Německý jazyk – základní informace

Vydáno: 28. září 2010 6.35

 | 

Autorka: Lucie Zavřelová

Němčina je jedním z cizích jazyků, které se vyučují na BiGy jako povinné. Studenti a studentky se pro ni mohou rozhodnout jak na čtyřletém gymnáziu (vyučuje se od 1. do 4. ročníku), tak na osmiletém. Zde si ji volí jako druhý cizí jazyk od tercie, který mají 3 hodiny týdně.

Německý jazyk se pak vyučuje až do oktávy a studenti z něj mohou složit maturitní zkoušku. Po letech výuky získají natolik dobré znalosti, že jsou schopni skládat zkoušky s mezinárodně uznávanou platností (např. Österreichisches Sprachdiplom – přímo na naší škole) nebo státní zkoušku. Výuka němčiny na našem gymnáziu je také kvalitní přípravou na studium tohoto jazyka na Pedagogické nebo Filozofické fakultě MU. Na obou těchto fakultách studuje německý jazyk několik našich úspěšných absolventů / absolventek.

Hlavním cílem předmětové komise NEJ je co nejkvalitnější výuka německého jazyka, jeho popularizace a propagace jakožto nejvýznamnějšího jazyka Evropské unie. K tomu směřují veškeré aktivity členů předmětové komise.

Konverzace v německém jazyce může být povinně volitelným nebo nepovinným předmětem pro třetí ročníky či septimy a pro maturaty/maturantky.

Na škole jsou dvě odborné učebny německého jazyka. V obou je projektor propojený s DVD přehrávačem a PC. K procvičování on-line využíváme i počítačové učebny. Při výuce jsou používány moderní učebnice, doplňkové materiály (tabulky, mapy) a audiovizualní pomůcky.

Co se týče učebnic, používáme následující:

               

tercie                           Ideen 1                                   Hueber                                   

kvarta                          Ideen 1                                   Hueber                                   

kvinta                          Deutsch.com 2                        Hueber                                   

sexta                           Deutsch.com 2                        Hueber                                   

septima                       Ziel B1+                                 Hueber                                   

oktáva                         Ziel B1 (B1+)                          Hueber                                   

 

1ABC                         Deutsch.com 1,2                    Hueber                                   

2ABC                         Deutsch.com 1,2                    Hueber                                   

3ABC                         Deutsch.com 2                       Hueber                                   

4ABC                         Deutsch.com 2                       Hueber                                   

Všechny učebnice jsou v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, odpovídají tematicky věku studentů/studentek a jejich součástí je rovněž bohatá internetová podpora obsahující doplňková cvičení a odkazy.

Nejnovější články v kategorii Německý jazyk
Konverzační soutěž v němčině - okresní kolo

Vydáno: 27. února 2020 13.14

 | 

Autor: Petr Koutný

5. února 2020

V tomto školním roce naši školu v okresním kole konverzační soutěže v němčině reprezentovala Martina Pokorná ze septimy A a obsadila vynikající 3. místo
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

 

Zařazeno v kategoriích:
Německý jazyk
Soutěže
Úspěchy
Žáci
Celý článek...
Studijní pobyt v Melku

Vydáno: 30. ledna 2020 7.48

 | 

Autor: Petr Koutný

Titulní obrázek článku

V rámci spolupráce s partnerskou školou v rakouském Melku vyjedou ve 2. pololetí na studijní pobyt tři studentky, které byly vybrány na základě ústního pohovoru:

Eliška Mezerová (SPA)

Magdaléna Pučová (3.A)

Markéta Zejdová (3.A)

Zařazeno v kategoriích:
Zahraniční spolupráce
Německý jazyk
Celý článek...
ÖSD – Rakouský jazykový diplom – rozpis zkoušek

Vydáno: 28. listopadu 2019 16.56

 | 

Autorka: Hana Hrochová

Titulní obrázek článku
4. prosince 2019

Vážené kandidátky, v příloze naleznete rozpis zkoušek Rakouského jazykového diplomu. Věnujte, prosím také pozornost následujícím informacím:

  • s sebou si prosím doneste průkaz totožnosti, který musíte mít celou dobu u sebe a před začátkem zkoušek jej položit na lavici, aby jej zkoušející mohla zkontrolovat
  • příslušný obnos (70, popř. 75 EUR) zaplaťte v hotovosti (a pokud možno přesně) kdykoliv před zkouškou samotnou, nejpozději však v den konání zkoušek do 7:55
  • během zkoušky není dovoleno mít u sebe mobilní telefony, notebooky ani "chytré" brýle, či hodinky – pokud si něco takového s sebou vezmete, poprosíme Vás o jejich odevzdání před začátkem zkoušky, zpět je dostanete až po vykonání zkoušky ústní
Zařazeno v kategoriích:
Jazykové zkoušky
Německý jazyk
Celý článek...
SOUTĚŽ O ČTYŘDENNÍ POBYT VE STUTTGARTU

Vydáno: 19. listopadu 2019 14.18

 | 

Autorka: Hana Hrochová

Titulní obrázek článku
19. listopadu 2019

Společnost Ackermann - Gemeinde opět vypisuje pro naši školu soutěž o 4 denní pobyt ve Stuttgartu!!!

KDO: všichni, kterým bude v červnu 2020 18 let

CO: napsat esej na téma "Was verändert der Klimawandel"

KOLIK: alespoň 3 strany textu; 1,5 řádkování

KOMU SE PŘIHLÁSIT: Hana Hrochová (163) do konce listopadu

Zařazeno v kategoriích:
Zahraniční spolupráce
Německý jazyk
Soutěže
Tvorba
Žáci
Celý článek...
ÖSD – Rakouský jazykový diplom

Vydáno: 18. listopadu 2019 23.00

 | 

Autorka: Hana Hrochová

Titulní obrázek článku

Na naší škole je možné si každoročně v jednom termínu udělat mezinárodní certifikát ÖSD (Österreichisches SprachDiplom). A sice úrovně B1 (letos 70 EUR) a B2 (75 EUR). Zkoušejícími jsou prof. Hana Hrochová a prof. Martina Francová. 

Zařazeno v kategoriích:
Jazykové zkoušky
Německý jazyk
Celý článek...
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno