Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Český jazyk a literatura – volitelné předměty a kroužky

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2018/2019 – český jazyk a literatura

Hlavní kategorie: 
Český jazyk a literatura
Vedlejší kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

     Pro školní rok 2018/2019 si mohou zájemci vybrat tyto volitelné (i nepovinné) předměty:

Seminář z českého jazyka a literatury pro oktávy a 4. ročníky

Literární seminář pro septimy, 3. ročníky a 4.C

Literární cvičení pro sekundy

     Více informací v příloze.

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2016/2017 – český jazyk a literatura

Hlavní kategorie: 
Český jazyk a literatura
Vedlejší kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

Pro školní rok 2016/2017 si mohou zájemci vybrat tyto volitelné (i nepovinné) předměty: Seminář z českého jazyka a literatury pro oktávy a 4. ročníky a Literární seminář pro septimy a 3. ročníky. Více informací v příloze.

NÁZEV PŘEDMĚTU :                         Seminář z českého jazyka a literatury

Divadelní seminář: teorie a historie dramatického umění

Hlavní kategorie: 
Knihovna a infocentrum
Český jazyk a literatura
Vedlejší kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

Vážení a milí účastníci nového divadelního kroužku, 

naše první setkání proběhne v pondělí 4.11. v učebně češtiny (č.432), a to 7. vyučovací hodinu.

Těším se na vás, přijďte!

Mgr. Anežka Luklová

Kroužek ruštiny začíná

Hlavní kategorie: 
Český jazyk a literatura
Vedlejší kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

Kroužek ruštiny začíná ve středu 9. 10. od 16.10 hodin v učebně hudební výchovy 251.

Kroužek ruského jazyka!

Hlavní kategorie: 
Český jazyk a literatura
Vedlejší kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

Otevíráme kroužek ruštiny. Je určen jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé. Povede jej Mgr. Lucie Prejzová. Hlaste se do pátku 27. září v kabinetu hudební výchovy u prof. Lenky Dobrovolné.

Literární cvičení

Hlavní kategorie: 
Český jazyk a literatura
Vedlejší kategorie: 
Volitelné předměty a kroužky

Literární cvičení si studenti mohou volit v sekundě, v tercii i v kvartě. Student si je může zvolit v kterémkoli z uvedených ročníků, je to předmět povinně volitelný. Letos probíhající cvičení v sekundách vede prof. Ströbingerová. Připojujeme krátkou charakteristiku.