Náboženství – základní informace

Vydáno: 4. října 2010 14.21

 | 

Autor: Pavel Konzbul

"Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli." (G.K.Chesterton)

Milý návštěvníku, vítej na stránce náboženské výchovy!

Tento předmět seznamuje studenty především se základními hodnotami křesťanství, tak jak je zná evropská tradice a také s dalšími světovými náboženstvími, jejich rozdílnostmi a společným fenoménem religiozity. Studenti se mají učit nejen o náboženství, ale také o tom, co může křesťanství nabídnout jejich životu, v čem je může obohatit. Předmět náboženské výchovy otevírá cestu k sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí, souvisí s osobnostní výchovou, přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot. Výuka je obohacena řadou besed a přednášek s odborníky a její součástí je i projektový týden. Ve vyšších ročnících si studenti mohou volit semináře religionistiky nebo křesťanské eschatologie. Výuka náboženství je povinná.

Jak to vidí studenti:

"Pokud se necháme pokřtít, přečteme si Bibli, budeme chodit do kostela, slavit Velikonoce a 

dodržovat další tradice, ještě to neznamená, že jsme věřící. Pro mě slovo víra znamená především důvěra, že je i duchovní důvod, proč tady jsme. ... " (Tereza Madarászová, 2.C)

Výuka náboženské výchovy probíhá převážně v odborné učebně vybavené audiovizuální technikou a částečně v terénu (exkurze, návštěvy kostelů, synagogy, mešity aj.). Předmět je realizován v časové dotaci 1-2 vyučovací hodiny.

O  čem se studenti učí v jednotlivých ročnících:

 • Prima – seznámení se základy křesťanství
 • Sekunda – Biblické poselství knih Nového zákona
 • Tercie – Biblické poselství knih Starého zákona
 • Kvarta – Základy křesťanské etiky
 • Kvinta – Religionistika I. (světová náboženství)
 • Sexta – Religionistika II. (světová náboženství)
 • Septima – Křesťanská spiritualita (svátosti, modlitba, řeholní život, křesťanské umění)
 • Oktáva – Křesťan a společnost
 • 1. ročník – Křesťanská etika a biblistika
 • 2. ročník – Religionistika  (světová náboženství)
 • 3. ročník – Křesťanská spiritualita
 • 4. ročník – Křesťan a společnost

Studenti 2. ročníků a sext se mohou zůčastnit v rámci tzv. Projektového týdne také projektové výuky náboženství. Informace pak zpracují jako multimediální prezentaci a přednesou před svými  spolužáky.

Nejnovější články v kategorii Náboženství
Titulní obrázek článku
31. května 2011

V úterý 31. května 2011 navštívila třída Sexta B naši novou spřátelenou školu, církevní gymnázium sv. Františka v Malackách na Slovensku. Všichni jsme byli neobyčejně přátelsky přijati paní ředitelkou. Studenti statečně hájili barvy naší školy i ve sportovních kláních. Hostitelé nás provedli školou a ukázali jejich město. Možná poprvé v historii obce kvůli nám zastavil na místní stanice rychlík EC. Celý den byl naplněn množstvím pěkných zážitků, za které vděčíme také hostiteli. V příštím školním roce zase na oplátku bude naše gymnázium hostit studenty ze slovenského gymnázia.

Zařazeno v kategoriích:
Zahraniční spolupráce
Náboženství
Celý článek...
Návštěva evangelizační školy z Florencie

Vydáno: 20. března 2011 12.19

 | 

Autor: Pavel Konzbul

Titulní obrázek článku
1. března 2011

V úterý 1. března 2011 navštívili naši školu členové evangelizační školy z Itálie. Se studenty vybraných ročníků (3.B, Sx. A,B a Sp. A) hovořili o svojí víře v Boha, o osobních zkušenostech ve víře a o poslání evangelizačních škol. Podle jejich vyjádření se nikde v Itálii nesetkali ze strany studentů s tak velkým zájmem, jako právě na Bigy. Kdo se více zajímá o jejich projekty, tak může navštívit stránky:http://www.scuoladievangelizzazione.it/

Zařazeno v kategoriích:
Zahraniční spolupráce
Náboženství
Celý článek...
Soutěž Bible a my (vyšší gymnázium)

Vydáno: 20. března 2011 11.43

 | 

Autor: Pavel Konzbul

26. října 2010

[[wysiwyg_imageupload:289:width=180]]

Soutěže se zúčastnilo 23 studentů vyššího gymnázia.  První tři místa obsadily studentky, které postupují do městského kola:

1. Jana Jeřábková SxA, Zdislava Suchá 1.A

2. Veronika Petrášová 2.B, Petra Komosná 1.B

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Soutěže
Celý článek...
Soutěž Bible a my (nižší gymnázium)

Vydáno: 20. března 2011 11.40

 | 

Autor: Pavel Konzbul

Titulní obrázek článku
8. listopadu 2010

Výsledky soutěže Bible a my pro nižší gymnázium:

Kategorie II. pro primy a sekundy - soutěže se zúčastnilo 108 studentů z nichž obsadili:

1. místo - Ondřej Horký SA, Anna Ročková SB

2. místo - Jan Lorenc PA, Barbora Popelářová SB, David Janoška SB a Pavel Balík SA

Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Soutěže
Celý článek...

Seminář křesťanské eschatologie  

 1. Eschatologie je věda o posledních věcech člověka a vesmíru.
 2. Seminář rozšiřuje poznatky z křesťanství, religionistiky, psychologie a umění.
 3. Doporučujeme pro budoucí studenty medicíny, psychologie, teologie a humanitních věd.
 4. Vyučující – P. Konzbul
Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Volitelné předměty a kroužky
Celý článek...
4. října 2010 – 8. října 2010
19 fotografií

V rámci mezipředmětové spolupráce ZSV, náboženství a němčiny, jsme uspořádali projektový týden na téma česko-německo-židovského soužití.

Program:

Pondělí - Židovské Brno:

 • návštěva Židovské obce, hřbitova a synagogy
 • přednáška paní Kateřiny Tučkové, autorky knihy oceněné Magnesií Literou „Vyhnání Gerty Schnirch“ a historika Akademie Věd ČR pana Davida Kovaříka na téma odsunu německého obyvatelstva po 2. svět. válce
Zařazeno v kategoriích:
Náboženství
Základy společenských věd
Celý článek...
Projektový týden pro sexty a 2. ročník

Vydáno: 3. října 2010 22.00

 | 

Autor: Pavel Koukal

4. října 2010 – 8. října 2010

V tomnto týdnu proběhne projektový týden v řadě oborů:
zeměpis, biologie, základy společenských věd, náboženství, fyzika, dějepis a tělesná výchova.

Od pondělí do čtvrtku probíhá práce "v terénu".
V pátek budou žáci prezentovat výsledky své práce v aule.

Zařazeno v kategoriích:
Tělesná výchova
Náboženství
Německý jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Biologie
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno