Náboženství – základní informace

Vydáno: 4. října 2010 14.21

 | 

Autor: Pavel Konzbul

"Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli." (G.K.Chesterton)

Milý návštěvníku, vítej na stránce náboženské výchovy!

Tento předmět seznamuje studenty především se základními hodnotami křesťanství, tak jak je zná evropská tradice a také s dalšími světovými náboženstvími, jejich rozdílnostmi a společným fenoménem religiozity. Studenti se mají učit nejen o náboženství, ale také o tom, co může křesťanství nabídnout jejich životu, v čem je může obohatit. Předmět náboženské výchovy otevírá cestu k sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí, souvisí s osobnostní výchovou, přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot. Výuka je obohacena řadou besed a přednášek s odborníky a její součástí je i projektový týden. Ve vyšších ročnících si studenti mohou volit semináře religionistiky nebo křesťanské eschatologie. Výuka náboženství je povinná.

Jak to vidí studenti:

"Pokud se necháme pokřtít, přečteme si Bibli, budeme chodit do kostela, slavit Velikonoce a 

dodržovat další tradice, ještě to neznamená, že jsme věřící. Pro mě slovo víra znamená především důvěra, že je i duchovní důvod, proč tady jsme. ... " (Tereza Madarászová, 2.C)

Výuka náboženské výchovy probíhá převážně v odborné učebně vybavené audiovizuální technikou a částečně v terénu (exkurze, návštěvy kostelů, synagogy, mešity aj.). Předmět je realizován v časové dotaci 1-2 vyučovací hodiny.

O  čem se studenti učí v jednotlivých ročnících:

 • Prima – seznámení se základy křesťanství
 • Sekunda – Biblické poselství knih Nového zákona
 • Tercie – Biblické poselství knih Starého zákona
 • Kvarta – Základy křesťanské etiky
 • Kvinta – Religionistika I. (světová náboženství)
 • Sexta – Religionistika II. (světová náboženství)
 • Septima – Křesťanská spiritualita (svátosti, modlitba, řeholní život, křesťanské umění)
 • Oktáva – Křesťan a společnost
 • 1. ročník – Křesťanská etika a biblistika
 • 2. ročník – Religionistika  (světová náboženství)
 • 3. ročník – Křesťanská spiritualita
 • 4. ročník – Křesťan a společnost

Studenti 2. ročníků a sext se mohou zůčastnit v rámci tzv. Projektového týdne také projektové výuky náboženství. Informace pak zpracují jako multimediální prezentaci a přednesou před svými  spolužáky.

Nejnovější články v kategorii Náboženství
Hebrejská abeceda v SB

Vydáno: 26. září 2017 22.00

 | 

Autor: Pavel Kubíček

6 fotografií

V rámci seznamování se s Biblí a biblickými jazyky navštívila naši školu lektorka brněnské pobočky Židovského muzea paní Táňa Klementová a seznámila studenty Sekundy B s písmeny hebrejské abecedy a s významy těchto písmen. Dvouhodinový workshop z nás pochopitelně neučinil znalce hebrejštiny, ale naše cíle (nechat se vtáhnout do tématu a mít možnost znalostí hebrejských písmen občas mírně zamachrovat) workshop splnil výtečným způsobem. Tímto paní Klementové děkujeme za pěkný program.  Více informací k programům Židovského muzea lze nalézt na:  https://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Modlitba chval

Vydáno: 22. června 2016 22.00

 | 

Autor: Pavel Kubíček

Titulní obrázek článku

Přijměte pozvání k společné modlitbě studentů a zaměstnanců brněnských církevních škol, a to v pondělí 27.6. od 12.00 v naší školní kapli na BiGy.

 

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Titulní obrázek článku
16. června 2016 – 17. června 2016

Diecézní charita Brno, s pověřením Charity ČR, vyhlásila sbírku na pomoc uprchlíkům v Řecku.  Ačkoliv je téma migrace velmi ožehavé a rozdělující, lidé v nouzi a na útěku, zejména rodiny s dětmi, naši pomoc skutečně potřebují. Díky uzavření státních hranic na tzv. balkánské trase, zůstává více jak 100 tisíc lidí v provizorních podmínkách sběrných táborů v Řecku. Všechny materiální dary budou použity na okamžitou pomoc v partnerských organizacích: Charita ŘeckoMetropolitní socialní klinice Helliniko v Aténách. Jedno sběrné místo jsme se rozhodli zorganizovat i na Bigy: 16. 6. – 17. 6. o velké přestávce ve 2. podlaží. 

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Základy společenských věd
Celý článek...
Celostátní soutěž Bible a my

Vydáno: 21. března 2016 8.53

 | 

Autor: Bronislav Berník

16. března 2016
29 fotografií

Ve středu 16.03.2016 proběhla prostorách Biskupského gymnázia celostátní soutěž Bible a my. Naší školu reprezentoval ve 4. kategorii student Jakub Slavík z 3.B, který obsadil 3. místo. Gratulujeme.

23. ročník soutěže Bible a my ve školním roce 2015/2016 vyhlašuje Základní škola M. Kudeříkové Strážnice. Cílem soutěže je umožnit všem žákům a studentům na základních a středních školách v naší zemi setkávat se touto formou s Biblí. Smyslem soutěže je zprostředkovat žákům a studentům bohatství, které tato nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha na světě představuje, její hodnoty literární, kulturní, mravní i duchovní, a tímto způsobem upozornit na její aktuálnost i v dnešní době. Soutěž je dobrovolná a otevřená křesťanům různých vyznání, lidem jiných vyznání i bez vyznání. Na její přípravě se podílí odborníci na Bibli z České biblické společnosti i Českého katolického biblického díla.

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Úspěch Jakuba Slavíka

Vydáno: 18. března 2015 23.00

 | 

Autor: Pavel Kubíček

Gratulujeme Jakubovi Slavíkovi z 2.B, který se umístil na krásném 6. místě v celostátním kole soutěže Bible a my.

Za komisi NV

Pavel Kubíček

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Seminář křesťanské eschatologie

Vydáno: 9. března 2015 23.00

 | 

Autor: Pavel Kubíček

Titulní obrázek článku

 Eschatologie je věda o posledních věcech člověka a vesmíru.
    Seminář rozšiřuje poznatky z křesťanství, religionistiky, psychologie a umění.
    Doporučujeme pro budoucí studenty medicíny, psychologie, teologie a humanitních věd.
    Vyučující – P. Konzbul

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Volitelné předměty a kroužky
Celý článek...
Nikodémova noc – 12.12. 2014

Vydáno: 8. prosince 2014 23.00

 | 

Autor: Pavel Kubíček

Titulní obrázek článku

Vážení přátelé z řad učitelů a studentů staršího gymnázia,

máte-li čas a chuť ke společné tiché modlitbě, pak přijměte pozvání na Nikodémovu noc; tento pátek od 19. hodiny v naší kapli na BiGy.

Pavel Kubíček

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno