Informatika a výpočetní technika

Kategorie
 Akce předmětové komise
Předměty
INF Informatika a výpočetní technikaSein Seminář z informatikySEI Seminář z informatiky
Ilustrační foto
Informatika – základní informace

Vydáno: 1. října 2010 15.20

 | 

Autorka: Alena Pavlačková

Vítejte na stránkách informatiky a výpočetní techniky!

Informatika se dnes stává nedílnou součástí téměř všech profesí. Proto se snažíme, aby si studenti práci s počítači oblíbili. Máme neskromné přání, aby se "pécéčko" stalo pro studenty nejen nezbytným pracovním nástrojem, ale aby jim přinášelo radost a zábavu také ve volném čase. 

Studenti všech typů studia získají na gymnáziu znalosti o hardwarové stavbě PC, operačním systému MS Windows, základních kancelářských aplikacích (textovém editoru, tabulkovém kalkulátoru, prezentačním programu, databázovém systému), antivirové ochraně, komprimaci dat, počítačových sítích, internetu, naučí se pracovat s grafickou, zvukovou a video informací.

Studenti, kteří si informatiku zvolí jako svůj maturitní předmět, získají základy algoritmizace a programování v jazyce C. budou umět vytvářet webové stránky statické i dynamické v PHP a MySQL a získají hlubší přehled o jednotlivých oblastech informatiky.

Dotace hodin

Osmileté gymnázium
ročník prima sek. tercie kvarta kvinta sxt spt okt
hodiny 1 1 1 1 2 1 0 1
ročník 1. 2. 3. 4.
Čtyřleté gymnázium humanitní, všeobecné i přírodovědné
hodiny 1 2 1  

 

Poznámky:

  • Studenti, kteří se rozhodnou z IVT maturovat, navštěvují poslední dva roky studia každý týden dvouhodinový maturitní seminář.
  • Všichni studenti školy mohou ve svém volném čase chodit do kroužků programování (jazyky C++, Pascal) a do kroužků tvorby webových stránek (HTML, PHP, MySQL).
Nejnovější články v kategorii Informatika a výpočetní technika
Fotografická zadání pro nerozhodné známky

Vydáno: 10. března 2012 14.13

 | 

Autor: Vojtěch Maša

31. ledna 2012
13 fotografií

Na konci prvního pololetí dostali někteří studenti a studentky zvláštní úkoly. Jejich vypracování rozhodlo o výsledné známce z informatiky. K prezentovaným výsledkům jsme se dostali po pečlivých konzultacích na mnoha úrovních. Každému bylo zadáno téma a technika, které odpovídaly individuální profilaci a osobnostním charakteristikám daného studenta / studentky, s přihlédnutím k aktuálním tendencím v současné informatice i umění. Vzhledem k tomu, že hlavní téma prvního pololetí byla digitální fotografie, omezili frekventanti své projevy na toto médium až na jedinou výjimku, která potvrzuje pravidlo.

Zařazeno v kategoriích:
Informatika a výpočetní technika
Tvorba
Žáci
Celý článek...
Věda je FAJN!!

Vydáno: 24. února 2012 21.36

 | 

Autorka: Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku
13. března 2012 – 22. března 2012

Děcka, věda je fajn!
JCMM (Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu) připravilo sérii diskuzí s lidmi, kteří se pro vás mohou stát inspirací i zdrojem zkušeností, jaký jinde nenajdete.
Všichni tito lidé pracují v oblasti biologie, chemie, IT, fyziky nebo techniky, všichni jsou úspěšní v praxi a jejich práce je baví. Mnozí z nich už se studenty dlouhodobě pracují jako vedoucí stáží nebo školitelé SOČ a nyní se jich budete moci zeptat na cokoli a oni vám povědí všechno tak, jak to sami vidí.

Zařazeno v kategoriích:
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...
Korespondenční seminář z informatiky

Vydáno: 23. prosince 2011 13.02

 | 

Autor: Vojtěch Maša

1. září 2010 – 1. června 2012
2 fotografie

KSI, neboli Korespondenční Seminář z Informatiky, je celoroční soutěž pro středoškoláky z České i Slovenské republiky organizovaná studenty Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Cílem semináře je seznámit řešitele se zajímavými oblastmi informatiky a procvičit programátorské a matematické myšlení.

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...
Soutěž „Story Factory“

Vydáno: 5. listopadu 2011 8.21

 | 

Autor: Vojtěch Maša

5. listopadu 2011 – 15. ledna 2012
2 fotografie

Matematicko-fyzikální fakulta UK ve spolupráci s neziskovou organizací Generation Europe a se Studii nových médií FF UK vyhlašují soutěž o nejlepší krátká videa vytvořená v programu Story Factory.

Story Factory je nástroj na vytváření krátkých animovaných scének, jehož nekomerční využití je zcela bezplatné. K dispozici máte celé virtuální městečko a několik typů postav, které můžete do města dosadit a rozpohybovat je. Kromě umělých lidí je tu také tajemný Emocuc, ušaté stvoření, které může být hodné i zlé, chytré i přitroublé – to už bude záležet jen na vás.

Zařazeno v kategoriích:
Soutěže
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...
Týden vědy a techniky

Vydáno: 30. října 2011 19.57

 | 

Autor: Vojtěch Maša

Titulní obrázek článku
1. listopadu 2011 – 11. listopadu 2011

Týden vědy a techniky je největší vědecký festival v ČR. 11. ročník představí vědu v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Olomouci, Hradci Králové a na mnoha dalších místech.

Program Týdne vědy a techniky 2011 nabízí přednášky, vědecké kavárny, výstavy, prezentace, panelové diskuse, semináře, workshopy, promítání dokumentárních filmů, vědecké experimenty, technické vynálezy, soutěže a kvízy, exkurze a dny otevřených dveří ústavů Akademie věd ČR.

Zařazeno v kategoriích:
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...
Informatika - volitelné předměty

Vydáno: 1. března 2011 23.00

 | 

Autorka: Alena Pavlačková

Ve školním roce 2014/2015 budou v rámci předmětu Informatika a výpočetní technika otevřeny dva volitelné předměty :

Informatika – jednoletý kurs určený pro studenty budoucích septim a 3. ročníků, kteří si chtějí prohloubit a rozšířit znalosti z informatiky. Smyslem  je účelně vyplnit roční mezeru ve výuce informatiky ve 3. ročnících a v septimách. Předmět je vhodný pro všechny budoucí vysokoškoláky, protože počítače nás budou stále provázet v dalším studijním i profesním životě. Ti, kdo si předmět zvolí, se nijak nezavazují k maturitě z informatiky. Mohou ale ve 4. ročníku nebo v oktávě navázat na přípravu k maturitě v maturitním semináři, pokud tam bude dostatečná kapacita volných míst.

Zařazeno v kategoriích:
Informatika a výpočetní technika
Volitelné předměty a kroužky
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno