Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy Brno konané dne 7. 6. 2017

Hlavní kategorie: 
Spolek přátel Bigy
Vedlejší kategorie: 
Zápisy jednání

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy Brno konané dne 7. 6. 2017

Přítomni: Mgr.  Krejzová, pí. Kozlíčková, Mgr.  Mikula, Mgr. Vochozka,  pí. Vrbacká, RNDr. Winkler

 

Paní Kozlíčková předložila členům výboru žádostí o poskytnutí příspěvků na dopravu. Jednalo se o příspěvky na tyto akce:

Příspěvek na jízdné a startovné pro 3 týmy na finále šifrovací soutěže Technoplaneta do  Prahy – předpokládané výdaje 5.300,- Kč (žadatelka Mgr. Piskačová)

 

Celostátní kolo ve frisbee v Praze , kterého se zúčastní 15 studentů – předpokládané náklady 4.000,- Kč (žadatel Mgr. Kubíček)

 

Celostátní finále zeměpisné soutěže Eurorébus , kterého se zúčastní 3 studenti ze 4.C, předpokládané náklady 1.200,- Kč (žadatel J. Gardoň – koordinátor týmu)

 

                Členové výboru jednomyslně schválili příspěvky na všechny tři akce v požadované výši.

                Žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Reklamní předměty –paní Vrbacká požádala vedení školy, aby při příležitosti třídních schůzek budoucích prim a prvních ročníků byl ve vestibulu školy zajištěn prodej reklamních předmětů. Pan ředitel toto přislíbil. Za Spolek přátel Bigy se uvedené schůzky  rodičů zúčastní RNDr. Winkler.

 

Opatov – paní Vrbacká informovala, že na faře v Opatově budou provedeny revize kotle na topení a bojleru. Dále informovala přítomné členy výboru, že obsazenost fary je na velmi dobré úrovni. Prázdninové měsíce jsou plně obsazeny a příbývá i víkendových pobytů. Úhrady nocležného probíhají bez problémů. V současné době neregistrujeme žádné neplatiče.

 

Termín příští schůze: bude upřesněn během měsíce září 2017

 

V Brně dne 7. 6. 2017

Zapsala: Jana Kozlíčková

Zařazeno do kategorií: