V případě potřeby se bude konat druhé kolo v podobě pohovoru v angličtině, k němuž budete vyzváni e-mailem. V případě stejného bodového hodnocení u více uchazečů má právo závěrečného výběru pan ředitel, a to i formou losování.

Co by měl obsahovat motivační dopis:

 • proč byste měl/a být jako účastník/účastnice mezinárodního setkání v Turecku vybrán/a právě vy,
 • vaši motivaci k zahraničnímu výjezdu a lokálním aktivitám v rámci projektu,
 • popište své vlastnosti jako kreativita, komunikativnost, vůdcovské dovednosti, organizační schopnosti apod.,
 • uveďte své dosavadní zkušenosti s využíváním digitálních technologií,
 • uveďte své aktivity během studia či mimo školu.

Prosím pište dopis sami, vlastními slovy.


Global Media and Information Literacy Week 2019 by UNESCO

Akce se koná: 31. října 2019

Dnešní den, 31. října, jsme se v rámci projektu WISA podíleli na celosvětové akci Global Media and Information Literacy Week 2019  podporované UNESCO ve spolupráci s GAPMIL, UNAOC a MIL and Intercultural Dialogue (MILID) University Network. Za Českou republiku jsme byli jedinými registrovanými účastníky (Viz: https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek/2019/aroundtheworld).

S třídami SXB, 4.B a výběrem prvních ročníků jsme si promítli videa, vytvořená studenty, účastníky mezinárodních projektových setkání, na téma Why media education is important and should be introduced in schools’ curricula? 

Této akce se zúčastnily ve stejný den všechny čtyři partnerské školy zapojené do projektu WISA.

Viz webové stránky projektu:  http://wisaerasmus.org/5/announcement-unesco-media-and-information-liter...    

Viz: https://www.bigy.cz/obsah/global-media-and-information-literacy-week-2019-unesco

____________________________________________________________________________________________________________

Biskupské gymnázium v Bruselu

Naše škola se 10. října 2019 zúčastnila tiskové konference u příležitosti oslav Erasmus Days 2019, která se konala v sídle Evropského parlamentu v Bruselu, konkrétně v sále pojmenovaném po zavražděné ruské novinářce Anně Politkovské. Na konferenci byli pozváni zástupci národních agentur a škol z několika zemí Evropy, konkrétně z Belgie, Francie, Itálie a České republiky. Všechny školy zapojené do letošních oslav Erasmus Days v České republice reprezentovala naše škola, Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola.

Konferenci zahájila europoslankyně Sabine Verheyen, předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání, představením své vize programu Erasmus+ na období 2021–27. Program by podle ní měl být dosažitelný pro více škol, zejména pro školy znevýhodněné, malé či dosud do projektů nezapojené. Dosáhnout na “evropské peníze” by mělo být v budoucnu snazší a rozpočet by měl být třikrát větší. 

Poté měl krátký projev Giorgio Guazzugli Marini z Evropské komise a pak už dostali slovo představitelé vzdělávacích institucí z Belgie, České republiky, Itálie a Francie. Za Českou republiku promluvila prof. Simoneta Dembická. Představila všechny projekty, které na Biskupském gymnáziu realizujeme, a také náš program oslav “Erasmus Days na Bigy”. Zmínila se o projektech KA1 a KA2 a vyzdvihla dva aktuální projekty, na které je naše škola obzvlášť hrdá: “WISA” (Wise and Inventive Screenagers), zaměřený na mediální gramotnost, a “European Challenges in Modern Genetics and Epigenetics”, zaměřený na genetiku a epigenetiku, laboratorní metody, a přípravu výukových modulů. 

Na tomto odkaze můžete sledovat průběh tiskové konference: https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20191...

Příspěvek Simonety Dembické začíná v čase 10:23

Viz: https://www.bigy.cz/obsah/biskupske-gymnazium-v-bruselu

____________________________________________________________________________________________________________

ERASMUS DAYS 2019 na BIGY

Akce se konala: 11. října 2019

V pátek 11. 10. 2019 se na naší škole konaly oslavy Erasmus Days 2019. Od devíti hodin ráno se v aule zúčastnilo několik tříd prezentace projektů, které probíhaly a probíhají na naší škole v rámci programu Erasmus+. Studenti a učitelé našeho gymnázia společně s hosty z jiných brněnských středních škol si vyslechli informace o projektech KA1 – Projektech mobility osob ve Školním vzdělávání, v rámci kterých naši učitelé vyjíždějí na jazykové a metodické kurzy a stínování, a také o našich dvou aktuálních projektech KA2 – tedy Projekty spolupráce – Partnerství škol: European Challenges in Modern Genetics and Epigenetics  a Wise and Inventive ScreenAgers.

O přímé zkušenosti se podělili účastníci projektů KA2 Vojtěch Bureš z OKB a Jan Král a Tadeáš Batelka z 3. C. Se svými zkušenostmi ze stínování na škole ve španělském městě Écija přítomné seznámila PaedDr. Simoneta Dembická.

Poté následovala ukázková hodina anglického jazyka, v které Mgr. Jarmila Sedláková s nesmírným zápalem, energií a talentem předvedla se skupinou studentů z KB, jak vypadá v praxi při vyučování angličtiny na naší škole Storytelling, s nímž se seznámila na kurzu v Edinburgh School of English v rámci projektu KA1 2017. 

V další hodině se konalo předvádění nových laboratorních metod, s kterými studenti pracovali v rámci projektu KA2 European Challenges in Sustainability by Biotechnology. Pod vedením Mgr. Veroniky Břečkové se ho zúčastnila třída QB. Následoval workshop Media Literacy o fact-checkingu a ověřování internetových zdrojů, jako ukázka některých témat a aktivit z našeho projektu WISA, který absolvovala třída KA.

Po polední přestávce se pro přítomné hosty, pedagogy z několika brněnských středních škol, konala prezentace o programu Erasmus+ a jeho klíčových akcích ve školním vzdělávání, s návodem, jak postupovat při vytváření Evropského plánu rozvoje školy, při hledání partnerů a tvorbě projektu, jako i při vyplňování žádosti.

Viz: https://www.bigy.cz/obsah/erasmus-days-2019-na-bigy

__________________________________________________________________________________________________________

Akce se koná: 23. září 2019 – 27. září 2019

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ PROJEKTU WISA V BRNĚ

V pondělí 23. 9. 2019 na naší škole přivítáme hosty z našich partnerských zahraničních škol - Colegiul Dobrogean "Spiru Haret" z rumunského města Tulcea, Gymnaseio Lykeiakes Taxeis Makrychoriou (Highschool) z řecké Larissy a Manavgat IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi z tureckého Manavgatu -, kteří se zúčastní Třetího mezinárodního setkání projektu WISE ANS INVENTIVE SCREENAGERS, zaměřeného na mediální gramotnost a mediální výchovu. 

Pondělní program začne odoledne po přivítání panem ředitelem a po organizačních informacích workshopem na téma kybernetické bezpečnosti, kyberšikany a sextingu, který povedou lektorky z Dívčího spolku ze Smíchovské střední průmyslové školy v Praze v rámci vzdělávání "peer to peer".

V úterý pro nás uspořádá workshop o budoucnosti práce ve věku robotizace a digitalizace nezisková organizace NaZemi.

Ve středu budou studenti shromažďovat zvukové nahrávky a poutavé, tajemné "Stověžaté příběhy" během netradiční vycházky po hlavním městě Praze.

Ve čtvrtek se zaměříme na hledání pravdy a důležitosti ověřování informací v éře fake news ve workshopu Truth Matters: Finding Facts in an Era of Fake News, vedeném Mgr. Petrem Gongalou z nevládní organizace Demagog.cz a zahrají si dobrodružnou únikovou hru Fakescape, kterou založili a pořádají studenti katedry politologie Masarykovy univerzity v Brně.

V pátek se účastníci naučí pracovat s programem Audacity, open source editorem digitálního zvuku, a připraví své vlastní zvukové podcasty z nasbíraného zvukového materiálu. Na závěr tohoto tvořivého dne si poslechneme audio příspěvky vytvořené studenty, a potom už nás bude čekat jen Závěrečné slovo pana ředitele, koncert Scholy a rozloučení.

Po celý týden budou studenti pracovat v budově našeho gymnázia, v mezinárodních skupinkách, a budou mít čas i na prohlídku školy a návštěvu vyučovacích hodin. Poznáte je podle barevných visaček a proto neváhejte dát se s nimi do řeči, abychom jim mohli dopřát stejně vstřícnou a přátelskou atmosféru, s jakou se setkali naši studenti při návštěvě našich partnerských škol v Řecku a Rumunsku.

Za projektový tým,

Simoneta Dembická

https://www.bigy.cz/obsah/projekt-wisa-3rd-transnational-meeting-brno 

__________________________________________________________________________________________________


Výběrové řízení na mezinárodní setkání v Brně

Akce se konala: 20. června 2019

Milí studenti!

V termínu 23.-27. září 2019 se bude konat třetí mezinárodní setkání našeho projektu Erasmus+ Wise and Inventive Screenagers – WISA – tentokrát u nás v Brně. Ve výběrovém řízení na začátku září se bude vybírat 10 účastníků tohoto projektového týdne.

Během setkání bude potřeba být k dispozici dopoledne i odpoledne. Většina workshopů na téma mediální gramotnosti proběhne ve škole, odpoledne budeme mít společné volnočasové aktivity, ve středu pojedeme na výlet do Prahy. Je to příležitost najít si nové kamarády a naučit se něco nového. 

Pokud Vás tato akce zaujala, zaregistrujte se do výběrového řízení již teď a přečtěte si informační letáček v příloze.

Registrace: https://forms.gle/Lqbrc1xWaVpjCRoVA

Budeme se na Vás těšit!

Za projektový tým,

Simoneta Dembická

https://www.bigy.cz/obsah/registrace-na-vyberove-rizeni-na-setkani-proje...

_____________________________________________________________________________________________________________


Druhé mezinárodní setkání v Rumunsku

Akce se konala: 4. května 2019 – 12. května  2019

Druhé mezinárodní setkání projektu WISA na naší partnerské škole Colegiul Dobrogean "Spiru Haret" v rumunském městečku Tulcea začalo již v neděli večer při našem příjezdu vřelým uvítáním celým rumunským týmem před hotelem.

První den, po oficiálním uvítání ředitelem školy, panem Florinem Anastasiu, jsme se přestěhovali ze školní auly do konferenčního sálu nedalekého hotelu Delta, kde se konaly workshopy. Workshop “Digital Literacy in the Age of Big Data“ se skládal ze dvou částí a byl veden Ovidiu Mihalcea (Open Source Intelligence Researcher) a Andreea Gavrila (Digital Creative Director and Creative Strategist). Zabýval se tematikou internetového obsahu, šíření dezinformací, fake news a důležitosti prověřování zdrojů. Také se věnoval problematice sociálních sítí a „bublině“, kterou vytvářejí pro své uživatele adresným obsahem a informacemi. Studenti se seznámili s pojmy “multiple biases“, “cognitive and confirmation biases“, “google effect“ a podobně, a naučili se používat factcheckingové weby a spolehlivé zdroje jako je BBC. Vše bylo podáno srozumitelnou formou a proloženo hrami, online kvízy, vytvářením vlastních “fake news“ titulků, aby účastníci pochopili způsob myšlení autorů dezinformací.

Druhý den byl věnován workshopu “Building Your Digital Brand“, který pokračoval v pondělním tématu. Studenti se naučili, jak využít svých digitálních dovedností k vytvoření vlastní osobní „značky“, co znamená “Personal Branding“ a jak jim může pomoci při hledání zaměstnání na budoucím digitálním trhu práce a při vytváření svého osobního životního příběhu. Vymysleli si vlastní mantru a online hrou zjistili, jaký tvořivý typ člověka jsou.  

Třetí den byl věnovaný poznávání místní kultury a krás Dunajské delty. Při plavbě lodí studenti natáčeli videomateriál pro své závěrečné video.

Čtvrteční workshop “Pushing Pseudoscience Over the Edge of the World“, vedený mladým badatelem v oblasti nově vznikajícího oboru Space Economics Andreou Saperou, se setkal s velkým úspěchem. Po úvodních team buildingových aktivitách se účastníci naučili rozlišovat mezi vědou a pseudovědou, procvičili si význam používání spolehlivých zdrojů, zahráli si několik kvízů a zajímavých her a procvičili si schopnost kritického myšlení a argumentace ve skupinových debatách.

V pátek při workshopu “When April Fool's Day is Everyday“, pod vedením energické Cristiny Lupu, výkonné ředitelky Centra pro nezávislou žurnalistiku v Bukurešti, studenti debatovali a médiích, zodpovědné a nezodpovědné novinařině, a zahráli si onlinu hru GetBadNews. Odpoledne se v aule školy konalo promítání videí, na kterých studenti pracovali celý týden ve smíšených maezinárodních skupinách a zúčastnili se závěrečného koncertu a rozloučení.

_____________________________________________________________________________________________________________


Výběrové řízení na účastníky mezinárodního setkání v Rumunsku v rámci projektu WISA

Akce se konala: 28. února 2019 – 8. března 2019

Počínaje dnešním dnem (čtvrtek 28. 2. 2019) vyhlašujeme výběrové řízení na účastníky mezinárodního setkání v Rumunsku v rámci projektu Wise and Inventive ScreenAgers. Výjezd se uskuteční v termínu od soboty 4. 5. 2019 do soboty 11. 5. 2019, případně až do neděle 12. 5. 2019 (v závislosti na programu, který připraví rumunská partnerská škola). Ve výběrovém řízení bude vybráno 8 studentů vyššího gymnázia (1.-3. roč., kvinty – septimy). Projektové setkání je financováno z peněz programu Erasmus+. Z projektových peněz je hrazena doprava, pojištění, exkurze a vstupné na projektové akce v rámci doprovodného programu, ubytování v hotelu i strava, není hrazeno kapesné.

Uzávěrka přijímání přihlášek do výběrového řízení je pátek 8. 3. 2019.

Do výběrového řízení se přihlašuje online na odkazu https://goo.gl/forms/rR59M9Mg1SSre1Mx2 

Zároveň je třeba splnit následující kritéria: 

 • Napsat motivační dopis (česky, požadavky na obsah viz níže).
 • Natočit krátké video v angličtině (max. 2 minuty), v kterém se představíte a řeknete něco o sobě.

Motivační dopis a video sdílet s prof. Dembickou simoneta [dot] dembicka [at] gmail [dot] coma prof. Vondrou jiri [dot] j [dot] vondra [at] gmail [dot] com do pátku 8. 3. 2019. V případě potřeby si za tímto účelem založíte účet Google a Gmail. (https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=cs)
Do kabinetu 161 prof. Dembické odevzdat písemný souhlas rodičů s účastí na projektu a zahraničním výjezdem (týká se studentů mladších 18 let) nejpozději v pondělí 11. 3. 2019 (pro toto povolení není předepsaná podoba, ale musí obsahovat jméno zákonného zástupce, jméno studenta, text o souhlasu, datum a podpis).

Výběr provádí komise, jejímiž členy jsou koordinátorka projektu Simoneta Dembická, zástupce vedení školy, zástupci oddělení anglického jazyka a zástupce studentského parlamentu.

Kritéria výběru:

 • Dobré studijní výsledky,  řádné plnění studijních povinností, nepříliš vysoká absence ve výuce a aktivita během studia.
 • Aktivní zájem o projekt.
 • Znalost angličtiny na úrovni B1 a schopnost bez problémů komunikovat anglicky.
 • Digitální dovednosti; kreativita a originalita.
 • Osobnostní kvality: vůdcovské kvality a komunikativní dovednosti, spolehlivost, bezproblémovost a samostatnost.
 • Motivace k výjezdu do zahraničí a ochota pracovat i na lokálních aktivitách před výjezdem a dále i po něm.

Bodové hodnocení kritérií:

1. Dobré studijní výsledky, aktivita během studia 15

2. Aktivní zájem o projekt 10

3. Znalost angličtiny 20

4. Digitální dovednosti, kreativita 20

5. Osobnostní kvality 20 

6. Motivace 15

CELKEM 100

Za účelem zjištění znalostí angličtiny a osobnostních kvalit budou osloveni Vaši vyučující a třídní profesoři.

Všichni přihlášení budou seznámeni s výsledky výběrového řízení emailem nejpozději do pátku 15. 3. 2018. V případě potřeby se bude konat druhé kolo v podobě pohovoru v angličtině, k němuž budete vyzváni e-mailem. V případě stejného bodového hodnocení u více uchazečů má právo závěrečného výběru pan ředitel, a to i formou losování.

Co by měl obsahovat motivační dopis:

 • proč byste měl/a být jako účastník/účastnice mezinárodního setkání v Rumunsku vybrán/a právě vy,
 • vaši motivaci k zahraničnímu výjezdu a lokálním aktivitám v rámci projektu,
 • popište své vlastnosti jako kreativita, komunikativnost, vůdcovské dovednosti, organizační schopnosti apod.,
 • uveďte své dosavadní zkušenosti s využíváním digitálních technologií,
 • uveďte své aktivity během studia či mimo školu.

Prosím pište dopis sami, vlastními slovy.

Partnerská škola v Rumunsku:

Colegiul Dobrogean "Spiru Haret", Tulcea, Rumunsko

Předběžný program setkání v Rumunsku: Wise Media Consumers and Creators

Day 1 & 2 Workshop: Wise & Inventive Screen-Agers

Organizers: Romanian teacher & students teamwork presentation & training with the support of national NGO.

The workshop will approach issues connected with responsible/critical use of different media content and afterwards will proceed to the teenagers’ position of media content contributor.The team will propose presentations, will involve participants in interactive teamwork exercises.

Workshop: Wise media consumer: How we deconstruct a media message? Creative language used in media messages; How do we pop up the filter bubble? – my digital identity, my virtual path.

Workshop: Ingenious media contributor: How do we create a media message?What are the rules I have to respect before posting/sharing?

Learning by doing – writing a short news (students will choose the suitable media channel and while the process of writing will deal with topics like editorial decision, reliable sources, strategies of manipulation.

Day 3 On-the-spot-simulation: The news quest – outdoor activity – working in teams; students will visit the city in search for news; they will meet local journalists, interview locals and go back to write/post the news.

Day 4 & 5 The Digital Creative Writing Lab:  Digital storytelling workshop introducing Slidestory & ACMI Generator tools ; before mobility, during preparatory activities, the Romanian team will work on creative writing sessions and say the romanced story of a/some representative place/places(building).Students who are part of our Creative writing Club “Literary Aspirations” will help us write the unknown side of story, give it a unique approach and let our local cultural identity get a special way of expression.The students from the ICT CLUB will help us to give this romanced story a digital shape and transform it in a good example of digital storytelling.The other teams will be invited in post mobility to work on a similar topic and during the next transnational mobility to compare results.

Video night on day 5: The videos produced will be broadcasted in the presence of all the teams and local guests (students, parents, journalists).

After mobility- the teams will continue working via the project’s eTwinning platform in order to assess the mobility experience and to equip our Media Literacy Bank and Screenagers’ Guide to Safe Internet (brochures- key concepts in media literacy; 5 tips to distinguish facts from opinions; 5 key questions in deconstructing media messages; 10 things to have in mind when watching a video).

_____________________________________________________________________________________________________________


První mezinárodní setkání studentů v Řecku

Akce se konala: 10. února 2019 – 16. února 2019

V termínu 10.–17. 2. 2019 se skupina deseti studentů Biskupského gymnázia v doprovodu Simonety Dembické a Jiřího Vondry zúčastnila prvního nadnárodního setkání projektu WISA (Wise & Inventive ScreenAgers) v řeckém Makrychori poblíž Larissy. Jedná se o projekt programu Erasmus+ KA2, zaměřený na oblast mediální gramotnosti, který naše škola koordinuje. Kromě Biskupského gymnázia se na projektu podílejí tři zahraniční školy: Gymnaseio Lykeiakes Taxeis Makrychoriou (Highshool) z Larissy v Řecku, Manavgat IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi z Manavgatu v Turecku a Colegiul Dobrogean “Spiru Haret” z města Tulcea v Rumunsku.

Během týdenního pobytu v Řecku studenti pracovali ve workshopech souvisejících s problematikou médií a zúčastnili se zajímavého kulturního programu.

První workshop, “Movie Making Lab” pod vedením nevládní organizace “Balkans Beyond Borders”, byl věnován tvorbě krátkých videí. Nešlo o techniku natáčení, ale o hrdinu a jeho příběh – storytelling. Účastníci byli rozděleni do smíšených skupin tak, aby byli v každé zástupci z různých zemí. Pracovali na scénáři krátkého filmu, který následně odprezentovali. Po workshopu se konalo oficiální, velmi srdečné přivítání na škole v Makrychori, s pohoštěním tradičními řeckými jídly, připravenými rodiči a prarodiči žáků. Všichni společně si také zatančili na řecké, rumunské, turecké a české rytmy. Odpolední program proběhl v muzeu v Larisse, kde žáci tvořili text do místních novin “Ελευθερία” (Svoboda). Náročný den byl zakončen v místní galerii zhlédnutím čtyř krátkých filmů z festivalu “Balkans Beyond Borders”.

Druhý den pokračoval filmový workshop, tentokrát zaměřený více technicky: jak film rozčlenit do záběrů, z jakých úhlů a jakými pohyby snímat záběry kamerou, jak vybírat hudební podklad a jak video editovat. Třetí a čtvrtý den probíhaly dva nezávislé workshopy. První byl určený pro přírodovědně zaměřené studenty a měl název “Hands on the Internet of Things”. Skupiny po třech žácích obsluhovaly pracovní stanice, které sestávaly z notebooku a arduina (v podstatě také malého počítače), pomocí kterého lze sledovat a ovládat čidla nebo motory (vstup nebo výstup). V našem případě se jednalo o ovládání obvodů s LED diodami, měření vzdálenosti pomocí ultrazvukového senzoru, měření teploty a vlhkosti. Žáci se seznámili s programovacím kódem a díky zapojení do sítě mohli kontrolovat nejen své “věci”, ale i “věci” jiných skupin. Měli možnost pochopit, jak funguje chytrá domácnost, jak některá zařízení v domácnosti ovládat z kanceláře apod. Druhý workshop byl věnován tvorbě multimodálních textů (jeden den) a publikování na Wikipedii (druhý den).

V rámci odpoledních kulturních aktivit nechyběla komentovaná prohlídka města Larissa a návštěva Archeologického muzea. Naši řečtí hostitelé pro nás připravili dva skvělé výlety: do půvabné, památkově chráněné vesničky Ampelakie, kde byli všichni pohoštěni místostarostou Makrychori v místní taverně, a do monumentálního skalního komplexu pravoslavných klášterů Meteora, zapsaného na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

V sobotu jsme odjeli do Soluně (Thessaloniki), kde jsme se prošli po Aristotelově náměstí, kolem Bílé věže a památníku Alexandra Velikého. Navštívili jsme i chrám svatých Cyrila a Metoděje, spolupatronů Evropy.

Projektové setkání v Řecku bylo první ze čtyř plánovaných mezinárodních aktivit. Další se uskuteční v květnu 2019 v rumunském městě Tulcea, které leží blízko dunajské delty, a v září 2019 proběhne setkání v Brně. Poslední je naplánováno na únor 2020 v tureckém Manavgatu. Projekt si klade za cíl rozšířit výuku mediální gramotnosti na partnerských školách účastí na projektových aktivitách, vybavit studenty kritickým myšlením a kompetencemi potřebnými pro využívání médií jako zdroje informací a dovednostmi nezbytnými pro zodpovědnou tvorbu vlastních mediálních produktů. Díky mezinárodním setkáním se daří podporovat interkulturní prostředí na partnerských školách, bourat předsudky a učit se toleranci.

https://www.bigy.cz/obsah/projekt-wisa-recko

_____________________________________________________________________________________________________________


Výběrové řízení na účastníky mezinárodního setkání v Řecku v rámci projektu WISA

Akce se konala: 3. prosince 2018 – 14. prosince 2018

Vyhlašujeme výběrové řízení na účastníky mezinárodního setkání v Řecku v rámci projektu Wise and Inventive ScreenAgers. Výjezd se uskuteční v době jarních prázdnin, od soboty 10. 2. 2019 do soboty 16. 2. 2019, případně až do neděle 17. 2. 2019 (v závislosti na programu, který připraví řecká partnerská škola). Ve výběrovém řízení bude vybráno 8 studentů vyššího gymnázia (1.-3. roč., kvinty – septimy). Projektové setkání je financováno z peněz programu Erasmus+. Z projektových peněz je hrazena doprava, pojištění, exkurze a vstupné na projektové akce v rámci doprovodného programu, ubytování v hotelu i strava, není hrazeno kapesné.

Uzávěrka přijímání přihlášek do výběrového řízení je pátek 14. 12. 2018.

Do výběrového řízení se přihlašuje online na odkazu https://goo.gl/forms/OqO1H3reixYd7eZU2  a zároveň je třeba prof. Simonetě Dembické (do kabinetu č. 161, do 14. 12.) osobně donést následující dokumenty a zúčastnit se pohovoru, až k němu budete vyzváni.

 • Motivační dopis
 • Doporučení třídního učitele (případně jiného učitele školy)
 • Písemný souhlas rodičů s účastí na projektu a zahraničním výjezdu (týká se studentů mladších osmnácti let)
 • Ukázka vlastní digitální tvorby (video, zvukový záznam, webová stránka apod.) – odevzdat na flash disku v kabinetě 161 anebo poslat odkaz emailem na simoneta [dot] dembicka [at] bigy [dot] cz
 • Účast na pohovoru v angličtině – budete k němu vyzváni emailem.  

Výběr provádí komise, jejímiž členy jsou koordinátorka projektu Simoneta Dembická, zástupce vedení školy, zástupce anglického oddělení a zástupce studentského parlamentu.

Kritéria výběru:

 • dobré studijní výsledky a plnění studijních povinností
 • aktivní zájem o projekt
 • aktivita během studia
 • znalost angličtiny na úrovni B1
 • digitální dovednosti
 • vůdcovské kvality a komunikativní dovednosti
 • spolehlivost, bezproblémovost a samostatnost
 • motivace k výjezdu do zahraničí a ochota pracovat i na lokálních aktivitách před výjezdem a dále i po něm

Všichni přihlášení budou seznámeni s výsledky výběrového řízení emailem nejpozději do 5. 1. 2018.

Co by měl obsahovat motivační dopis:

 • proč byste měl/a být jako účastník/účastnice mezinárodního setkání v Řecku vybrán/a právě vy,
 • vaši motivaci k zahraničnímu výjezdu a lokálním aktivitám v rámci projektu,
 • popište své vlastnosti jako kreativita, komunikativnost, vůdcovské dovednosti, organizační schopnosti apod.,
 • uveďte své dosavadní zkušenosti s využíváním digitálních technologií,
 • uveďte své aktivity během studia či mimo školu.

Partnerská škola v Řecku:

Gymnaseio Lykeiakes Taxeis Makrychoriou (Highschool), Larissa, Řecko, kontaktní osoba: Georgia (Zeta) Tsigka

Přibližný program mezinárodního setkání v Řecku:

10. – 16. 2. 2019      10 studentů+2 učitelé

Digital Literacy & Movie-making Lab

Day 1-3. a) Workshop: Media in academic learning and social life

Students in international groups attend interdisciplinary didactic scenarios based on a problem to solve in humanities or physics or ICT. Tutors are

[Výsledek obrázku pro Larissa mapa] teachers certified in “Pedagogical Incorporation of ICTs in Teaching, National B level” (Ministry of Education, Greece): Content:

-WEB.2.0 tools (wikis, blogs, vlogs, shared files, social media, educational platforms)

-rights, safety, credibleness offered by the Wikimedia User Group Greece.

- b) Outdoors activities

- a treasure hunting game in the town: using mobile devices and relevant applications

-joining a cultural event, keeping diaries for next “digital storytelling” activity

Methodology used: Project Based Learning.

Day 3-5. a) Movie-making Lab: Media in self- expression and social life

Cooperation with specialists (PHD/researchers in the art of cinema, artists, media content creators) and produce different artifacts:

-basics in making a video: from the idea to the movie, writing the script, pre-production, production, post production stage

-technical part of a movie: types of shots, frames, light, colorings, applications for editing, animation

-presentation of students’ short movies productions at the plenary session, feedback

-presentation event at all school students and teachers, parents, members of the community

b) Outdoors activities contain

-traditional Greek cuisine event

-a photo contest

-visit and shots at the historical center of Larissa,

-The Culture day: visit at an UNESCO world heritage monument (the Meteora rocks):

-involvement in the International Film Festival of Larissa: participation in panels, attendance in the session for students’ productions.

 https://www.bigy.cz/obsah/vyberove-rizeni-na-ucastniky-mezinarodniho-setkani-v-recku-v-ramci-projektu-wisa

_____________________________________________________________________________________________________________


Výběrové řízení na pozici studenta-mentora do projektu WISA

Akce se konala: 3. prosince 2018 – 10. prosince 2018

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici studentů-mentorů do projektu Wise and Inventive ScreenAgers.

Ve výběrovém řízení budou vybráni dva studenti z 1. anebo 2. ročníku, kvinty anebo sexty, kteří se zúčastní celého projektu v trvání dvou let, všech zahraničních výjezdů i lokálních aktivit, a následně budou k dispozici pro diseminační aktivity a při organizaci projektového týdne ve školním roce následujícím po ukončení projektu. Práce na projektu zabere hodně volného času. Projektová setkání jsou financována z peněz programu Erasmus+. Z grantu je hrazena doprava, pojištění, exkurze a vstupné na projektové akce v rámci doprovodného programu, ubytování v hotelu i strava, není hrazeno kapesné – a pochopitelně nejsou hrazeny místní aktivity (např. jízdné po Brně, čas strávený prací na projektu apod.).

Uzávěrka  přijímání přihlášek do výběrového řízení je pondělí 10. 12. 2018.

Do výběrového řízení se přihlašuje online na odkazu https://goo.gl/forms/KN2iE7FC5lTPLVf42  a zároveň je třeba prof. Simonetě Dembické (do kabinetu č. 161, do 10. 12.) osobně donést následující dokumenty a zúčastnit se pohovoru, až k němu budete vyzváni.

 • Motivační dopis
 • Doporučení třídního učitele (případně jiného učitele školy)
 • Písemný souhlas rodičů s účastí na projektu a zahraničních výjezdech (týká se studentů mladších osmnácti let)
 • Ukázka vlastní digitální tvorby (video, zvukový záznam, webová stránka apod.) – odevzdat na flash disku v kabinetě 161 anebo poslat odkaz emailem na simoneta [dot] dembicka [at] bigy [dot] cz
 • Účast na pohovoru v angličtině – budete k němu vyzváni emailem.  

Výběr provádí komise, jejímiž členy jsou koordinátorka projektu Simoneta Dembická, zástupce vedení školy, zástupce anglického oddělení a zástupce studentského parlamentu.

Kritéria výběru:

 • zda jste studentem 1.-2. ročníku či kvinty anebo sexty
 • dobré studijní výsledky a plnění studijních povinností
 • aktivní zájem o projekt
 • aktivita během studia
 • znalost angličtiny na úrovni B1
 • digitální dovednosti
 • vůdcovské kvality a komunikativní dovednosti
 • spolehlivost, bezproblémovost a samostatnost
 • motivace k výjezdům do zahraničí a ochota pracovat několik let na projektu

Všichni přihlášení budou seznámeni s výsledky výběrového řízení emailem nejpozději do 5. 1. 2019.

Co by měl obsahovat motivační dopis:

 • proč byste měl/a být na pozici studenta mentora přijat/a právě vy,
 • popište vaši motivaci k zahraničním výjezdům a lokálním aktivitám v rámci projektu,
 • popište své vlastnosti jako kreativita, komunikativnost, vůdcovské dovednosti, organizační schopnosti apod.,
 • uveďte své dosavadní zkušenosti s využíváním digitálních technologií,
 • uveďte své aktivity během studia či mimo školu.

https://www.bigy.cz/obsah/vyberove-rizeni-na-pozici-studenta-mentora-do-...

_____________________________________________________________________________________________________________


Konference Media Education

Akce se konala: 16. listopadu 2018 – 18. listopadu 2018

Ve dnech 16. – 11. 11. se na naší škole konala konference "Media Education" v rámci projektu WISA – Wise and Inventive Screenagers. S přednáškami a workshopy na téma mediální výchovy, mediální gramotnosti a otevřeného vzdělávání vystoupili Mgr. Michal Kaderka z Gymnázia Na Zatlance a karlínské Obchodní akademie a vyšší odborné školy ekonomické, Mgr. Petr Gongala z Masarykovy univerzity a projektu Demagog.cz a Kateřina Křivánková z projektu Zvolsi.Info.

Z našich tří partnerských škol přijeli jako hosté: z Colegiul Dobrogean "Spiru Haret" v rumunské Tulcee Carmina-Lidia Butoi, učitelka ZSV, Plînge Anca, učitelka angličtiny, Liliana Anastasiu, učitelka IT, Mihaela Condrat, učitelka rumunského jazyka a koordinátorka projektu, a Florin-Cristian Anastasiu, ředitel školy a učitel rumunského jazyka a literatury; z Gymnaseio Lykeiakes Taxeis Makrychoriou (Highschool) v řecké Larisse to byla paní ředitelka Aikaterini Kampouri, koordinátorka projektu Georgia Tsigka a učitelé Georgios Koukoutianos, Stylianos Ntousios a Anthi Vardatsikou; z Manavgat IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi v tureckém Manavgatu se zúčastnili pan ředitel Ahmet Acar, koordinátor projektu Taha Ceyhan a učitelé Mustafa Deniz, Şebnem Emir a Perihan Kayaalp.

Páteční přednášky se zúčastnili i někteří naši studenti v rámci hodiny ZSV. Celá konference probíhala v srdečné a přátelské atmosféře a pomohla všem zúčastněným zorientovat se v tématu, kterého se týká celý náš projekt WISA – Wise and Inventive Screenagers.

Za projektový tým,

Simoneta Dembická

https://www.bigy.cz/obsah/konference-media-education

_____________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka a registrace na konferenci "MEDIA EDUCATION"

O víkendu 16. – 18. 11. se na naší škole koná třídenní konference na téma Mediální výchovy jako součást projektu WISA – "Wise and Inventive ScreenAgers", na který jsme získali grant Evropské Unie v programu Erasmus+ Projekty spolupráce / Školní vzdělávání / Partnerství škol Klíčová Akce 2.

Na konferenci budou přednášet odborníci na mediální výchovu Mgr. Michal Kaderka, učitel z pražského Gymnázia Na Zatlance a VOŠE Karlín, Mgr. Petr Gongala z Masarykovy Univerzity v Brně a Kateřina Křivánková z projektu MU Zvolsi.Info. 

Přijedou také zástupci vedení a učitelů našich partnerských škol z Rumunska (Colegiul Dobrogean "Spiru Haret", Tulcea), Řecka (Gymnaseio Lykeiakes Taxeis Makrychoriou (Highschool), Larissa) a Turecka (Manavgat IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Manavgat). 

Konference se bude konat v anglickém jazyce.

Všichni kolegové i zájemci z řad studentů vyššího gymnázia jsou srdečně zváni!

Za projektový tým,

Simoneta Dembická

Registrace: https://goo.gl/forms/o3odQYOt0gHlq8843

_____________________________________________________________________________________________________________


PREZENTACE PROJEKTU WISA - WISE AND INVENTIVE SCREENAGERS pro zájemce z řad profesorů, studentů i veřejnosti proběhne v úterý 6. listopadu ve 13.45 hod. v učebně 166. 

Všichni jsou vítáni!

Akce se konala: 6. listopadu 2018, 13.45 h – 14.15 h

_____________________________________________________________________________________________________________


VÝTVARNÍCI POZOR!!!

SOUTĚŽ O LOGO PROJEKTU WISA 

Akce se konala: 12. října 2018 – 9. listopadu 2018

Vyhlašujeme soutěž o návrh na logo projektu WISA (Wise and inventive screenagers – viz článek o projektu na webu školy). Soutěže se může zúčastnit kterýkoli student Bigy.

Podmínky soutěže:

1. Podoba loga se musí vztahovat k tématu mediální gramotnosti.

2. Návrh musí obsahovat slovo WISA (akronym názvu projektu).

3. Maximální počet použitých barev je 5.

4. Návrh nesmí obsahovat fotografii.

5. Návrh musí být vytvořen v některém grafickém programu (např. MS Malování, GIMP apod.) a uložen ve formátu obrázku (např. .png, .jpg apod.).

6. Musí se jednat o originální návrh autora.

Návrhy posílejte jako přílohu na e-mail wisa [dot] medialiteracy [at] outlook [dot] com (kopii na simoneta [dot] dembicka [at] gmail [dot] com) s uvedením jména a třídy autora, anebo je přineste na USB flashdisku do kabinetu španělského jazyka č. dveří 161 do 9. listopadu 2018. Vítězné logo vybere mezinárodní porota složená z učitelů všech partnerských škol a bude použito na všech projektových materiálech. Vítěz obdrží diplom a věcnou odměnu a v případě zájmu bude automaticky zařazen do projektových aktivit včetně jednoho z mezinárodních výjezdů.

 

Zařazeno do kategorií: