ODRY 2019

Vydáno: 24. března 2019 19.57

 | 

Autorka: Ilona Doleželová

19. března 2019 – 22. března 2019
26 fotografií

Ve dnech 19. – 22. března 2019 proběhl 26. ročník Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol v ODRÁCH. Vystupující, níže zmíněni, nadchli hodnotící pětičlennou odbornou porotu a byli jí vybráni do večerního Galaprogramu bloku B, který se uskutečnil ve čtvrtek 21. března v oderském Dělnickém domě. 

strana 1 / 3

Anežka Čalkovská (3. B) - zpěv, ukulele a Aleš Fojtík (SpA) – elektrická kytara – získali Čestné uznání poroty v kategorii hudební,

Klára Čalkovská (2. C) získala za autorskou choreografii výrazového tance Čestné uznání poroty v kategorii taneční 
Cenu diváka za vystoupení Cage of Bones.

Odborná porota ocenila Zlatým pásmem v hudební kategorii Scholu Bigy Brno pod uměleckým vedením Adama Janíka (SpB)
a manžerkou Karolínou Blahovou (SpA)
.

A v rámci čtvrtečního (21. 3.) večerního koncertu školních rockových kapel premiérově a s velikým ohlasem vystoupila skupina
Pla(nk)ton s uměleckou vedoucí Ivanou Bakešovou (KB) - autorka písní a jejich aranží, zpěv a klavír, dále ve složení:
Anežka Čalkovská (3. B) – zpěv, Ondřej Brdečko (SpB) – kytara, Adam Janík (SpB) – altový saxofon, 
Tomáš Javora (CyGy a SOŠPg) – baskytara a Vít Bakeš (CyGy a SOŠPg) – akustická bicí souprava.

 ... a také vystoupilo alternative rock uskupení Gute Nacht ve složení: 

Dominik Němec (4. C) – baskytara, Aleš Fojtík (SpA) – elektrická kytara, Václav Valenta (SpB) – kytara, Adam Janík (SpB) – altsaxofon, 
Daniel Polanský (OkB) – akustická bicí souprava, Anežka (3. B) a Klára (2. C) Čalkovské - vokály a spolu s nimi čtyři vokalisty – studentky z CyGy a SOŠPg Lerchova Brno.

Z nabídky doprovodného programu Přehlídky bylo možné si prohlédnout výstavu "Ještě jsme ve válce" – příběhy 20. století 
a další výstavu "Jan Zajíc", v kostele sv. Bartoloměje prožít slavnostní mši svatou, tak jako večer chval z domova mládeže,
který přenášela TV Noe. Nebo navštívit divadelní představení (nejen pro neslyšící) "Srdce v prachu, oči planoucí" v podání činoherních studentů JAMU.

Jolana Němcová a Ilona Doleželová se po dobu konání Přehlídky zúčastnily také hodnotících seminářů odborné poroty – hudební kategorie, které vedli pedagogové, lektoři a sbormistři Mgr. Ivana Kleinová a Jurij Galatenko.

Děkujeme mnohokrát Spolku přátel Bigy Brno, jehož finanční příspěvek umožnil uhradit cestovné našim účinkujícím studentům a
účastnický poplatek pořádající oderské škole.

A 27. ročník Celostátní přehlídky v Odrách se uskuteční ve dnech 17. – 20. března 2020.

Kabinet hudební výchovy

 

Stejně jako předchozí roky, tak i letos se naše Schola Bigy Brno zúčastnila Celostátní přehlídky církevních škol v Odrách. Vystupovali jsme s písněmi Siyhamba, Sílu dám, Because He Lives (Amen) a Řeka radosti. I přes velké množství účinkujících se nám povedlo opět získat zlaté pásmo. Čestné uznání poroty v kategorii hudební si odnesli Aleš Fojtík s Anežkou Čalkovskou a čestné uznání v kategorii taneční a cenu diváka získala Klára Čalkovská. Poprvé s námi jela i skupina Pla(nk)tón ve složení Ivana Bakešová, Anežka Čalkovská, Ondřej Brdečko, Adam Janík (BiGy Brno) a Vít Bakeš a Tomáš Javora (CyGy Brno). Svým pestrým repertoárem zaujali všechny v sále. Nutno dodat, že všechny písně jsou autorským dílem Ivany Bakešové. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek.

Děkujeme všem, kteří nám umožnili se Přehlídky opět zúčastnit. Také bychom chtěli poděkovat paní profesorce Jolaně Němcové a Iloně Doleželové za doprovod a jejich podporu.

Doufáme, že příští rok se v termínu 17. – 20. 3. 2020 do Oder opět podíváme, protože čas strávený tam, je vždycky super!!!

Anna Keprtová, 2.A

Zařazeno v kategoriích:
Hudební výchova
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno