Kontakt
Předmětová komise

Hudební výchova

Kategorie
 Akce předmětové komise
Předměty
SHV Seminář z hudební výchovyHV Hudební výchovaHUV Estetická výchova - hudebníShvn Seminář z hudební výchovy
Ilustrační foto
Hudební výchova – základní informace

Vydáno: 15. září 2010, 3.27

 | 

Autorka: Lenka Dobrovolná

Vážení přátelé,

právě jste s dostali na stránky oddělení hudební výchovy na Biskupském gymnáziu. Hudební výchova, to jest obor, který je pro náš život velmi důležitý. Jeden by řekl: „Co je to za nesmysl, vždyť to přece nebudu studovat, tak proč mám poslouchat výklad v tak nedůležitém předmětu?“ Na takovou otázku je snadná odpověď: Hudba nás bude všechny provázet po celý život. Uklidní nás a povzbudí, když jsme smutní, naopak když jsme veselí, prohloubí naši radost. Již v době starých Řeků byla hudba nedílnou součástí života. Možná že někoho napadá, proč se máme chovat jako lidé, kteří žili před několika tisíci lety. Musíme si ale uvědomit, že to byla jedna z nejvzdělanějších kultur, která položila základy dnešních věd přírodních, humanitních, ale i kultuře. Ano, i kultuře, která přetrvává dodnes. Proto bychom si měli uvědomit, že zanevřeme-li na hudbu, necháme zakrsnout jednomu křídlu z naší duše. Ochuzujeme se jen sami o své pocity. A tak s úsměvem, zpěvem a bez starostí, vyjdeme z učebny plné hudby a radosti.

Pavel Niedermayer
kvinta B

Vítejte na stránkách předmětu, který byste si měli zamilovat! Konečně předmět, v němž nemusíte počítat příklady, psát diktáty nebo si dělat dlouhé zápisky, kterým stejně nerozumíte. Tady si můžete na chvíli oddechnout od každodenního stresu, známek, testů, zkoušení a takzvaně vypnout. Zaposlouchat se do pěkné hudby nebo si zazpívat nějakou písničku, zahrát si na hudební nástroj, to přece vždycky zlepší náladu! To je přece super, ne? V kterém jiném předmětu tohle můžete? Třeba v chemii? Pochybuji... Odtud se vám bude po zvonění těžko odcházet...

„Hudba je jedním z nejlepších prostředků k probuzení citů.“ (Christoph Willibald Gluck)

„Kde vám pomůžou, když se nedaří nebo jste v depce?
No přece nahoře na BiGy v hudebce!“

Milan Dobeš
kvinta B

Výuka

Žáci se seznamují s poznatky hudební nauky (notace, stupnice, intervaly, akordy, dynamika, tempo, pravidla hlasové hygieny, pěvecké a sborové hlasy, rytmická cvičení, rytmické diktáty, melodické diktáty, hudební nástroje, partitura, taktování atd.). V praxi pak rytmická cvičení, dechová a hlasová cvičení, intonace, zpěv kánonů, lidových, umělých písní, základní kroky společenských tanců, hudebně-pohybové hry. A probírají tzv. dějiny hudby od počátků přes ostatní období až po současnou tvorbu oblasti hudby artificiální a nonartificiální. K tomu je určený poslech CD ukázek a videonahrávek. Píší opakovací testy i z poslechových ukázek. Starší žáci (kvarta, sexta a 2. roč.) si připravují hudební referáty svého oblíbeného žánru či interpreta včetně dostupných ukázek a dle bodového systému bude jejich výkon ohodnocen – týká se to žáků sext a druhých ročníků. Celý přehled požadavků na podobu referátu je uveden v sekci studijních materiálů.

Žáci končící v sextách a ve 2. ročnících předmět HV se podílí svým aktivním pěvecko-instrumentálním vystoupením na závěrečné školní vernisáži ve 2. pol. června v sále B5 (ve spolupráci s oddělením výtvarné výchovy).

Výuka je během roku zpestřena instrumentálními výstupy jak spolužáků tak studentů brněnské konzervatoře a JAMU nebo pak dále pro 1. roč. a kvinty přednáškou o historickém vývoji hudebních nástrojů strunných a dechových.

Dotace hodin

Osmileté gymnázium

  • prima, sekunda, tercie, kvarta: 1 hod. týdně v půlených skupinách.
  • kvinta, sexta: žáci si volí mezi HUV a VYV: 2 hod. týdně.

Čtyřleté gymnázium

Opět žáky v 1. ročníku voleno mezi výchovou hudební a výtvarnou. Dotace je dvouhodinová v 1. a v 2. ročníku.

Nejnovější akce v kategorii Hudební výchova
16. března 2015, 23.00 – 20. března 2015, 22.59
3 fotografie
video

"Usilujte o vše, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, co je láskyplné a chvályhodné." neslo se nad Odrami, místem, které se již po dvacáté druhé stalo lodí, která v těchto jarních dnech odplouvá od břehů času a reality. Celostátní přehlídka církevních škol je korábem umění, který pluje po moři přátelství a radosti. Tato událost není výjimečná jen samotným nápadem umožnit setkání studentů církevních škol z Česka i Slovenska a vzájemně se inspirovat svými talenty, ale je unikátní zejména svoji atmosférou, která se ve vzpomínkách účastníků nese ještě dlouhý čas. Studenti církevních škol jezdí do Oder, aby svými vystoupeními oslavovali. A to nejen své školy a učitele , kteří je vychovávají a vzdělávají, ale zejména Boha.
Letos naši školu  reprezentovala již tradičně Schola Bigy Brno (tento rok pod vedením Petry Jedličkové), která za své vystoupení Když víru máš získala čestné uznání odborné poroty a vystoupila ve slavnostním galaprogramu v závěru přehlídky. Jako další vystoupila v nočním programu C skupina Break Falls (Alžběta Brothánková a Markéta Chmelíková-CMG) se svými originálními autorskými písněmi a dále hudební skupina Adla (Aleš Fojtík, Daniel Polanský, Vojtěch Chalupa-absolvent, Jakub Marek-Proglas). Obě kapely svými vystoupeními doslova roztančily celý sál.
Jsme vděční, že jsme se mohli znovu oderské přehlídky zúčastnit a těšíme se na další ročník.

Zařazeno v kategoriích:
Hudební výchova
Celý článek...
15. prosince 2014, 23.00 – 19. června 2015, 21.59

16. prosince, úterý, od 19:00, Divadlo na Orlí, muzikál
Hugh Wheeler, Stephen Sondheim
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET
Muzikál v podání studentů muzikálového herectví JAMU vypráví příběh ďábelského holiče, který se vrací z vězení do Londýna. Netouží po ničem jiném než po kruté pomstě za nespravedlivé odsouzení. Zákazníci jeho salónu se začnou záhadně ztrácet a masové koláčky jeho společnice najednou chutnají masem, které doteď v Londýně nikdo nejedl...
Hudební nastudování: Dada Klementová
Režie: Hana Mikolášková

Zařazeno v kategoriích:
Hudební výchova
Celý článek...
9 x JAZZ! na podzim 2014

Vydáno: 2. září 2014, 15.14

 | 

Autorka: Ilona Doleželová

31. srpna 2014, 22.00 – 20. září 2014, 21.59

Nabízíme studentům vyššího gymnázia permanentku na cyklus 9 špičkových podzimních jazzových koncertů ve Staré Pekárně za 270Kč. Neobávejte se jazzu, je to krásný a svobodný hudební žánr! Podrobnosti u  I. Doleželové v kabinut HUV.

Zařazeno v kategoriích:
Hudební výchova
Celý článek...
31. srpna 2014, 22.00 – 20. září 2014, 21.59

25. ročník filmového festivalu obsáhne 9 snímků evropské i světové kinematografie. Proběhne opět ve čtyřech představeních (většinou první týden v měsíci), takže si můžete vybrat, který den se vám hodí více. Rozhodnout se musíte mezi pondělím, úterým, středou a čtvrtkem. Všechna představení vašeho cyklu v kině Art se pak konají ve stanovené dny, které máte výrazně vyznačeny na vaší permanentce. Začátky představení v kině Art jsou téměř vždy v 18:00. Permanentka na 9 filmů stojí 450 Kč, je určena studentům vyššího gymnázia a je ji možné zakoupit u I. Doleželové v kabinetu HUV do poloviny září.

Zařazeno v kategoriích:
Hudební výchova
Celý článek...
Titulní obrázek článku
1. září 2014, 22.00 – 13. prosince 2014, 22.59

 

19. října, neděle, od 17:00, Janáčkovo divadlo, opereta 
Oskar Nedbal
POLSKÁ KREV
Hudební veselohra oblíbeného českého skladatele podle Puškinovy povídky Slečna selka. Bankrotující statkář, chytrá a rázná žena, záměna postav, dvě ženy na jednoho.
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Tomáš Pilař

Zařazeno v kategoriích:
Hudební výchova
Celý článek...
Poslechový pořad Jiřího Černého

Vydáno: 16. října 2013, 7.10

 | 

Autorka: Lenka Dobrovolná

Titulní obrázek článku
22. října 2013, 22.00 – 23. října 2013, 21.59

Když se řekne Josef Kainar, dodáváme jedním dechem Vladimír Mišík... Takových kombinací má česká poezie a populární hudba hodně. Některé z nich si poslechneme. Na Leitnerce. V režii Jiřího Černého.
Budou tam: Sx.A, Sx.B, 2.A, 3.A
Bude to: 23. října, 2. až 5. vyučovací hodinu

Zařazeno v kategoriích:
Český jazyk a literatura
Hudební výchova
Celý článek...
Hudební matiné

Vydáno: 25. června 2013, 15.50

 | 

Autorka: Lenka Dobrovolná

Titulní obrázek článku
26. června 2013, 22.00 – 27. června 2013, 21.59

čtvrtek 27. června 2013, Den Bigy, sál B 5, od 10.30 hodin
pořádá kabinet hudební výchovy
účinkují studenti gymnázia a jejich hosté
moderují Sabina Šlachtová (2.C) a Tomáš Šebela (2.B)
ozvučuje Jakub Marek (z Proglasu) a Daniel Polanský (S.B)
dary vyrobily Blanka Hrušková a Jana Kopřivová (Sx.B)

Zařazeno v kategoriích:
Hudební výchova
Celý článek...
Vernisáž výtvarných prací a punto musicale

Vydáno: 2. června 2013, 18.59

 | 

Autorka: Lenka Dobrovolná

Titulní obrázek článku
3. června 2013, 22.00 – 4. června 2013, 21.59

Někteří studenti teprve nedávno s hrůzou zjistili, že ve třetím a čtvrtém ročníku (či v septimě a oktávě) už opravdu nebudou mít ani hudebku, ani výtvarku. Přijďte je povzbudit v jejich smutku!

Výstava jejich výtvarných prací bude slavnostně zahájena v úterý 4. června 2013 ve 14 hodin v sále B5.

Zařazeno v kategoriích:
Hudební výchova
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna BrnoLingua Centrum - partnerské logoCambridge P.A.R.K. - partnerské logo