Chemie – základní informace

Vydáno: 24. srpna 2011 12.45

 | 

Autor: Jan Taraba

Obecná strategie výuky chemie na BiGy

  • frontální výuka
  • multi-dialogová forma výuky (hry)
  • projektová výuka
  • soutěže a úkoly (školní i regionální – např. chemická olympiáda)
  • praktická výuka – laboratorní cvičení
  • exkurze a prohlídky

Osmileté gymnázium – výuka začíná od tercie, je vedena od obecné, anorganické, organické, analytické chemie, chemie plastů a polymerů a v septimě je ukončena kurzem biochemie.

Čtyřleté gymnázium – třídy jsou podle zájmu rozdělené na humanitní, všeobecný a přírodovědný směr. Jak ve třídách s všeobecným změřením, tak především v třídách s přírodovědným zaměřením jsou žáci vedeni k samostatné práci a k řešení různých problémů chemie, zvláště v oblasti aplikací svých teoretických poznatků, ve druhém a třetím ročníku zvládají i některé laboratorní práce, běžně prováděné až na vysokých školách. To nám umožňuje velmi dobře vybavená chemická laboratoř, kde může pracovat současně až šestnáct žáků.


V roce 2011/2012 otvíráme mimo standardní výuku

  • semináře z rozšířeného učiva chemie, jehož součástí je i příprava na maturitu a přijímací řízení na VŠ – ve školním roce 2011/201, vyučuje: Dr. Jan Taraba (Po), Mgr. Milan Haminger (Pa)
  • přednášky z aplikované chemie – ve školním roce 2011/2012 vyučuje: dr. Odstrčil (Ut)
Nejnovější články v kategorii Chemie
5 fotografií

Studenti třetích ročníků si v rámci výuky Přírodovědných cvičení vyzkoušeli i laboratorní úlohy z oblasti potravinářských technologií jakou může být např. výroba čokolády. Navíc je pak díky kvalitě a čistotě provedení další den čekal i nelehký úkol degustace výrobků.

Z dalších potravinářských technologií se studenti věnují i procesu fermentace nebo analýzy různých typů čajů. Takto získané znalosti a dovednosti se mohou našim studentům hodit nejen při dalším studiu na VŠ, ale i v běžném životě.

Zařazeno v kategoriích:
Volitelné předměty a kroužky
Chemie
Úspěchy
Žáci
Celý článek...
9. února 2020
10 fotografií

Dne 7. 2. 2020 se v Pardubicích uskutečnila celonárodní vědomostní soutěž středoškolských týmů se zaměřením na chemii – „Chemiklání". Naši školu reprezentoval pětičlenný tým  složený ze studentek 2.C (M. Zavoralové, Š. Procházkové a K. Podivínské) a studentů SxB (V. Brdečka a V. Klapetka).

Zařazeno v kategoriích:
Chemie
Soutěže
Úspěchy
Žáci
Celý článek...
4. února 2020
23 fotografií

Dne 4. 2. jsme v chemické laboratoři na BIGY realizovali pilotní část projektu „K tajům chemie“. V rámci projektu začleněného do aktivit MAP (Místní akční plán) bylo pro handicapované studenty ze ZŠ Palackého tř. připraveno několik motivačních ukázkových pokusů orientovaných na základní vlastnosti chemických látek. Připraveny byly například experimenty jako:  Indikátory kyselin a zásad, proces hoření mýdlových bublin, falešná krev, inteligentní voda nebo chemická reakce a hřích.

Zařazeno v kategoriích:
Chemie
Vybavenost
Učitelé
Úspěchy
Celý článek...
4. února 2020
4 fotografie

PK Chemie ve spolupráci s vedením školy uspořádala v uplynulém období pro studenty maturitních ročníků se zaměřením na přírodní vědy představení Agronomické fakulty Mendelovy Univerzity v Brně. Součástí bylo nejen seznámení našich studentů s možnostmi studia na této VŠ, ale v rámci následující diskuse se řešily i otázky následného uplatnění, možnosti studia v zahraničí a perspektivy budoucího zaměstnání. Akce se za Agronomickou fakultu mimo zástupkyně studijního odd. zúčastnil i Doc. Ing. V. Kumbár, Ph.D. proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace, který mimo jiné našim studentům prozradil i to, že se rád znovu setkává se svým vyučujícím (tehdy Př.F. MU) Dr. J. Tarabou a může tak zavzpomínat na svá studentská léta. V závěrečné anketě studenti BIGY projevili velký zájem o studium přírodních věd s tím, že někteří zvažují i studium na Ag.F. MENDELU.

Zařazeno v kategoriích:
Chemie
Učitelé
Úspěchy
Celý článek...
7. ledna 2020
9 fotografií

V úterý 7. 1. 2020 proběhla v rámci hodin chemie na naší škole přednáška prof. RNDr. Luďka Bláhy, Ph.D. z výzkumného centra Recetox Přírodovědecké fakulty MU. V rámci této přednášky se studenti dozvěděli spoustu zajímavých informací o léčivech a jejich vlivu na naše zdraví.
 Přednáška byla určena pro studenty 3.A a pro zájemce z řad maturantů.

Zařazeno v kategoriích:
Biologie
Chemie
Celý článek...
Co všechno jsme se v hodinách chemie naučili?

Vydáno: 21. prosince 2019 18.53

 | 

Autorka: Jitka Tarabová

2. prosince 2019 – 21. prosince 2019
6 fotografií

Během září až listopadu jsme se v KB zabývali základy organické chemie.

To, že si studenti odnesli spoustu znalostí i vědomostí bylo vidět nejen na jejich výborných studijních úspěších, ale i na výsledku zpracování projektové práce, kterou na závěr tohoto tématu dostali.

Jejich úkolem bylo vytvořit didaktickou pomůcku do hodin chemie, která by se dala využít pro opakování daného učiva.  Zadanému úkolu se věnovali v průběhu dvou vyučovacích hodin a poté úkol dokončovali doma. Na přiložených fotografiích aspoň malá ochutnávka toho, jak jsou naši studenti šikovní a tvůrčí.

Zařazeno v kategoriích:
Chemie
Celý článek...
Přírodovědci BIGY a CMG spolupracují

Vydáno: 16. prosince 2019 15.19

 | 

Autor: Jan Taraba

13. prosince 2019
26 fotografií

V pátek 13. prosince se podařilo realizovat další stupeň vzájemné spolupráce mezi BIGY a Cyrilometodějským gymnáziem Brno (CMG) v oblasti výuky přírodovědných předmětů. Studenti přírodovědné třídy (4.C) našeho gymnázia přijali pozvání do nově vybavené chemické laboratoře CMG, kde si při laboratorní práci vyzkoušeli nové měřící techniky a postupy z oblasti chemických analýz. Náplň výše uvedených laboratoří se týkala měření pH (kyselost a zásaditost) vzorků pomocí iontově-selektivních elektrod. Studenti si vyzkoušeli práci pod vedením Mgr. Močubové (vyučující chemie CMG), která je při plnění laboratorního úkolu nejen mnoho věcí naučila, ale i pobavila svým osobitým a vlídným přístupem.

Zařazeno v kategoriích:
Chemie
Učitelé
Úspěchy
Žáci
Celý článek...
Biochemie a biotechnologie – odborná exkurze

Vydáno: 13. prosince 2019 5.59

 | 

Autor: Jan Taraba

10. prosince 2019
22 fotografií

Studenti třetích ročníků (3.C a zájemnci z osatních třeťáků) se 10. 12. 2019 zúčastnili celodenní odborné exkurze v Olomouci a okolí na téma "Biochemie a biotechnologie v potravinářských provozech". Studenti byli seznámeni jak s historickým vývojem, tak současnou technologií zpracování mléka a mléčných výrobků, sladu i ovoce, a našla se i chvilka na prohlídku předvánočně nazdobené Olomouce. Vědomosti, které měli studenti BIGY v průběhu exkurze možnost získat, jim pomohou při lepším pochopení biochemických teorií, které patří na střední škole v probírání chemie k tomu nejnáročnějšímu.

Zařazeno v kategoriích:
Chemie
Celý článek...
Nový hlasovací systém ve výuce

Vydáno: 12. prosince 2019 23.00

 | 

Autor: Jan Taraba

3 fotografie

V průběhu tohoto týdne byl v rámci výuky chemie na BIGY poprvé otestován nový hlasovací systém, který umožní nejen prověřování znalostí testovou formou, ale i projektovou výuku a hlasování studentů k probírané tématice. Studenti 4.C si tímto způsobem otestovali své znalosti z oboru Elektrochemie.

Zařazeno v kategoriích:
Chemie
Učitelé
Úspěchy
Celý článek...
13 fotografií

Zájemci z řad přírodovědně zaměřených studentů sext měli možnost v rámci hodin PCV navštívit Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Velmi pěkný areál a špičkové vybavení je běžným standartem pro tuto univerzitu sídlící v Králově Poli na Palackého třídě 1946/1. Tato univerzita sdružuje na jednom místě tři fakulty: Farmaceutickou, Fakultu veterinárního lékařství a Fakultu veterinární hygieny a ekologie.

Zařazeno v kategoriích:
Biologie
Chemie
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno