Anglický jazyk – základní informace

Vydáno: 14. září 2010 23.55

 | 

Autor: Michal Javora

Titulní obrázek článku

Welcome to the English Department

Vítáme vás na stránkách anglického oddělení

 

ANGLICKÝ JAZYK

You want some bacon?
No, man, I don't eat pork.
Why on earth?
Pig is a filthy animal. I don't eat nothin' that ain't got sense enough to keep clean.
How about a dog?
I don't eat dog either.
Yeah, but do you consider a dog to be a filthy animal?
I wouldn't go so far as to call a dog filthy, but it's definately dirty. But dogs got personality, personality goes a long way.
(Pulp Fiction)


Cesta od učebnice k filmu je dlouhá. Jistě, gramatika není vše, jde především o obsah. Jazyk žije a jak jdou desetiletí a staletí, neustále se proměňuje. U angličtiny to platí dvojnásob. Kolik je na světě variant tohoto jazyka klasiků i podvodníků se zřejmě nikdo nedopočítá.
Ale zpět ke škole. Úvodem je třeba zdůraznit, že rozhodně nejsme žádní jazykoví puristé. Této role ať se ujmou jiní, povolanější. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že ruku v ruce se zjednodušováním pravidel často dochází ke zplošťování vlastního obsahu sdělení. Proto se v rámci možností snažíme poskytovat našim studentům co nejlepší servis, a to jak na poli logiky jazykové struktury, tak na poli kreativity.

Za tímto účelem pravidelně organizujeme konverzační soutěže, nejprve v různých kategoriích mezi jednotlivými třídami, posléze na krajské či státní úrovni. Dále využíváme v rámci mezipředmětových vztahů poznatků z jiných oborů, využíváme celé řady internetových stránek pro nejrůznější projekty, čerpáme zde z široké nabídky témat od problémů současného světa až po velmi zajímavé statistiky spotřeby zmrzliny ve Spojených Státech na hlavu včetně kojenců. Abychom však nemuseli pouze teoretizovat, každoročně vypravujeme v rámci katolického programu Global Outreach do Spojených Států několik studentů, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli tvrdou realitu jazyka v praxi. Nutno poznamenat, že se po roce studia navrací do lůna Biskupského gymnázia zoceleni na duchu i v jazyce.

Nejde však zdaleka o jedinou možnost vyzkoušet si jazyk v praxi. Každý rok podnikáme studijní zájezdy do Velké Británie. Za autentickou angličtinou však není nutné cestovat. Stačí se jen aktivně účastnit konverzačních hodin u rodilých mluvčích z Anglie, Skotska a Nového Zélandu.

Je však na místě připomenout, že to nejsou jen studenti, kdo se zoceluje ve vědomostech i jazykových dovednostech. Rovněž všichni učitelé na oddělení se pravidelně účastní celé řady seminářů a školení zaměřených především na metodiku, ale také na aktuální přípravu hodnocení státních maturit.

Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem. Závěrem bych rád podotknul, že ačkoliv z titulu své profese trváme na dodržování určitých jazykových norem, v prvé řadě nám jde o to, aby se absolvent Biskupského Gymnázia ve stále menším a globalizovanějším světě dorozuměl. Aby se i mimo hranice své vlasti cítil člověkem.

 

Výuka

Ve výuce kombinujeme nejlepší tradiční metody spolu s nejnovějšími přístupy. Cílem je naučit studenty používat plynule anglický jazyk v nejrůznějších situacích a při rozmanitých příležitostech.

Učebnice doplňujeme komunikativními aktivitami, videem, autentickými materiály – beletrie, angl. noviny, nahrávky BBC, CNN apod. Dále používáme dvě specializované jazykové učebny a počítačovou učebnu k interaktivní výuce.

Rodilí mluvčí

Na naší škole vyučují tito zahraniční lektoři:

  • Trevor J.Ayson, B.A.
  • Andrew Ford Haydock, M.A.
  • Mgr. Paul Marcus Wallace

Rozšířená výuka jazyků

V případě zájmu rodičů a v souladu s možnostmi školy lze v primách a sekundách osmiletého studia a také v prvním ročníku čtyřletého studia zavést jednu hodinu výuky anglického jazyka nad rámec učebních osnov, (podle projektu "Everyday English"). Tato hodina bude finančně hrazena rodiči formou daru škole.

Výuka druhého cizího jazyka u osmiletého studia dle platných osnov začíná v tercii.

Nejnovější články v kategorii Anglický jazyk
7. února 2020

V pátek 7.1.2020 proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Jan Dlabáček (SA) zvítězil ve své kategorii.

V dalších dvou kategoriích soutěžily studentky Barbora Uhrová (SPB) – 5. místo – a Kateřina Janíková (KB) – 7. místo.

Zařazeno v kategoriích:
Anglický jazyk
Soutěže
Úspěchy
Žáci
Celý článek...
20. ledna 2020
2 fotografie

Dnes se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro vyšší gymnázium (1.-3. ročník a kvinty-septimy).

Všichni soutěžící byli skvělí. V této soutěži již dlouho nejde jen o kvalitu mluvního projevu, všichni soutěžící dokáží diskutovat a argumentovat v anglckém jazyce na vysoké úrovni.

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Anglický jazyk
Celý článek...
Konverzační soutěž ANJ pro VYGY

Vydáno: 17. ledna 2020 7.49

 | 

Autorka: Magdalena Hamingerová

17. ledna 2020

Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro vyšší gymnázium (1.-3. ročník a kvinty-septimy) se koná v pondělí 20.1.  4. a 5. vyučovací hodinu ve studovně. Přihlášení do soutěže u Vašich vyučujících angličtiny.Studovna bude po dobu konání soutěže uzavřena.

Seznam možných témat v příloze.

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Anglický jazyk
Celý článek...
Studijně – poznávací zájezd do Skotska

Vydáno: 7. ledna 2020 12.19

 | 

Autorka: Alena Charvátová

Titulní obrázek článku
1. května 2020 – 9. května 2020

V letošním školním roce nabízíme studentům vyššího gymnázia studijně – poznávací zájezd do Skotska v termínu od   1. 5. 2020 – 9. 5. 2020.

Vzhledem k tomu, že zájezd dosud není naplněn, prodlužujeme termín pro odevdání přihlášek do 15. 1. 2020.

Zařazeno v kategoriích:
Anglický jazyk
Celý článek...
BiGy Christmas Charity Week THURSDAY

Vydáno: 5. ledna 2020 17.33

 | 

Autorka: Magdalena Hamingerová

19. prosince 2020
6 fotografií

 Ve čtvrtek 19.12. v poslední den naší charitativní akce 3.C získala 2304,-Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům a 3.C za jejich okouzlující vánoční taneček a vynikající dobrůtky.

Celkem se nám tedy podařilo vybrat 11 133,-Kč, které věnujeme na projekt Skutečný dárek organizovaný Člověkem v tísni.

Zařazeno v kategoriích:
Anglický jazyk
Celý článek...
BiGy Christmas Charity Week WEDNESDAY

Vydáno: 19. prosince 2019 4.52

 | 

Autorka: Magdalena Hamingerová

17. prosince 2019
13 fotografií

Ve středu si charitativní program připravili studenti našich prim. Zpívali vánoční písně a prodávali napečené cukroví.

Prima B díky štědrosti dárců získala neuvěřitelných 4500,-Kč, za které je možné koupit 5 veselých koz:)

Děkujeme primě B a všem dárcům! Dnes je poslední den naší charitativní akce. O kolik překonáme magickou hranici 10 koz?

Zařazeno v kategoriích:
Anglický jazyk
Celý článek...
Poetry Night 2019

Vydáno: 17. prosince 2019 18.36

 | 

Autorka: Magdalena Hamingerová

11. prosince 2019
13 fotografií

Dne 11.12. se již tradičně sešli přátelé anglické poezie na Skleněné louce. Zaznělo také několik písní a autorská čtení.

Děkujeme všem za příjemně strávený předvánoční anglický a poetický večer.

Zařazeno v kategoriích:
Anglický jazyk
Celý článek...
BiGy Christmas Charity Week TUESDAY

Vydáno: 17. prosince 2019 18.10

 | 

Autorka: Magdalena Hamingerová

17. prosince 2019
4 fotografie

 3.A se dnes zpěvem a prodejem vynikajícího cukroví podařilo získat 2510,-Kč na náš společný charitativní projekt.

Těšíme se na středeční charitativní příspěvek našich prim!

Zařazeno v kategoriích:
Anglický jazyk
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno