Náboženství – základní informace

Vydáno: 4. října 2010 14.21

 | 

Autor: Pavel Konzbul

"Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli." (G.K.Chesterton)

Milý návštěvníku, vítej na stránce náboženské výchovy!

Tento předmět seznamuje studenty především se základními hodnotami křesťanství, tak jak je zná evropská tradice a také s dalšími světovými náboženstvími, jejich rozdílnostmi a společným fenoménem religiozity. Studenti se mají učit nejen o náboženství, ale také o tom, co může křesťanství nabídnout jejich životu, v čem je může obohatit. Předmět náboženské výchovy otevírá cestu k sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí, souvisí s osobnostní výchovou, přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot. Výuka je obohacena řadou besed a přednášek s odborníky a její součástí je i projektový týden. Ve vyšších ročnících si studenti mohou volit semináře religionistiky nebo křesťanské eschatologie. Výuka náboženství je povinná.

Jak to vidí studenti:

"Pokud se necháme pokřtít, přečteme si Bibli, budeme chodit do kostela, slavit Velikonoce a 

dodržovat další tradice, ještě to neznamená, že jsme věřící. Pro mě slovo víra znamená především důvěra, že je i duchovní důvod, proč tady jsme. ... " (Tereza Madarászová, 2.C)

Výuka náboženské výchovy probíhá převážně v odborné učebně vybavené audiovizuální technikou a částečně v terénu (exkurze, návštěvy kostelů, synagogy, mešity aj.). Předmět je realizován v časové dotaci 1-2 vyučovací hodiny.

O  čem se studenti učí v jednotlivých ročnících:

 • Prima – seznámení se základy křesťanství
 • Sekunda – Biblické poselství knih Nového zákona
 • Tercie – Biblické poselství knih Starého zákona
 • Kvarta – Základy křesťanské etiky
 • Kvinta – Religionistika I. (světová náboženství)
 • Sexta – Religionistika II. (světová náboženství)
 • Septima – Křesťanská spiritualita (svátosti, modlitba, řeholní život, křesťanské umění)
 • Oktáva – Křesťan a společnost
 • 1. ročník – Křesťanská etika a biblistika
 • 2. ročník – Religionistika  (světová náboženství)
 • 3. ročník – Křesťanská spiritualita
 • 4. ročník – Křesťan a společnost

Studenti 2. ročníků a sext se mohou zůčastnit v rámci tzv. Projektového týdne také projektové výuky náboženství. Informace pak zpracují jako multimediální prezentaci a přednesou před svými  spolužáky.

Nejnovější články v kategorii Náboženství
Nikodémova noc 28. - 29. března

Vydáno: 18. března 2014 14.51

 | 

Autor: Pavel Kubíček

Titulní obrázek článku
28. března 2014 – 29. března 2014

Rádi bychom pozvali studenty septim, oktáv, třetích a čtvrtých ročníků na Nikodémovu noc, která se uskuteční na naší škole v noci z 28. na 29. března. Bližší informace naleznete na přiloženém plakátku. Prosíme zájemce o tuto akci, aby se přihlásili u paní profesorky Jany Filípkové. Za předmětovou komisi Náboženství sepsal a zve Pavel Kubíček.

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Projektový týden ZSV & NV 7. -10. 10. 2013

Vydáno: 2. října 2013 22.00

 | 

Autor: Filip Kirchner

V rámci projektového týdne v příštím školním roce (2013/14) chystají předmětové komise ZSV a náboženství pro studenty sext a druhých ročníků poznávací zájezd do Polska. Hlavním bodem programu bude prohlídka koncetračního tábora v Osvětimi. V dalších dnech navštívíme řadu zajímavých polských míst jako Krakov, Wadowice a solné doly ve Veličce. V průběhu celého pobytu budou studenti sbírat informace a materiály a pořizovat fotodokumentaci. Z těchto zdrojů pak vytvoří prezentaci, se kterou při závěrečném zhodnocení projektového týdne vystoupíi před svými spolužáky v aule školy.

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Základy společenských věd
Celý článek...
Exkurze do Osvětimi: 7. – 10. 10. 2013

Vydáno: 3. června 2013 15.19

 | 

Autor: Filip Kirchner

7. října 2013 – 10. října 2013
2 fotografie

V rámci projektového týdne v příštím školním roce (2013/14) chystají předmětové komise ZSV a náboženství pro studenty sextdruhých ročníků poznávací zájezd do Polska. Hlavním bodem programu bude prohlídka koncetračního tábora v Osvětimi. V dalších dnech navštívíme řadu zajímavých polských míst jako Krakov, Wadowice a solné doly ve Veličce. V průběhu celého pobytu budou studenti sbírat informace a materiály a pořizovat fotodokumentaci. Z těchto zdrojů pak vytvoří prezentaci, se kterou při závěrečném zhodnocení projektového týdne vystoupíi před svými spolužáky v aule školy.

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Základy společenských věd
Celý článek...
Putovní výstava fotografií

Vydáno: 20. ledna 2013 13.08

 | 

Autor: Pavel Konzbul

Titulní obrázek článku
20. ledna 2013 – 31. ledna 2013

Putovní výstava fotografií z letního celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou dorazila i na naší školu. Výstava tvořená snímky účastníků setkání putuje po církevních školách a u nás je ke shlédnutí na nástěnkách na schodišti a ve druhém patře. Výstava se zdrží pouhých čtrnáct dní. 

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Vánoční dárek skoro za babku

Vydáno: 11. prosince 2012 23.00

 | 

Autor: Pavel Konzbul

Titulní obrázek článku

Sbírka školních kázáníček z BiGy za pouhých 70,- Kč opatřená skvělými ilustracemi Michala Šťasty je k dostání na sekretariátě školy. Neváhejte s nákupem, k dispozici je jen omezené množství.

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Učitelé
Tvorba
Žáci
Celý článek...
Soutěž Bible a my

Vydáno: 13. listopadu 2012 12.04

 | 

Autor: Pavel Konzbul

Titulní obrázek článku
13. listopadu 2012

V uplynulém týdnu se konala v primách a sekundách v rámci náboženské výchovy soutěž Bible a my. Do soutěže se zapojilo devadesát studentů. První tři získávají odměnu, postupují do oblastního kola a jsou to:

1. Pavla Procházková – Prima A

2. Vojtěch Horký – Sekunda A

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Soutěže
Celý článek...
DUŠIČKY – mše svatá za zesnulé profesory BiGy

Vydáno: 1. listopadu 2012 18.04

 | 

Autor: Pavel Konzbul

Titulní obrázek článku
2. listopadu 2012

V pátek 2. listopadu 2012 v 8.00 hod. v aule školy mše svatá za zesnulé učitele naší školyMoniku Galuškovou, Lubomíru Remundovou, Milenu Hanzálkovou, Janu Slanou, Oldřicha Severu, Zdeňka Mohra, Jana Kozla, Paula Clifforta a  Emílii Němcovou.

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Příprava na biřmování

Vydáno: 15. října 2012 15.34

 | 

Autor: Pavel Konzbul

Titulní obrázek článku
23. října 2012

Příprava na biřmování pro studenty vyššího gymnázia začíná v úterý 23. října 2012 – 9. vyučovací hodinu – v kanceláři spirituála školy (dveře č.  221). Tím, že se zájemci v uvedeném termínu dostaví, tak budou na přípravu zapsáni.

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno