Informatika a výpočetní technika

Kategorie
 Akce předmětové komise
Předměty
INF Informatika a výpočetní technikaSein Seminář z informatikySEI Seminář z informatiky
Ilustrační foto
Informatika – základní informace

Vydáno: 1. října 2010 15.20

 | 

Autorka: Alena Pavlačková

Vítejte na stránkách informatiky a výpočetní techniky!

Informatika se dnes stává nedílnou součástí téměř všech profesí. Proto se snažíme, aby si studenti práci s počítači oblíbili. Máme neskromné přání, aby se "pécéčko" stalo pro studenty nejen nezbytným pracovním nástrojem, ale aby jim přinášelo radost a zábavu také ve volném čase. 

Studenti všech typů studia získají na gymnáziu znalosti o hardwarové stavbě PC, operačním systému MS Windows, základních kancelářských aplikacích (textovém editoru, tabulkovém kalkulátoru, prezentačním programu, databázovém systému), antivirové ochraně, komprimaci dat, počítačových sítích, internetu, naučí se pracovat s grafickou, zvukovou a video informací.

Studenti, kteří si informatiku zvolí jako svůj maturitní předmět, získají základy algoritmizace a programování v jazyce C. budou umět vytvářet webové stránky statické i dynamické v PHP a MySQL a získají hlubší přehled o jednotlivých oblastech informatiky.

Dotace hodin

Osmileté gymnázium
ročník prima sek. tercie kvarta kvinta sxt spt okt
hodiny 1 1 1 1 2 1 0 1
ročník 1. 2. 3. 4.
Čtyřleté gymnázium humanitní, všeobecné i přírodovědné
hodiny 1 2 1  

 

Poznámky:

  • Studenti, kteří se rozhodnou z IVT maturovat, navštěvují poslední dva roky studia každý týden dvouhodinový maturitní seminář.
  • Všichni studenti školy mohou ve svém volném čase chodit do kroužků programování (jazyky C++, Pascal) a do kroužků tvorby webových stránek (HTML, PHP, MySQL).
Nejnovější články v kategorii Informatika a výpočetní technika
Tercie B – škola v přírodě

Vydáno: 21. dubna 2014 22.00

 | 

Autorka: Andrea Buchtová

5 fotografií

Škola v přírodě tercie B
Letošní školu v přírodě jsme se rozhodli zorganizovat si sami. Po krátké diskusi jsme vybrali Jeníkov u Hlinska. Termín byl daný – druhý týden v dubnu.
Jídlo i program jsme zajistili vlastními silami. Každé dopoledne jsme se věnovali paním profesorkám a učili se s nimi. Naší venkovní zábavou byl hlavně kolotoč a vlajkovaná v blízkém lesíku. Ani za deště jsme se nenudili – turnaje ve stolním fotbálku, ping-pong  i třeba židličkový tanec nás dostatečně zabavily. Dva večery nám zpestřila svými zápasy HC Kometa. Fandili skoro všichni.
Toto všechno bychom nezvládli bez velké pomoci prof. Bílkové, prof. Buchtové a Kačky s Andy z 2.A. 
Podívejte se sami, jak se nám tam dařilo…

Zařazeno v kategoriích:
Úvahy, bilance, vzpomínky
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...
Informatika – volitelné předměty

Vydáno: 27. února 2014 23.00

 | 

Autorka: Alena Pavlačková

Titulní obrázek článku

Ve školním roce 2014/2015 budou v rámci předmětu Informatika a výpočetní technika otevřeny dva volitelné předměty:
Informatika – jednoletý kurs určený pro studenty budoucích septim a 3. ročníků, kteří si chtějí prohloubit a rozšířit znalosti z informatiky. Smyslem  je účelně vyplnit roční mezeru ve výuce informatiky ve 3. ročnících a v septimách.  Ti, kdo si předmět zvolí, se nijak nezavazují k maturitě z informatiky.
Seminář z informatiky – dvouletý kurs pro studenty budoucích septim a 3. ročníků, kteří vážně uvažují o maturitě z informatiky. Náplň semináře je volena tak, aby studenty připravila na maturitní zkoušku a také na jejich budoucí studium na vysokých školách technického, přírodovědného nebo ekonomického zaměření. Seminář je ale vhodný i pro budoucí studenty ostatních vysokých škol, kteří získané znalosti zcela jistě využijí ve svém dalším studijním i pracovním životě.

Zařazeno v kategoriích:
Informatika a výpočetní technika
Volitelné předměty a kroužky
Celý článek...
Holky pro počítač a počítač pro holky

Vydáno: 3. října 2013 22.00

 | 

Autorka: Alena Pavlačková

Titulní obrázek článku

Dvě studentky našeho gymnázia, Zuzana Zemanová (SXB) a Eva Navrátilová (4B), získaly první a druhé místo v malé literární soutěži na téma "Holky pro počítač a počítač pro holky" konané při Letní počítačové škole pro středoškolačky na FIT VUT v Brně. Předseda poroty, Prof. Dr. Jiří Pavelka, CSc. z FSS MU, odborník na žurnalistiku a mediální studia konstatoval, že zvláště práce Zuzany Zemanové přesáhla úroveň všech ostatních prací. Svěží text bude navržen jako propagační nástroj jak pro příští ročníky Letních škol, tak pro poutač pro středoškoláky, kteří budou hledat svou vysokou školu. Práce Evy Navrátilové upoutala nevšedním dramatickým pojetím při autorském čtení a tím se zařadila jako druhá ze tří vybraných prací. Gratulujeme!!!

Zařazeno v kategoriích:
Informatika a výpočetní technika
Úspěchy
Žáci
Celý článek...
Dovednostní on-line soutěž na Internetu

Vydáno: 23. dubna 2013 20.36

 | 

Autorka: Alena Pavlačková

9. května 2013

Vážení příznivci informatiky,

rádi bychom Vás informovali o on-line soutěži, kterou přichystala Technická Univerzita v Ostravě pro studenty středních škol. Soutěž je založena na vyhledávání a zpracování informací z Internetu. Hlavní cenou je tablet. Bližší informace naleznete v přiloženém plakátku.

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...
Informatika – akce (exkurze, projekty...)

Vydáno: 5. března 2013 20.09

 | 

Autorka: Alena Pavlačková

2 fotografie


1. března 2013 navštívila třída 2. B  muzeum výpočetní techniky, které bylo otevřeno u příležitosti 10. výročí vzniku Fakulty informačvích technologií (FIT) Vysokého učení technického v kampusu na ulici Božetěchova.

Muzeum je  určeno převážně pro výukové a reprezentační účely, pro veřejnost jsou sbírky přístupné jen ve vybrané dny.
V muzeu se nyní nachází téměř padesát různých (převážně osobních) počítačů, doplňuje je asi třicítka dobových periferních zařízení. Kromě toho expozice zahrnují dalších asi 60 drobných exponátů. Pokud nepočítáme torzo hodinového stroje, pocházející z hodinové věže kartuziánského kláštera, v němž fakulta sídlí, nejstarším exponátem je mechanický kalkulátor z 50. let, nejnovějším pak počítač, vyrobený v roce 1991 v tehdejší ČSFR. Sbírka osobních počítačů se zaměřuje především na stroje, vyráběné v Československu, či dovážené do Československa. Expozice ukazuje, jakým vývojem technologickým, ergonomickým i designovým počítače u nás před revolucí prošly.
Výstava také ukazuje vývoj paměťových médií od pamětí prvních počítačů, které u nás vznikaly koncem 50. let, až prakticky do současnosti. Mapuje technologie operačních pamětí počítačů i vnějších pamětí, jako byly papírové i magnetické pásky, štítky i disky.
Po prohlídce výstavy nás pan proděkan fakulty provedl po areálu FIT, měli jsme možnost nahlédnout do přednáškových sálů, studoven, knihoven a také do míst, kam se běžní studenti nedostanou, např. do zasedacího sálu vedení fakulty.
Pro studenty byla návštěva FIT zpestřením výuky informatiky a snad u některých přispěje ke snadnější volbě jejich budoucího povolání.
 

Zařazeno v kategoriích:
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...
Počítačová znalostní soutěž

Vydáno: 10. prosince 2012 18.18

 | 

Autorka: Alena Pavlačková

12. prosince 2012 – 14. prosince 2012

Zveme studenty  naší školy do 4. ročníku české znalostní soutěže zaměřené na IT, internet a sociální sítě s názvem „BenQ Školní Ajťák“. Cílem soutěže je prohloubit znalosti studentů v oblasti vypočetní techniky.

Soutěž proběhne formou online testu na portálu www.grunex.com. Studenti budou odpovídat na 35 otázek z oboru IT, počítačů, softwaru, hardwaru, socialních sítí a moderních technologií. Otázky jsou rozděleny do dvou kategorií. Snazší otázky odpovídají obecným středoškolským znalostem. Těžší otázky důkladně prověří IT znalosti studentů, aby do celkového finále postoupili skutečně ti nejlepší. Cílem soutěže je, aby si studenti z České republiky porovnali své znalosti a pro nejlepší jsou připraveny hodnotné ceny, jako All-In-One dotykový počítač, LCD monitor, domáci routery, SSD disk atd.

Zařazeno v kategoriích:
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...
Animace sexty B

Vydáno: 23. května 2012 22.00

 | 

Autor: Vojtěch Maša

V druhém pololetí letošního školního roku jsme se v hodinách informatiky se sextou B mimo jiné zabývali tvorbou jednoduchých animací. Studenti si animaci políčko po políčku nakreslili a převedli do digitálního formátu. Výsledek posuďte sami.

Zařazeno v kategoriích:
Informatika a výpočetní technika
Tvorba
Žáci
Celý článek...
Animace sexty A

Vydáno: 23. května 2012 22.00

 | 

Autor: Vojtěch Maša

Také sexta A vytvořila v rámci hodin informatiky a domácí práce pěkné animace. Jak je patrné z prezentovaných "velmi krátkých filmů", téma bylo zadáno volně.

Zařazeno v kategoriích:
Informatika a výpočetní technika
Tvorba
Žáci
Celý článek...
3D modely obličejů

Vydáno: 21. dubna 2012 19.01

 | 

Autor: Vojtěch Maša

Titulní obrázek článku
16. dubna 2012 – 20. dubna 2012

V týdnu od 16. do 20. 4. 2012 probíhá v rámci spolupráce mezi Katedrou počítačové grafiky a designu Fakulty informatiky a Ústavem antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity snímání 3D modelů obličejů.

Místo konání:
Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Katedra počítačové grafiky a designu, Botanická 554/68a, 602 00 Brno

Zařazeno v kategoriích:
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...
Otevřete oči hrou!

Vydáno: 2. dubna 2012 15.48

 | 

Autor: Vojtěch Maša

14. února 2012 – 2. prosince 2012
2 fotografie

Vývojářská soutěž Otevřete oči hrou!

Soutěžte o 50 000 Kč a další ceny v hodnotě více než 100 000 Kč!

Vytvořte hru s tématikou ekologie, humanitární a rozvojové problematiky, lidských práv, sociálních problémů, partnerských vztahů nebo života s mentálním či fyzickým postižením! Více k tématům či pravidlům.

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno