Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Dějepis – studijní literatura a materiály

Předmětová komise: 
Dějepis

Učebnice

Osmileté gymnázium nižší
TřídaUčebniceAtlas
Prima

Augusta a kol.: Dějiny pravěku
a starověkého orientu, Praha, SPL

Augusta a kol.: Dějiny starověkého

Řecka a Říma, Praha, SPL

Dějepisný atlas pro základní školy

a víceletá gymnázia: Pravěk a starověk

Sekunda

Augusta a kol.: Dějiny středověku

a raného novověku

I., II., III.,  Praha, Práce

Středověk

Novověk I

Tercie

Augusta a kol.: Dějiny novověku

I., II., Praha, Práce
 

Novověk I

Novověk II

Kvarta

Augusta a kol.: Dějiny moderní

doby I., II., Praha, Práce

20. století

 

Osmileté gymnázium vyšší, Čtyřleté gymnázium

V jednotlivých ročnících se podle studijního programu používají učebnice z následující sady:
Čapek a kol.: Dějepis 1 až 4 pro gymnázia a střední školy (nakladatelství SPN). V 1.ročníku se z této sady používá 1.a 2.díl.

Atlas světových dějin I.a II.díl. V 1.ročníku ročníku se užívá 1.díl (modré barvy).

Výuku doplňujeme prací s historickou odbornou literaturou, s časopisy a promítáním diapozitivů.

Zařazeno do kategorií: