Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Hudební výchova – studijní literatura a materiály

Předmětová komise: 
Hudební výchova

Učebnice pro nižší gymnázium (primy – kvarty)

 • Hudební výchova pro 6. ročník základní školy, autoři: A. Charalambidis, L. Hurník, Zb. Císař, J. Pilka a D. Matoška, SPN 1998
 • Hudební výchova pro 7. ročník základní školy, autoři: A. Charalambidis, Zb. Císař, J. Pilka a D. Matoška, SPN 1998
 • Hudební výchova pro 8. ročník základní školy, autoři: A. Charalambidis, J. Pilka a D. Matoška, SPN 1998
 • Hudební výchova pro 9. ročník základní školy, autoři: A. Charalambidis, J. Pilka a Zb. Císař, SPN 1998

Pro vyšší gymnázium (kvinty – sexty a 1. – 2. ročníky)

 • Hudební výchova pro gymnázia 1, autoři: A. Charalambidis, Zb. Císař a L. Hurník, SPN Praha 2003
 • Hudební výchova pro gymnázia 2, autoři: A. Charalambidis, Zb. Císař, L. Hurník a D. Radosa, SPN Praha 2003

Požadavky na referát pro 2. ročníky a sexty

 1. Splnění termínu referátu – 10 bodů
 2. Zdůvodnění tématu referátu – 10 bodů
 3. Obsah – celkem 20 bodů. Z toho:
  • splnění délky referátu: 15 – 20 minut mluveného slova + ukázky, nejméně jedna vyučovací hodina – 5 bodů
  • dodržení tématu – 5 bodů
  • logická posloupnost jednotlivých bodů referátů (úvod, postup od obecnějšího ke konkrétnímu apod., závěr) – 5 bodů
  • srozumitelnost výkladu – 5 bodů
 4. Kultivované vyjadřování a řečnická úroveň výstupu (referát nesmí být předčítán, nýbrž přednášen, samozřejmě za pomoci vlastních poznámek) – 10 bodů
 5. Odevzdání písemného konceptu (min. A4) – 10 bodů
 6. Vhodně vybrané zvukové či obrazové ukázky – 10 bodů
 7. Zapojení spolužáků (otázky, diskuse,...) – 5 bodů
 8. Praktická dovednost spjatá s tématem referátu (naučení písně, tance, instruktáž hry na hudební nástroj, management přípravy hudební akce, zpěv z partitury apod.) – 5 bodů
 9. Doplňující materiály (obrazová dokumentace, relikvie, podpis, plakát,...) – 5 bodů
 10. Uvedení použité literatury (včetně elektronické) a její kritické zhodnocení – 5 bodů
 11. Názornost výkladu (použití tabule, výtah pro spolužáky) – 5 bodů
 12. Reflexe celého výstupu (spokojenost, tréma, mrzutost, výhrady k sobě i spolužákům) – 5 bodů

Požadavky na referát pro kvarty

 1. Splnění termínu referátu – 20 bodů
  • Pozor. Pokud se bude referát již podruhé přesouvat bez předchozí omluvy, strhává se dalších 10 bodů
 2. Zdůvodnění tématu referátu – 10 bodů
 3. Obsah – celkem 15 bodů. Z toho:
  • splnění délky referátu – 5–10 minut mluveného slova + ukázky, dohromady nejméně 15 minut, maximálně jedna vyučovací hodina – 5 bodů
  • dodržení tématu – 5 bodů
  • logická posloupnost jednotlivých bodů referátů (úvod, postup od obecnějšího ke konkrétnímu apod., závěr) – 5 bodů
 4. Kultivované vyjadřování a řečnická úroveň výstupu (referát nesmí být předčítán, nýbrž přednášen, samozřejmě za pomoci vlastních poznámek) – 10 bodů
 5. Odevzdání písemného konceptu (max. A4) – 10 bodů
 6. Předem vybrané zvukové ukázky s komentářem jejich výběru; těmito ukázkami bude referát průběžně prokládán – 10 bodů
 7. Názornost výkladu (použití tabule nebo výtah pro spolužáky – osnova referátu, tzn. název, data, členové, písně, alba, ocenění, zajímavosti, popř. odkaz na internetové stránky) – 10 bodů
 8. Doplňující materiály (obrazová dokumentace, relikvie, podpis, plakát, program představení nebo koncertu,...) – 5 bodů
 9. Zapojení spolužáků (otázky, diskuse,...) – 5 bodů
 10. Reflexe celého výstupu (spokojenost, tréma, mrzutost, zhodnocení sama sebe + hodnocení od spolužáků) – 5 bodů

Bonus – jednička navíc: praktická dovednost spjatá s tématem referátu (naučení písně, tance – pokud si vypůjčíš spolužáka, pak i on dostane jedničku – instruktáž hry na hudební nástroj)

Známkování podle dosažených bodů

100 – 80    výborně

79 – 60      chvalitebně

59 – 50      dobře

50 – 0        neprospěl, referát je nutné přednést znovu v náhradním termínu