Biologie – základní informace

Vydáno: 15. září 2010 0.52

 | 

Autorka: Věra Helceletová

Titulní obrázek článku

Vítejte na stránkách biologie a geologie

Biologie se na Biskupském gymnáziu učí od roku 1991. V uplynulých letech se systematickou prací profilovala i v přírodovědných oborech, o čemž svědčí úspěchy našich absolventů v přijetí na vysoké školy přírodovědného zaměření. Tento pozitivní vývoj je závislý nejen na lidském faktoru – učitelích a schopnostech studentů, ale i na mimoškolních akcích a technickém vybavení používaném v praktické výuce.

Výuka

Biologie se na Biskupském gymnáziu učí podle generalizovaného plánu. Osmileté všeobecné studium má po celých 8 let 2 hodiny týdně, přírodovědné třídy ve čtyřletém gymnáziu mají také 2 hodiny týdně a od druhého ročníku mají ještě dotaci 2 hodiny týdně na laboratorní cvičení. Všeobecné čtyřleté studium má také 2 hodiny týdně a humanitní třídy se učí biologii do 3. ročníku.

Každý ročník je zaměřen na určité odvětví biologie.

  • Prima – botanika
  • Sekunda – zoologie
  • Tercie – biologie a anatomie člověka
  • Kvarta – geologie a mineralogie
  • Kvinta (1. ročník) – eukaryotní buňka, viry, botanika a ekologie rostlin, houby
  • Sexta (2. ročník) – živočišná buňka, zoologie a systém živočichů
  • Septima (3. ročník) – anatomie a fyziologie člověka, vývoj člověka
  • Oktáva (4. ročník) – obecná biologie, molekulární biologie a genetika, ekologie

V rámci hodin biologie jsou laboratorní cvičení a navštěvujeme exkurze, výstavy, atd... Navíc pro zájemce o studium přírodních věd probíhají v septimách a 3. ročnících přírodovědná cvičení. V maturitních třídách probíhají semináře z biologie, o které bývá značný zájem.

Nejnovější články v kategorii Biologie
11. února 2020

N-Trophy: středoškolská experimentální soutěž pro tříčlenné týmy. Baví tě logika, fyzika, chemie a biologie? Máš rád zapeklité otázky a experimentální odpovědi? N-trophy je soutěž právě pro tebe! Sežeň tříčlenný tým a registruj se na https://ntrophy.cz/registrace/.


Středoškolská odborná činnost: od 3. 2. 2020 do 3. 3. 2020 bude spuštěna registrace školitelů a témat do nového ročníku SOČ 2020. Jedná se o soutěž talentovaných středoškoláků v 18 vědních oborech. Registrace studentů a výběr témat, proběhne po 3. 3. 2020. Více informací o SOČ ve spolupráci s JCMM najdete zde http://www.soc.cz/
Zájemci o lékařské obory a molekulární biologii se mohou v rámci SOČ hlásit u prof. RNDr.Jana Šmardy z Ústavu experimentální biologie na Př.F.MU.

Zařazeno v kategoriích:
Biologie
Soutěže
Celý článek...
Biologická olympiáda kategorie A a B a SOČ

Vydáno: 30. ledna 2020 8.25

 | 

Autorka: Yveta Reiterová

4. února 2020 – 25. února 2020

Biologická olympiáda kategorie A a B se koná 4. února 2020  v biologické laboratoři č. 331 od 13,30 hod. Vzít s sebou psací potřeby, kružítko a dobrou náladu.  Konec bude asi  v 16. hod.  Kdo se letos účastní soutěže SOČ, tak práce odevzdá do 24.2. 2020 prof. Yvetě Reiterové .Je nutné  je zkontrolovat a odevzdat  v Lužánkách.                      Yveta Reiterová za komisi biologie

Zařazeno v kategoriích:
Biologie
Soutěže
Celý článek...
7. ledna 2020
9 fotografií

V úterý 7. 1. 2020 proběhla v rámci hodin chemie na naší škole přednáška prof. RNDr. Luďka Bláhy, Ph.D. z výzkumného centra Recetox Přírodovědecké fakulty MU. V rámci této přednášky se studenti dozvěděli spoustu zajímavých informací o léčivech a jejich vlivu na naše zdraví.
 Přednáška byla určena pro studenty 3.A a pro zájemce z řad maturantů.

Zařazeno v kategoriích:
Biologie
Chemie
Celý článek...
Titulní obrázek článku
27. listopadu 2019

Zaregistrovali jste, že se do zemědělské krajiny vrací stromy? Pravda, ne všude a ne moc rychle, ale na Mikulovsku se Okrašlovací spolek Mikulov snaží iniciovat postupnou obnovu obecních cest (nyní většinou rozoraných, začleněných do větších obdělávaných celků) a vysazovat do těchto míst ovocná stromořadí. My jsme měli možnost s jednou takovou akcí pomoci.

Zařazeno v kategoriích:
Biologie
Celý článek...
Netradiční podzimní výlet 3.C do Dešné

Vydáno: 26. listopadu 2019 21.20

 | 

Autorka: Věra Helceletová

22. listopadu 2019 – 26. listopadu 2019
10 fotografií

3.C se vydala na výlet v pošmourném podzimním počasí. Ale duch třídy byl veselý a čilý. Na faře v Dešné (okres Jindřichův Hradec) jsme strávili 4 a půl dne a oslavili svátek Ježíše Krista krále. 

Kromě výletu po okolí se na faře hrály společenské hry a vařily se dobrůtky. Byl to příjemný čas, kdy jsme mohli být spolu.

Zařazeno v kategoriích:
Tělesná výchova
Biologie
Celý článek...
Školní jedlá zahrada

Vydáno: 18. listopadu 2019 23.35

 | 

Autorka: Kateřina Krumpholcová

19. listopadu 2019
25 fotografií

Milí studenti,

Jak možná někteří víte, za budovou školy pod tělocvičnou a za posilovnou máme poměrně velký travnatý pozemek, který se nijak nevyužívá. To jsme se ale my, třída Tercie B, rozhodli změnit. V květnu 2019 jsme se přihlásili do studentského projektu Jedlá školní zahrada s cílem zrenovovat naši školní zahradu a udělat ji volně přístupnou studentům a pedagogům. V plánu máme vybudovat prostor pro venkovní výuku (vyučovanou látku musíme vnímat všemi smysly), záhony s jedlými rostlinami a relaxační místo pro odpočinek v teplých dnech.

Zařazeno v kategoriích:
Biologie
Celý článek...
13 fotografií

Zájemci z řad přírodovědně zaměřených studentů sext měli možnost v rámci hodin PCV navštívit Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Velmi pěkný areál a špičkové vybavení je běžným standartem pro tuto univerzitu sídlící v Králově Poli na Palackého třídě 1946/1. Tato univerzita sdružuje na jednom místě tři fakulty: Farmaceutickou, Fakultu veterinárního lékařství a Fakultu veterinární hygieny a ekologie.

Zařazeno v kategoriích:
Biologie
Chemie
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno