Náboženství – základní informace

Vydáno: 4. října 2010 14.21

 | 

Autor: Pavel Konzbul

"Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli." (G.K.Chesterton)

Milý návštěvníku, vítej na stránce náboženské výchovy!

Tento předmět seznamuje studenty především se základními hodnotami křesťanství, tak jak je zná evropská tradice a také s dalšími světovými náboženstvími, jejich rozdílnostmi a společným fenoménem religiozity. Studenti se mají učit nejen o náboženství, ale také o tom, co může křesťanství nabídnout jejich životu, v čem je může obohatit. Předmět náboženské výchovy otevírá cestu k sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí, souvisí s osobnostní výchovou, přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot. Výuka je obohacena řadou besed a přednášek s odborníky a její součástí je i projektový týden. Ve vyšších ročnících si studenti mohou volit semináře religionistiky nebo křesťanské eschatologie. Výuka náboženství je povinná.

Jak to vidí studenti:

"Pokud se necháme pokřtít, přečteme si Bibli, budeme chodit do kostela, slavit Velikonoce a 

dodržovat další tradice, ještě to neznamená, že jsme věřící. Pro mě slovo víra znamená především důvěra, že je i duchovní důvod, proč tady jsme. ... " (Tereza Madarászová, 2.C)

Výuka náboženské výchovy probíhá převážně v odborné učebně vybavené audiovizuální technikou a částečně v terénu (exkurze, návštěvy kostelů, synagogy, mešity aj.). Předmět je realizován v časové dotaci 1-2 vyučovací hodiny.

O  čem se studenti učí v jednotlivých ročnících:

 • Prima – seznámení se základy křesťanství
 • Sekunda – Biblické poselství knih Nového zákona
 • Tercie – Biblické poselství knih Starého zákona
 • Kvarta – Základy křesťanské etiky
 • Kvinta – Religionistika I. (světová náboženství)
 • Sexta – Religionistika II. (světová náboženství)
 • Septima – Křesťanská spiritualita (svátosti, modlitba, řeholní život, křesťanské umění)
 • Oktáva – Křesťan a společnost
 • 1. ročník – Křesťanská etika a biblistika
 • 2. ročník – Religionistika  (světová náboženství)
 • 3. ročník – Křesťanská spiritualita
 • 4. ročník – Křesťan a společnost

Studenti 2. ročníků a sext se mohou zůčastnit v rámci tzv. Projektového týdne také projektové výuky náboženství. Informace pak zpracují jako multimediální prezentaci a přednesou před svými  spolužáky.

Nejnovější akce v kategorii Náboženství
30 let svobody na Bigy

Vydáno: 7. listopadu 2019 9.27

 | 

Autor: Filip Kirchner

4. listopadu 2019 – 18. listopadu 2019

30 let svobody na Bigy

K 30. výročí Sametové revoluce chystáme na Bigy řadu akcí:

 • 4. 11. 14.00 – 16.00, aula. Rok 1989 očima pamětníků (projekce studentských dokumentů + panelová diskuse)
 • 11. 11. 10.00 – 11.30. aula. Moc bezmocných (debata: Hana Strašáková, Zdeněk Papoušek) – sexty, druhé ročníky
 • 11. – 13. 11. Kolik stojí čest: Fiktivní životní příběh československého občana 50. až 80. letech (interaktivní hra pro nižší gymnázium)
 • 12. 11. Putin lyžuje (divadelní představení + beseda) – kvinty, sexty
 • 13. 11. 8.00 – 13.00, B5. Simulace na BiGy vol.2 (historická simulace jednání RB OSN r. 1968) – vyšší gymnázium – výběr
 • 15. 11. 10.00 – 11.00, aula. Rok 1989 (David Svoboda – ÚSTR, přednáška) - vyšší gymnázium
 • 15. 11. 11. 15  – 13.00, B5. Progres – pokrok (koncert)
 • 18. 11. 9.00 – 10.00, aula. 30 let svobody (debata – host Marek Orko Vácha) – první, druhé ročníky, kvinty, sexty
 • Rozhovory s pamětníky, debaty o demokracii a svobodě, o minulosti, současnosti a budoucnosti české společnosti žádejte průběžně po svých vyučujících v jakýchkoliv hodinách – celá škola
Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Základy společenských věd
Celý článek...
Vodácký kurz septimy A a B

Vydáno: 4. července 2019 9.17

 | 

Autor: Jiří Janalík

27. května 2019 – 31. května 2019
24 fotografií

Pravda, je to už měsíc, co jsme se vratili z Vltavy, ale zážitky byly hluboké, takže stojí za to se podělit i s takovým zpožděním. 

Septimy letos zahajovaly vodáckou sezónu Bigy a byl to skutečně nevšední podnik. Kromě studentů septim se na vedení kurzu podíleli profesoři Jakub Zatloukal, Martina Punčochářová a Tomáš (Grizly) Vaňek. K nim se připojil i jako noční dozor spirituál Jiří Janalík. Zdravotní péče se ujala čerstvá absolventka Lékářské faktulty v Brně Dominika Matysková (též absolventka Bigy, ale když maturovala, tak se ještě jmenovala Coufalová). Kromě těchto lidí jsme dostali ještě dva zkušené vodáky jako profesionální instuktory. Dalo by se říci, že když máte takové složení vedoucích (včetně lékařky a kněze), tak jste připraveni na všechny eventuality, které mohou na vodě nastat. Ovšem nebylo tomu tak. Rozhodujícím a neovlivnitelným faktorem se nakonec stalo počasí, které bylo – mírně řečeno – nevšední...

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Prima A na škole v přírodě

Vydáno: 3. června 2019 19.33

 | 

Autor: Pavel Vaněk

3. června 2019
20 fotografií

ŠVP prima A v Branné 2019

Poslední týden května 2019 jsme se vypravili na naši Školu v přírodě, která byla letos v jesenické vesnici jménem Branná. Ubytovaní jsme byli na faře. Takřka celý pobyt si organizovaly 4 týmy složené z žáků Primy A, a každá měla na starosti jeden den skládající se z odpoledního a večerního programu a dopoledního výletu.

Zařazeno v kategoriích:
Tělesná výchova
Náboženství
Základy společenských věd
Celý článek...
Suit up

Vydáno: 28. listopadu 2018 12.14

 | 

Autor: Pavel Vaněk

28. listopadu 2018
2 fotografie

Ani prima A se nezapomněla zapojit do dne suit up ve čtvrtek 22. listopadu a řádně reprezentovala školu.

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Titulní obrázek článku
16. června 2016 – 17. června 2016

Diecézní charita Brno, s pověřením Charity ČR, vyhlásila sbírku na pomoc uprchlíkům v Řecku.  Ačkoliv je téma migrace velmi ožehavé a rozdělující, lidé v nouzi a na útěku, zejména rodiny s dětmi, naši pomoc skutečně potřebují. Díky uzavření státních hranic na tzv. balkánské trase, zůstává více jak 100 tisíc lidí v provizorních podmínkách sběrných táborů v Řecku. Všechny materiální dary budou použity na okamžitou pomoc v partnerských organizacích: Charita ŘeckoMetropolitní socialní klinice Helliniko v Aténách. Jedno sběrné místo jsme se rozhodli zorganizovat i na Bigy: 16. 6. – 17. 6. o velké přestávce ve 2. podlaží. 

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Základy společenských věd
Celý článek...
Celostátní soutěž Bible a my

Vydáno: 21. března 2016 8.53

 | 

Autor: Bronislav Berník

16. března 2016
29 fotografií

Ve středu 16.03.2016 proběhla prostorách Biskupského gymnázia celostátní soutěž Bible a my. Naší školu reprezentoval ve 4. kategorii student Jakub Slavík z 3.B, který obsadil 3. místo. Gratulujeme.

23. ročník soutěže Bible a my ve školním roce 2015/2016 vyhlašuje Základní škola M. Kudeříkové Strážnice. Cílem soutěže je umožnit všem žákům a studentům na základních a středních školách v naší zemi setkávat se touto formou s Biblí. Smyslem soutěže je zprostředkovat žákům a studentům bohatství, které tato nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha na světě představuje, její hodnoty literární, kulturní, mravní i duchovní, a tímto způsobem upozornit na její aktuálnost i v dnešní době. Soutěž je dobrovolná a otevřená křesťanům různých vyznání, lidem jiných vyznání i bez vyznání. Na její přípravě se podílí odborníci na Bibli z České biblické společnosti i Českého katolického biblického díla.

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Nikodémova noc 28. - 29. března

Vydáno: 18. března 2014 14.51

 | 

Autor: Pavel Kubíček

Titulní obrázek článku
28. března 2014 – 29. března 2014

Rádi bychom pozvali studenty septim, oktáv, třetích a čtvrtých ročníků na Nikodémovu noc, která se uskuteční na naší škole v noci z 28. na 29. března. Bližší informace naleznete na přiloženém plakátku. Prosíme zájemce o tuto akci, aby se přihlásili u paní profesorky Jany Filípkové. Za předmětovou komisi Náboženství sepsal a zve Pavel Kubíček.

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Exkurze do Osvětimi: 7. – 10. 10. 2013

Vydáno: 3. června 2013 15.19

 | 

Autor: Filip Kirchner

7. října 2013 – 10. října 2013
2 fotografie

V rámci projektového týdne v příštím školním roce (2013/14) chystají předmětové komise ZSV a náboženství pro studenty sextdruhých ročníků poznávací zájezd do Polska. Hlavním bodem programu bude prohlídka koncetračního tábora v Osvětimi. V dalších dnech navštívíme řadu zajímavých polských míst jako Krakov, Wadowice a solné doly ve Veličce. V průběhu celého pobytu budou studenti sbírat informace a materiály a pořizovat fotodokumentaci. Z těchto zdrojů pak vytvoří prezentaci, se kterou při závěrečném zhodnocení projektového týdne vystoupíi před svými spolužáky v aule školy.

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Základy společenských věd
Celý článek...
Putovní výstava fotografií

Vydáno: 20. ledna 2013 13.08

 | 

Autor: Pavel Konzbul

Titulní obrázek článku
20. ledna 2013 – 31. ledna 2013

Putovní výstava fotografií z letního celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou dorazila i na naší školu. Výstava tvořená snímky účastníků setkání putuje po církevních školách a u nás je ke shlédnutí na nástěnkách na schodišti a ve druhém patře. Výstava se zdrží pouhých čtrnáct dní. 

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno