Vítejte na stránkách Biskupského gymnázia Brno

Matematika – studijní literatura a materiály

Předmětová komise: 
Matematika

Povinná literatura

Řada pro gymnázia vydané nakladatelstvím Prometheus.

1. ročník / kvinta

 • I. BUŠEK, E.CALDA: Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky, 3. upravené vydání
 • J.CHARVÁT, J.ZHOUF, L. BOČEK: Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice, 3.přepracované vydání
 • E.POMYKALOVÁ: Matematika pro gymnázia – Planimetrie, 4. upravené vydání
 • F.JANEČEK: Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, dotisk 4.vydání

2.ročník / sexta

 • O.ODVÁRKO: Matematika pro gymnázia – Funkce, dotisk 3.upraveného vydání
 • O.ODVÁRKO: Matematika pro gymnázia – Goniometrie, 3. upravené vydání
 • E.POMYKALOVÁ: Matematika pro gymnázia – Stereometrie, 3. upravené vydání

3.ročník / septima

 • E.CALDA: Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla, 3. vydání
 • M.KOČANDRLE, L. BOČEK: Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie, 2. upravené vydání
 • E.CALDA, V.DUPAČ: Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, 4. upravené vydání

4.ročník / oktáva

 • O.ODVÁRKO: Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady, 2. upravené vydání
 • D. HRUBÝ, J. KUBÁT: Matematika pro gymnázia – Diferenciální a integrální počet, 2. upravené vydání

Doporučená literatura

 • O.ODVÁRKO: Sbírka úloh pro gymnázia – Funkce, 1. vydání
 • O.ODVÁRKO: Sbírka úloh pro gymnázia – Goniometrie, 1. vydání
 • O.ODVÁRKO: Sbírka úloh pro gymnázia – Posloupnosti a řady, 1. vydání
 • I. BUŠEK: Sbírka úloh pro gymnázia – Analytická geometrie, 1. vydání

Doplňující literatura (příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ)

 • J. KUBÁT, D. HRUBÝ, J.PILGR: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy – Maturitní minimum, 1. vydání
 • J. PETÁKOVÁ: Matematika – příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ, 1. vydání
 • J. KUBÁT: Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ, 1. vydání
 • J. POLÁK: Přehled středoškolské matematiky, 7. vydání
 • J. POLÁK: Středoškolská matematika v úlohách I, 1. vydání
 • J. POLÁK: Středoškolská matematika v úlohách II, 1. vydání