Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Zápis ze schůze výboru 18. 1. 2017

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel Biskupského gymnázia v Brně konané dne 18. 1. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny (pí. Krjezová, pí. Kozlíčková, p. Mikula, p. Večeřa, p. Vochozka, pí. Vrbacká, p. Winkler)

 

Paní Vrbacká informovala přítomné o využití fary v Opatově na Moravě v uplynulém roce 2016. Fara byla po celý rok plně využita. Příjmy z pronájmů představovaly částku cca 255 tis. Kč. V průběhu roku byla na faře vyměněna kuchyňská linka. Další nutnou investicí je výměna povlaků na matrace. Nutné revize objektu byly provedeny.

 

Paní Kozlíčková informovala přítomné o nutnosti změny názvu a přijetí nových stanov. Návrhy nového názvu budou projednány na valné hromadě, která se uskuteční v měsící únoru 2017. Paní Kozlíčková dále seznámila členy výboru s návrhem nových stanov.  Členové výboru souhlasili s tím, aby tento návrh byl předložen na valné hromadě ke schválení.

 

 

Členové výboru se usnesli na tom, že valná hromada se uskuteční dne 21. 2. 2017 v 17. 00 hod. ve sborovně školy. Pozvánky rozešle paní Kozlíčková, jednotlivé zprávy o činnosti, hospodaření a revizní zprávu přednesou paní Vrbacká, paní Kozlíčková  a předseda revizní komise pan Procházka.

 

 

V Brně dne 18. 1. 2017

 

Zapsala: Jana Kozlíčková

 

Zařazeno do kategorií: