Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Zápis ze schůze výboru 14. 9. 2016

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru občanského sdružení Společnost přátel Biskupského gymnázia v Brně, o.s. konané dne 14. 9. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny – Mgr. Mikula, PhDr. Nováková, Mgr. Večeřa, Mgr. Vochozka, paní Vrbacká, RNDr. Winkler, paní Kozlíčková

1. Paní Vrbacká informovala členy výboru o situaci na faře v Opatově na Moravě. Během prázdnin byly na faře provedeny revize plynového kotle a hasících přístrojů. Dále paní Vrbacká informovala o obsazenosti farní budovy během prázdnin. Fara byla téměř celé prázdniny obsazena. Do konce roku 2016 jsou dojednány další pronájmy. Oproti roku 2015 dochází k nárůstu obsazenosti jak o prázdninách, tak  během roku.


2. Nájemní smlouva na pronájem farní budovy v Opatově na Moravě bude prodloužena o 5 let tj. do 31. 12. 2021 za stávajících podmínek. Návrh na prodloužení nájemní smlouvy byl předán na Biskupství brněnské k vyřízení.


3. V měsíci srpnu byla provedena oprava kopírky pro studenty. Občanské sdružení uhradilo tuto opravu ve výši 14.895,- Kč.


4. Členové výboru občanského sdružení rozhodlli o poskytnutí finančního daru pro potřeby školy ve výši 77.740,- na nákup lavic do učebny matematiky č. 134. Jedná se o mírné navýšení původně přislíbené částky (70.000,- Kč).


5. Paní Kozlíčková informovala o poskytnutých sociálních výpomocech. V měsíci září byly přijaty 4 žádosti k vyřízení. Jednalo se o příspěvky na seznamovací kurzy a na obědy.


6. Paní Kozlíčková informovala o počtu příhlášek do Společnosti přátel Bigy od nového školního roku. Ke dni konání schůze se přihlásilo 24 rodičů.

 

 

Termín příští schůze: 7. 12. 2016

 

V Brně dne 14. 9. 2016

 

Zapsala: Jana Kozlíčková

Zařazeno do kategorií: