Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Začalo letošní 2. kolo soutěže Homo špekulus, v 1. kole mile překvapili studenti Primy A

Akce se konala: 3. října 201725. října 2017
Hlavní kategorie: 
Matematika
Vedlejší kategorie: 
Akce (exkurze, projekty...)
Soutěže
3. října 2017
25. října 2017

        Již desátým rokem probíhá na naší škole logicko-matematická soutěž nazvaná
Homo špekulus. Tato soutěž je určená nejen našim současným studentům, ale také
studentům bývalým či zaměstnancům gymnázia, příp. dalším zájemcům a přátelům
školy. Jejím smyslem je příjemně se pobavit a zasoutěžit si v řešení logických úloh,
příp. úloh tzv. rekreační matematiky,  a nalézat v nich potěšení a radost z objevení
vlastní cesty k výsledku.  Pro mnoho studentů představují úlohy z této soutěže vítaný
trenink bystrosti vlastního úsudku nebo příjemné zpestření volného času během
polední obědové přestávky.

        V každém kole  (které pokaždé trvá necelý měsíc)  je zadána trojice úloh různé
obtížnosti – úloha kategorie  Nižší gymnázium,  úloha kategorie  Vyšší gymnázium
a úloha z kategorie Bonus.  Řešit lze kteroukoli z těchto úloh aktuálního kola,  její
označení příslušným názvem souvisí  s tím, jakou úroveň  obtížnosti jejího řešení
zadavatelé předpokládali. Nalezené řešení je pak možné odevzdat do schránek
vedle kabinetu matematiky a účastnit se tak celoroční soutěže. Soutěž pak probíhá
i mezi třídami našeho gymnázia a vítězná třída obdrží na konci roku veliký dort,
nejúspěšnější jednotlivce pak odměníme drobnými cenami.

        Sympatický důkaz toho, že úspěch v této soutěži nesouvisí s věkem soutěžících,
podali v září studenti Primy A. Jejich 18 úspěšných řešitelů odevzdalo celkem 20
správných odpovědí  (správných řešení úloh)  a Prima A tak nyní zaujímá 3. místo
v soutěži tříd.  K dosaženému výkonu gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěšných
nápadů – třeba hned v novém říjnovém kole (které je v pořadí celkově již 141. kolem
naší soutěže).  Na zadání říjnových úloh se můžete podívat do přílohy tohoto
článku,  všechny další informace o soutěži pak naleznete na stránkách soutěže:
http://www.haminger.wbs.cz/homo-spekulus-aktualni--vysledky-.html
 

Přejeme krásné chvilky strávené přemýšlením nad řešením našich úloh!
Vaši organizátoři soutěže Marek Henc,  Lucie Urbancová a Milan Haminger

Přílohy: 
Přílohy: 
Přílohy: