Náboženství – základní informace

Vydáno: 4. října 2010 14.21

 | 

Autor: Pavel Konzbul

"Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli." (G.K.Chesterton)

Milý návštěvníku, vítej na stránce náboženské výchovy!

Tento předmět seznamuje studenty především se základními hodnotami křesťanství, tak jak je zná evropská tradice a také s dalšími světovými náboženstvími, jejich rozdílnostmi a společným fenoménem religiozity. Studenti se mají učit nejen o náboženství, ale také o tom, co může křesťanství nabídnout jejich životu, v čem je může obohatit. Předmět náboženské výchovy otevírá cestu k sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí, souvisí s osobnostní výchovou, přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot. Výuka je obohacena řadou besed a přednášek s odborníky a její součástí je i projektový týden. Ve vyšších ročnících si studenti mohou volit semináře religionistiky nebo křesťanské eschatologie. Výuka náboženství je povinná.

Jak to vidí studenti:

"Pokud se necháme pokřtít, přečteme si Bibli, budeme chodit do kostela, slavit Velikonoce a 

dodržovat další tradice, ještě to neznamená, že jsme věřící. Pro mě slovo víra znamená především důvěra, že je i duchovní důvod, proč tady jsme. ... " (Tereza Madarászová, 2.C)

Výuka náboženské výchovy probíhá převážně v odborné učebně vybavené audiovizuální technikou a částečně v terénu (exkurze, návštěvy kostelů, synagogy, mešity aj.). Předmět je realizován v časové dotaci 1-2 vyučovací hodiny.

O  čem se studenti učí v jednotlivých ročnících:

 • Prima – seznámení se základy křesťanství
 • Sekunda – Biblické poselství knih Nového zákona
 • Tercie – Biblické poselství knih Starého zákona
 • Kvarta – Základy křesťanské etiky
 • Kvinta – Religionistika I. (světová náboženství)
 • Sexta – Religionistika II. (světová náboženství)
 • Septima – Křesťanská spiritualita (svátosti, modlitba, řeholní život, křesťanské umění)
 • Oktáva – Křesťan a společnost
 • 1. ročník – Křesťanská etika a biblistika
 • 2. ročník – Religionistika  (světová náboženství)
 • 3. ročník – Křesťanská spiritualita
 • 4. ročník – Křesťan a společnost

Studenti 2. ročníků a sext se mohou zůčastnit v rámci tzv. Projektového týdne také projektové výuky náboženství. Informace pak zpracují jako multimediální prezentaci a přednesou před svými  spolužáky.

Nejnovější články v kategorii Náboženství
Přednáška o Ignaciánské spiritualitě

Vydáno: 25. září 2012 19.42

 | 

Autor: Pavel Konzbul

Titulní obrázek článku
24. září 2012

V pondělí 24. září 2012 se konala v aule školy přednáška P. Mgr. Miroslava Herolda, SI o ignaciánské spiritualitě. Přednáška byla určena pro třetí ročníky a sexty. Studenti se mohli blíže seznámit se spiritualitou sv. Ignáce z Loyoly a řádem jezuitů. Přednáška korespondovala s učivem náboženské výchovy v uvedených ročnících, kde se probírají mimo jiné i dějiny řeholního života.

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Exkurze do Osvětimi

Vydáno: 11. června 2012 12.14

 | 

Autor: Filip Kirchner

8. října 2012 – 11. října 2012
2 fotografie

V rámci projektového týdne v příštím školním roce chystají předmětové komise ZSV a náboženství pro studenty sext a druhých ročníků poznávací zájezd do Polska. Hlavním bodem programu bude prohlídka koncetračního tábora v Osvětimi. V dalších dnech navštívíme řadu zajímavých polských míst jako Krakov, Wadowice a solné doly ve Veličce. V průběhu celého pobytu budou studenti sbírat informace a materiály a pořizovat fotodokumentaci. Z těchto zdrojů pak vytvoří prezentaci, se kterou při závěrečném zhodnocení projektového týdne vystoupíi před svými spolužáky v aule školy.

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Základy společenských věd
Celý článek...
Bigy cyklojízda

Vydáno: 4. června 2012 13.31

 | 

Autor: Filip Kirchner

8. června 2012
2 fotografie

Milé kolegyně, kolegové, studentky a studenti,
zveme vás na první BIGY CYKLOJÍZDU!

 • Vyrážet budeme od Bigy, terén bude příjemný, protože pojedeme podél našich brněnských řek, nejdříve Svratky a pak Svitavy.
 • Sraz ve 13:45 v pátek 8. června před Bigy, pojedeme dolů Wilsoňákem ke Svratce, dále pak kolem řeky do Komárova a pak kolem Svitavy do Obřan. Téměř celou cestu mimo provoz. Odpojit se je možné kdykoliv, pojede se vyhlídkovým tempem s dostatečným množstvím občerstvovacích zastávek. Nezapomeňte na kolo v dobrém stavu a helmu.
Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Základy společenských věd
Celý článek...
"Zázračná madona" a Bigy

Vydáno: 30. května 2012 16.26

 | 

Autor: Pavel Konzbul

Titulní obrázek článku
29. května 2012

U příležitosti výstavy Diecézního muzea v Brně s názvem "Zázračná madona" byla vyhlášena výtvarná soutěž pro studenty BiGy. Na vernisáži této výstavy, dne 29. května 2012 na Petrově, byly předány ředitelem Diecézního muzea ceny vítězům této soutěže. Uvedeným studentům blahopřejeme.

Kategorie starší studenti:  1. místo - Klaudie Karafiátová  2.  místo - Prokop Szcepanik 3. místo - Ruben Goldhahn
Kategorie mladší studenti: 1.  místo - Daniel Polanský 2. místo - Pavel Strmiska  3. místo - Adriana Hájková

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Soutěže
Celý článek...
Celostátní kolo soutěže BIBLE A MY na BiGy

Vydáno: 1. března 2012 21.32

 | 

Autor: Pavel Konzbul

Titulní obrázek článku
1. března 2012

Ve čtvrtek 1. března 2012 se konalo na naší škole celostátní kolo soutěže "Bible a my". Soutěže se zůčastnilo celkem 140 soutěžících z 10 okresů. Naše škola byla reprezentována 5 soutěžícími ve třech kategoriích. Jak jsme dopadli?

II. kategorie: Anežka Procházková PA - 3. místo

III. kategorie: Ondřej Nováček KA - 4. místo

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Soutěže
Celý článek...
Výstava cizojazyčných Biblí

Vydáno: 2. prosince 2011 9.54

 | 

Autor: Pavel Konzbul

Titulní obrázek článku
2. prosince 2011

V prostoru před aulou si můžete prohlédnout výstavu cizojzyčných Biblí, které zapůjčili naši studenti. Celkem zde nalezneme Bible přeložené do šestnácti světových jazyků. Kromě originální hebrejštiny a řečtiny zde jsou ku příkladu Bible vydané v korejštině, švédštině, staroslověnštině či vietnamštině.

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Projektový týden pro sexty a 2. ročník

Vydáno: 14. listopadu 2011 10.21

 | 

Autor: Vojtěch Maša

10. října 2011 – 14. října 2011
2 fotografie

V  týdnu od 10. do 14. října 2011 se na našem gymnáziu konal projektový týden v řadě oborů.
Můžete si prohlédnout jednotlivé články, včetně fotografií a videí:

Zařazeno v kategoriích:
Tělesná výchova
Náboženství
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Biologie
Celý článek...
Soutěž Bible a my - školní kolo

Vydáno: 9. listopadu 2011 19.41

 | 

Autor: Pavel Konzbul

9. listopadu 2011

Ve školním kole soutěže Bible a my zvítězili v jednotlivých kategoriích tito studenti:

II. kategorie - Alžběta Slámová PB, Jana Grombiříková PB, Anna Danielová PA, Anežka Procházková PA

III. Kategorie - Ondřej Horký TA, Jaromír Prokop TA, Jan Hnátek TA, Jáchym Sláma TA

IV. Kategorie - Zdislava Suchá 2.A

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Soutěže
Celý článek...
Projektový týden - ZSV + náboženství

Vydáno: 31. října 2011 17.11

 | 

Autor: Filip Kirchner

10. října 2011 – 13. října 2011
7 fotografií

V projektovém týdnu jsme v rámci předmětů ZSV a náboženství zorganizovali pro 40 studentů Bigy poznávací zájezd do Polska. Hlavním bodem programu byla prohlídka koncetračního tábora v Osvětimi. V dalších dnech jsme navštívili řadu zajímavých polských míst jako Krakov, Novou Huť, Wadowice a solné doly ve Veličce. V průběhu celého pobytu studenti sbírali informace a materiály a pořizovali fotodokumentaci. Z těchto zdrojů pak vytvořili prezentaci, se kterou při závěrečném zhodnocení projektového týdne úspěšně vystoupili před svými spolužáky v aule školy.

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Základy společenských věd
Celý článek...
Náboženství – akce (exkurze, projekty...)

Vydáno: 20. září 2011 8.42

 | 

Autor: Pavel Konzbul

Příprava na biřmování

Začíná v úterý 4. října 2011

I. skupina – 9. vyučovací hodina, II. skupina – 10. vyučovací hodina

Zájemci si vyberou skupinu, která jim časově vyhovuje.

Příprava se koná u spirituála školy (dveře č. 221).

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno